Perhe Turussa

خانواده در توركو

دیگر اطلاعات مهم در باره موضوع را از صفحه خانواده پیدا میکنید.

خدمات خانواده های بچه دار ساکن تورکو را بطور یکجا و کلی از صفحات

linkkiTurun kaupunki:
Lapsiperheetفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

ازدواج رسمی

در فنلاند پیوند زناشوئی را مرد و زن یا دو نفر شخص همجنس بالای سن ۱۸ سال میتوانند منعقد کنند.

قبل از ازدواج شما باید بطور کتبی بررسی موانع قانونی ازدواج رادرخواست کنید. بررسی موانع قانونی در اداره ثبت احوال و اسناد (مایستراتّی) انجام داده میشود. بررسی مانع قانونی را میتوانید از هر اداره ثبت احوال و اسناد درخواست کنید. همچنین عقد و ازدواج مدنی نیز در اداره ثبت احوال و اسناد انجام میگیرد.

اداره ثبت احوال و اسناد جنوب-غرب فنلاند، واحد تورکو:
Aurakatu 8
20101 Turku
تلفن: ۹۴۴۱ ۵۵۳ ۰۲۹

linkkiMaistraatti:
عقد کردن فنلاندی | سوئدی | انگلیسی

بیشتر بخوانید:

ازدواج

مرکز امور تربیتی و مشاورات خانوادگی

خانواده های بچه دار در مورد مشکلات و مسائل مربوط به ازدواج و روابط زن و شوهری از مرکز امور تربیتی و مشاورات خانوادگی کمک دریافت میکنند. این مرکز به خانواده های بچه دار ساکن تورکو که دارای کودکان ۱۸ – ۰ ساله میباشند ارائه خدمات میکند. کمک و پشتیبانی در مورد رشد و توسعه روانشناختی کودک و نیز موضوعات مربوط به نقش پدری و مادری را از مرکز مشاورات خانوادگی دریافت میکنید.

مرکز امور تربیتی و مشاورات خانوادگی
Kurjenmäenkatu 6، ساختمان شماره ۳۱
20700 Turku
هدایت به، باجه اطلاعات و رزرو وقت ۶۸۵۳ ۲۶۲ (۰۲)
اوقات باز بودن: دوشنبه تا جمعه از ساعت ۳۰:۱۵ – ۱۵: ۰۸

linkkiTurun kaupunki:
مشاور پرورش و خانوادهفنلاندی | سوئدی

طلاق

طلاق و متارکه را هر دو نفر زوجین و باهمدیگر یا یک کدام ازآنها میتوانند درخواست کنند. درخواستنامه طلاق را میتوان به دفتر دادگاه بدوی جنوب-غرب فنلاند برده و تحویل داد یا از طریق پست یا ایمیل به دفتر دادگاه بدوی ارسال کرد.

دادگاه بدوی جنوب-غرب فنلاند، دفتر اداری تورکو:
Sairashuoneenkatu 2-4
20101 Turku
تلفن (مرکزی): ۴۶۲۰۰ ۵۶ ۰۲۹

linkkiOikeuslaitos:
دادگاه استان جنوب باختری فنلاندفنلاندی | سوئدی

هنگامی که به طلاق و متارکه اندیشیده و در باره آن غور میکنید و احتیاج به کمک برای مذاکره در باره موضوعات مربوط به آنرا دارید، میتوانید درخواست میانجیگری و وساطت برای حل اختلاف در مورد موضوعات خانوادگی کنید.

هر شخصی از اعضای خانواده میتواند تقاضای میانجیگری در باره موضوع خانوادگی را کند، هنگامی که در خانواده:

  • تهدید طلاق و متارکه
  • زمان اندیشه و غور
  • دلواپسی هائی در باره ترتیبات نقش پدری و مادری (توافقات در باره اسکان کودک و ملاقاتها) پس از طلاق و متارکه وجود دارند.

میانجیگری برای حل اختلاف در موضوعات خانوادگی را میتوان از مرکز امور تربیتی و مشاورات خانوادگی در تورکو و نیز از مرکز مشاورات امور خانوادگی گروه کلیسائی در تورکو و کارینا کسب کرد.

مرکز امور تربیتی و مشاورات خانوادگی
Kurjenmäenkatu 6، ساختمان شماره ۳۱
20700 Turku
راهنمائی، باجه اطلاعات و رزرو وقت ۶۸۵۳ ۲۶۲ (۰۲)
اوقات باز بودن: دوشنبه تا جمعه از ساعت ۳۰:۱۵ – ۱۵: ۰۸

گروه کلیسائی تورکو و کارینا
مرکز مشاورات امور خانوادگی
طبقه سوم و طبقه پنجم Eerikinkatu 1 A, 20100 Turku (گوشه خیابان Eerikinkatu و Multavierunkatu)
تلفن: ۷۲۴۹ ۳۴۱ ۰۴۰
دوشنبه تا جمعه از ساعت ۰۰:۱۱ – ۰۰:۹ تلفن

linkkiTurun kaupunki:
ناظر کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اگر شما کودکانی دارید و کارتان به طلاق میکشد، جهت مراجعه به ناظر کودکان وقت بگیرید. ناظر کودکان قرارداد مربوط به اسکان، سرپرستی، حق ملاقات و کمک نفقه کودک را تائید و تصدیق میکند.

رزرو وقت برای خدمات ناظر کودکان، تلفن ۸۳۳ ۲۶۲۵ (۰۲)

linkkiTurun kaupunki:
ناظر کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

بیشتر بخوانید:

طلاق
کودکان در زمان طلاق

linkkiTurun ja Kaarinan seurakuntayhtymä:
Perheasian neuvottelukeskusفنلاندی | سوئدی

مراقبت روزانه کودکان

در تورکو تعداد زیادی مهد کودک متعلق به شهرداری تورکو وجود دارد. مهد کودکها از ساعت ۰۰:۱۷ – ۳۰:۰۶ و در صورت نیار از ساعت ۰۰:۱۸ – ۰۰:۰۶ باز هستند. بخشی از مهد کودکها همچنین مراقبت و نگهداری در شب و آخر هفته نیز ارائه میکنند. در شهر تورکو یک مهد کودک شبانه روزی موجود است. منطقه مراقبت روزانه بر اساس نشانی خانه محل زندگی تعئین میگردد.

کسب اطلاعات بیشتر در باره مراقبت روزانه و اطلاعات تماس با مهد کودکها را از آدرس پیدا میکنید

linkkiTurun kaupunki:
Varhaiskasvatusفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

در تورکو مهد کودکهای خصوصی نیز وجود دارند، مهد کودکهای گروهی خانوادگی و مهدهای خانگی در خانه های مربی های کودک که برای آنها از طریق تماس گرفتن با محل مرافبت از کودک درخواست داده میشود. در تورکو مهد کودک فرانسوی زبان I,Hexagone، انگلیسی زبانهای Wendy House و Daycare Daisy، روسی زبان Miska-talo و نیز روسی زبان و استونی زبان Kielipesä بعنوان مهد کودکهای خصوصی دایر میباشند. برای مهد کودکهای خصوصی میتوان درخواست فیش خدماتی کرد.

linkkiTurun kaupunki:
مکان های مراقبت روزانه خصوصیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اگر خانواده آدرس محل سکونت در تورکو داشته باشد، میتواند از شهرداری تورکو درخواست محل مراقبت روزانه برای کودک خود کند. درخواست کردن باید دستکم چهار ماه پیش از شروع شدن مراقبت و نگهداری انجام داده شود. اگر نیاز ناگهانی برای شما بدلیل کاری یا تحصیلی در گذاشتن کودکتان به مهد کودک پیش آید، بطور فوری درخواست محل مراقبت کنید. آن هنگام برای ترتیب داده شدن محل مراقبت دو هفته وقت سپری میشود.

linkkiTurun kaupunki:
مکان های مراقبت دولتیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

درخواست کردن محل مراقبت روزانه:

خدمات هدایت به آموزش و پرورش اوان کودکی
Puolalankatu 5
20100 Turku
خدمات ارباب رجوع، روزهای غیر تعطیلی از ساعت ۰۰:۱۵ – ۰۰:۹
تلفن: ۵۶۱۰ ۲۶۲ ۰۲

محل مرافبت روزانه را همچنین میتوان از طریق ایمیل درخواست کرد. مدت زمان اعتبار درخواست یکسال است.

linkkiTurun kaupunki:
مراجعه الکترونیکی برای پرورش زود هنگام در تورکوفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

بیشتر بخوانید:

مراقبت روزانه، مراقبت از کودک

مراقبت از کودک در خانه

از کودکان خود همچنین میتوان در خانه مراقبت کرد. اگر شما محق به گرفتن یارانه نگهداری از کودک در خانه باشید، میتوانید آنرا از کلا درخواست کنید. درخواست کردن را در اینترنت نیز میتوان انجام داد. کسب اطلاعات بیشتر از صفحات اینترنتی کلا.

کلای تورکو
Eerikinkatu 26
20100 Turku

کلای اسکانسی
(محل کارکرد کلا در بخش خدمات مشترک مونیتوری غرفه اطلاعات واقه شده است)
پاساژ تجاری اسکانسّی
Skanssinkatu 10

این اداره در روزهای غیر تعطلیلی با رزرو وقت ارائه خدمات میکند.
بدون رزرو وقت دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ – ۱۱ و پنجشنبه ها از ساعت ۱۶ – ۱۲.

linkkiKela:
کمک هزینه مراقبت در منزلفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کلوبهای بازی و دیگر فعالیتها برای کودکان

در تورکو مشغولیتها و فعالیتهائی برای کودکان تحت مراقبت در خانه وجود دارد. کودکان میتوانند به مدارس بازی، پارکهای بازی و مهد کودکهای آزاد بروند. مدرسه بازی برای کودکان ۵ – ۳ ساله ای منظور شده است که نیازی به مراقبت تمام روز ندارند. برای همه کودکان زیر سن مدرسه همچنین فعالیتهائی در پیش از ظهرها در اماکن بازی پارکها ترتیب داده میشود و این اماکن بازی تحت مدیریت خاله پارکها میباشند. کودکان در گروهای مهد کودکهای آزاد همراه با پدر یا مادر خودشان بازی و فعالیت میکنند. اطلاعات بیشتر در باره محتوای فعالیتها و هزینه ها را از صفحات اینترنتی شهرداری تورکو پیدا میکنید.

linkkiTurun kaupunki:
Kerhot, leikkipuistotoiminta ja avoimet päiväkoditفنلاندی | سوئدی | انگلیسی