Suomen ja ruotsin kieli Turussa

زبان های فنلاندی و سوئدی در توركو

در تورکو آموزش زبانهای فنلاندی و سوئدی در سطوح بسیاری عرضه میشود.

دیگر اطلاعات مهم در باره موضوع را از صفحه زبان فنلاندی و سوئدی پیدا میکنید.

امکانات برای تحصیل زبان فنلاندی یا سوئدی در تورکو

نام نویسی برای کورسهای زبان عموماً حدود ۲ الی ۸ هفته پیش از شروع کورس میباشد. برای بعضی از کورسها باید درخواست پذیرفته شدن داد. نام نویسی برای بخشی از کورسها را میتوان در اینترنت انجام داد.

کورس زبان فنلاندی یا سوئدی اداره کار و مشاغل آزاد از طریق اداره کار درخواست میشود. اطلاعات بیشنر در باره موضوع را از اداره کار و مشاغل آزاد سئوال کنید.

در تورکو برای خانم های خانه دار و اشخاص سالمند آموزش زبان فنلاندی در آموزشگاه جمعیت کارگران تورکو ترتیب داده میشود.

خود شما میتوانید همچنین بطور مستقلانه کورس زبان فنلاندی یا سوئدی را برای خودتان جستجو کنید. بخشی از آموزشها تمام روز و بخشی بعنوان سرگرمی میباشند. اطلاعات بیشتر و راهنمائیهای مربوط به درخواست را از صفحات اینترنتی آموزشگاه پیدا میکنید.

linkkiFinnishcourses.fi:
Finnishcourses.fiانگلیسی

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
اداره کار و راه معاشفنلاندی | سوئدی

linkkiTurun kristillinen opisto:
آموزش مهاجرفنلاندی

linkkiPaasikivi-Opisto:
آموزش برای مهاجرینفنلاندی

linkkiTurun kaupunki:
آموزشگاه کارگران فنلاندی زبان تورکوفنلاندی

linkkiTurun kesäyliopisto:
Finnish for Foreignersفنلاندی | انگلیسی

linkkiTurun iltalukio:
Iltalukio maahanmuuttajilleفنلاندی

بعلاوه کلوپها و کانونهای مکالمه و محاوره ای از طرف انجمنهای مدنی و دیگر سازمانها ترتیب داده میشوند.

زبان فنلاندی را میتوان بطور مستقلانه و شخصاً همچنین در اینترنت نیز تحصیل کرد: زبان فنلاندی در اینترنت

گواهی مهارت عمومی زبان

گواهی مهارت عمومی زبان را میتوانید در تورکو با شرکت در امتحان زبان فنلاندی یا سوئدی دریافت کنید. ماشین جستجوگری در صفحات اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش وجود دارد که بکمک آن میتوانید چک کنید که در کجا و چه وقت میتوان در امتحان گرفتن گواهی زبان شرکت کرد.

linkkiOpetushallitus:
درخواست آزمونفنلاندی

بیشتر بخوانید:

گواهی رسمی از مهارت زبانی