Asettuminen Rovaniemelle

مستقر شدن در شهر رووانیه می

در این صفحه اطلاعاتی درباره خدمات مهاجرین در روانیمی (Rovaniemi) موجود می باشد. دیگر اطلاعات مهم را میتوانید با مراجعه به بودن درمستقر شدن در فنلاند

وفق یابی مهاجرین و ارائه اطلاعات و راهنمایی به آنها

افرادی که بصورت پناهنده وارد کشور میشوند خدمات امور اجتماعی مربوط به وفق یابی را از اداره مهاجرین شهرستان روانیمی (Rovaniemi) دریافت می کنند. اداره مهاجرین با همکاری دیگر مقامات اداری مهم، به اموری قانونی از قبیل انجام بررسی هایی اولیه، انجام برنامه ریزی وفق یابی و برنامه ریزی اقدامات و خدمات لازم، رسیدگی می کند.
مطالعه بیشتر از: وفق یابی با فنلاند

سازگاری با فنلاند

اطلاعات تماس اداره مهاجرین روانیمی (Rovaniemi) عبارت است از:
Rovaniemi kaupungin maahanmuuttajatoimisto
Rovakatu 2
ROVANIEMI 96100

کارمندان اداره مهاجرین

مددکار اجتماعی دارای سمت ریاست 2557 731 040، 322 3087 016
• مددکار اجتماعی 8914 576 040، 3088 322 016
• مددکار اجتماعی 6925 351 040، 322 3126 016
• راهنما و مشاور اجتماعی 037 695 0400، 3123 322 016
• راهنما و مشاور اجتماعی 8904 576 040، 3125 322 016
• راهنما و مشاور اجتماعی 729 8766 040، 3124 322 016

شماره تماس مخصوص گرفتن وقت با مترجم
تلفن. 597 1122 050
حسابدار
تلفن. 0165 593 050
کارمند اداره
تلفن. 5860 571 050

درباره موضوعاتی از قبیل نقل مکان، اجازه اقامت و مسائل مربوط به شناسایی و هویت می توانید بعنوان مثال از اداره ثبت احوال، پلیس و اداره مهاجرین اطلاعات دریافت کنید.

مهاجرت به رووانیه‌می

مرکز فعالیت و اطلاع رسانی چند فرهنگه MoniNet

Moninet نام یک مرکز اطلاع رسانی و فعالیت چند فرهنگه است که بر فعالیت های انجمنی واقع در روانیمی (Rovaniemi) تحت عنوان انجمن Rovalan Setlementti ry نظارت و رسیدگی می نماید. این مرکز، خدمات خود را به مهاجرین ساکن روانیمی (Rovaniemi) و نقاط دیگر لاپلند، ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات دقیق تر درباره فعالیت Moninet می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

linkkiRovalan Setlementti ry:
MoniNet (منی نت)فنلاندی | انگلیسی

پروژه ای تحت عنوان Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso نام پروژه ای است که توسط همکاری مشترک شهرداری روانیمی (Rovaniemi) و انجمن Rovalan Setlementti ry ایجاد شده است. و در این پروژه پروسه های خدماتی مربوط به وفق یابی اولیه مهاجرین پیشرفت داده میشود.

linkkiRovaniemen kaupunki ja Rovalan Setlementti ry:
پروژه ای تحت عنوان ورسوفنلاندی