Perhe Rovaniemellä

خانواده در رووانیه‌می

ازدواج رسمی

قبل از ازدواج باید کتبا درخواست تحقیق درباره موانع ازدواج داده شود. تحقیق درباره موانع ازدواج در اداره ثبت احوال صورت می گیرد. درخواست کتبی خود را می توانید به هر کدام از شعبه های ثبت احوال بفرستید. آگاهی بیشتر در این باره از وب سایتهای اداره ثبت احوال یافت میشود.

همچنین عقد غیر مذهبی و غیر کلیسایی نیز در اداره ثبت احوال صورت می گیرد.

مطالعه بیشتر از:

شهرستان روانیمی

ازدواج غیر رسمی، رسمی و طلاق

رابطه مشترک به ثبت رسیده

به ثبت رساندن رابطه مشترک، در اداره ثبت احوال صورت میگیرد.

قبل از به ثبت رساندن رابطه مشترک باید کتبا درخواست تحقیق درباره موانع به ثبت رسیدن رابطه مشترک داده شود. تحقیق درباره موانع به ثبت رسیدن رابطه مشترک در اداره ثبت احوال صورت می گیرد. درخواست کتبی خود را می توانید به هر کدام از شعبه های ثبت احوال بفرستید. آگاهی بیشتر در این باره از وب سایتهای اداره ثبت احوال یافت میشود.

اداره ثبت احوال روانیمی (Rovaniemi)

0295539661

info.rovaniemi(at)maistraatti.fi

Hallituskatu 5 C, PL 8183, 96101 Rovaniemi

مطالعه بیشتر از:

اداره ثبت احوال

رابطه مشترک به ثبت رسیده

طلاق

زن یا مرد، هر کدام می توانند درخواست طلاق خود را به دفتر دادگستری روانیمی (Rovaniemi) تحویل دهند. همچنین هر کدام از طرفین می توانند به تنهایی درخواست طلاق کنند. درخواست طلاق را میتوان از طریق پست و یا ایمیل، به دفتر دادگستری ارسال کرد.

روال از هم گسیخته شدن رابطه زوجیت به ثبت رسیده نیز مشابه بهم خوردن ازدواج رسمی میباشد.

مطالعه بیشتر از:

شهرستان روانیمی (Rovaniemi)

ازدواج غیر رسمی، ازدواج رسمی و جدایی

وضعیت فرزندان در ضمن طلاق

خدمات کارمندان ناظر بر حقوق و منافع کودکان به شما امکان دریافت مشاوره و تنظیم قرارداد هایی را که در جهت منافع فرزندان شما می باشند، میدهد. این خدمات شامل کمک هایی در زمینه مشاوره و توافق پیرامون موضوعاتی از قبیل مراقبت از کودک، محل سکونت او، نحوه ملاقات کودک و نحوه پرداخت کمک خرجی برای امرار معاش او می باشد. این خدمات همچنین خدمات حمایتی را که به شکل گروهی می باشند و همچنین امکان ملاقات حمایت شده/تحت نظارت مسئولین و همچنین آموزش نحوه خوابیدن کودک به تنهایی و بدون نیاز به خوابانده شدن توسط والدین می باشد.

دریافت اطلاعات بیشتر از:

شهرستان روانیمی (Rovaniemi)

کارمند ناظر بر حقوق و منافع کودکان

تنظیم خانواده

تنظیم خانواده عبارت از پیشبرد و حفظ سلامت زن و مرد می باشد. مرکز تنظیم خانواده در رابطه با موضوعات مربوط به تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری شما را کمک و حمایت می نماید. این خدمات به افراد زیر 35 ساله اختصاص دارند. افراد دارای سن بیشتر از 35 سال می توانند به پزشک درمانگاه منطقه خود مراجعه کنند. مراجعه به نزد پرستار مرکز تنظیم خانواده باید با گرفتن وقت قبلی باشد.

مطالعه بیشتر از:

شهرستان روانیمی (Rovaniemi)

خدمات مراکز بهداشت

زمان بارداری

مرکز بهداشت مادران

بلافاصله در آغاز دوران بارداری باید با مرکز بهداشت مادران تماس بگیرید. هدف از مراقبتهای ویژه مادران، تامین سلامتی مادر باردار، سلامتی جنین، سلامتی نوزاد تازه بدنیا آمده و خانواده، پیشگیری از اختلالات مربوط به دوران بارداری، تشخیص بموقع و در صورت لزوم ارائه راهنمایی برای ادامه مداوا می باشد. هدف مورد نظر، پیشبرد سلامتی والدین و کل خانواده و همچنین حمایت از خانواده در جهت رشد و پیشرفت والدین و ارتباط بین اعضای خانواده می باشد.

مطالعه بیشتر از:

شهرستان روانیمی (Rovaniemi)

خدمات مراکز بهداشت

اطلاعات تماس مراکز بهداشت

کمک های مخصوص دوران بارداری

چنانکه حق دریافت کمک مادرانه، پول مادرانه و یا کمک هایی دیگر از این قبیل را دارید، آنها را از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela)، درخواست کنید. می توانید درخواست خود را از طریق اینترنت، از طریق ارسال پست به اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) و یا توسط مراجعه شخصی به این اداره انجام دهید.

مطالعه بیشتر از:

InfoFinland

کمک به مادران باردار

مرکز بهداشت کودکان

کار مراکز بهداشت کودکان، پیشبرد سلامتی کودکان، پیشگیری از بیماریها و تشخیص بموقع آنها و همچنین پیگیری وضعیت کلی روحی و جسمی و پیشرفت اجتماعی کودک و حمایت از آن می باشد. در ارائه راهنمایی های مربوط به سلامتی، کل اعضای خانواده با در نظر گرفتن امر ارتباط مابین اعضای خانواده، مورد توجه قرار می گیرند.

رسیدگی به کودکان و زیر سن دبستانی و خانواده های آنها جزو وظایف مرکز بهداشت کودکان است. در مرکز بهداشت کودکان بطور کلی رشد و پیشرفت کودک توسط انجام معاینات منظم پیگیری میشود. برنامه واکسیناسیون نقش اصلی را در پیشگیری از بیماریهای مسری کودکان داشته و مرکز بهداشت کودکان به امر واکسیناسیون کودکان رسیدگی می کند.

مطالعه بیشتر از:

شهرستان روانیمی (Rovaniemi)

مرکز بهداشت کودکان

مراقبت روزانه از کودکان

بخش مراقبتهای روزانه از کودکان در شهرستانهای روانیمی، خدمات مراقبت روزانه را بر اساس قوانین مربوط به مراقبت روزانه از کودکان، به خانواده های دارای فرزندان خردسال و مطابق با شکل و اوقات فعالیت آنها ارائه میدهد.

شهرستان روانیمی دارای مهد کودکهای زیر نظر شهرداری و مهد کودکهای خصوصی می باشد. امکان دریافت خدمات مراقبت از کودکان چند فرهنگه، خدمات مراقبت از کودکان در مهد کودکهای خانگی و مراقبت های ویژه از کودکان نیز در این شهرستان امکان پذیر می باشد.

در تمام طول سال می توان برای مراکز مراقبت روزانه عمومی و زیر نظر شهرداری، درخواست داد. تاریخ ارسال درخواست، چهار ماه قبل از شروع نیاز به مراقبت روزانه می باشد. درخواست برای دوره پاییزی مهدکودک که در ماه آگوست آغاز میشود، تا پایان ماه ماری است. نهایتا تا دو هفته قبل از آغاز دوره مراقبت روزانه، درباره نتیجه درخواست مذکور به والدین اطلاع داده میشود.

مطالعه بیشتر از:

شهرستان روانیمی (Rovaniemi)

مراقبت روزانه از کودکان و دوره پیش دبستانی

مهدکودک ها

مهدکودک خانگی

درخواست برای مراکز مراقبت روزانه از کودکان

مراقبت روزانه شخصی و کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه

اگر شما حق دریافت کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را دارید، می توانید این کمک هزینه را از اداره Kela ارسال کنید. همچنین می توانید شخصا به اداره Kela بروید. آدرس این اداره عبارت است از Hallituskatu 20, 96100 Rovaniemi.

مطالعه بیشتر از:

شهرستان روانیمی (Rovaniemi)

کمک هزینه مراقبت روزانه شخصی از کودک خرد سال در خانه