Tietoa Rovaniemestä

اطلاعاتی درباره رووانیه‌می

در منطقه ای که دو رود بزرگ Ounasjoki و Kemijoki به یکدیگر میرسند شهری شکل گرفته است روبه رشد و دارای مرکزیت تجاری، اداری و تحصیلی در سطحی بین المللی. روانیمی همیشه دروازه ای به لاپلند و از سال 1938 به بعد مرکز اداری استان لاپلند بوده است. روانیمی در سال 1960 تبدیل به شهر شد. در سال 2006 از به هم پیوستن شهر روانیمی و توابع آن، شهر روانیمی جدید بوجود آمد.

روانیمی به لطف موقعیت جغرافیایی خود، به مرور تبدیل به پایتخت لاپلند شده است. به حق میتوان روانیمی را قلب تپنده لاپلند نامید، زندگی در این شهر، در عین حال که ضرب آهنگ خاص خود را دارد با آرامشی دلپذیر همراه است. در اینجا میتوان ناباورانه از چهار فصل گوناگون و زیبای سال لذت برد و از طبیعت به بهترین شکل، انرژی و الهام گرفت. تعلق به روانیمی به معنی ترکیبی از شهروندی شهری با طراوت و برخورداری از دیدی مثبت به زندگی همچون نیاکان لاپلندی میباشد. مرکز شهر، با منطقه وسیعی از روستاهای متعدد پربار و حاصلخیز احاطه شده است. برخورداری از جوّ خاص روستایی، که برازندهی روانیمی نیز هست، از جمله ویژگیهایی است که روانیمی با آن شناخته میشود. جنگلها، مرغزار ها، علفزار ها، مراتع، رودها و دریاچه های کوچک چهره ای از لاپلند و روانیمی را به نمایش میگذارند که در هر فصل سال، با آب و رنگی نو رخ مینمایاند و حسی تازه می آفریند.

با حرکت در شعاعی به طول ده کیلومتر از مرکز شهر، میتوانید خود را در فرودگاهی بین المللی و شلوغ بیابید و یا در طبیعت آزاد، آرامشی مطلق و بیمثال را تجربه کنید. رنگهای طبیعت روانیمی به دیگر فنلاندیها و ساکنان اروپا از فرهنگ مردمان مدار قطبی در شمال، در ایجاد همخوانی خارق العاده بین طبیعت و انسانها سخن میگویند.

اطلاعات عمومی

وسعت و جمعیت
• شانزدهمین شهر بزرگ فنلاند از نظر جمعیت
• تراکم جمعیت در تاریخ 2002.12.31
- در قسمت مرکزی شهر 85.7 نفر/کیلومتر مربع
- در کل روانیمی 7.94 نفر/کیلومتر مربع
• نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت 65.4 درصد
• تعداد واحدهای مسکونی در تاریخ 2011.12.31: 28994 واحد
فواصل:
هلسینکی: 815 کیلومتر
ائولو: 207 کیلومتر

جمعیت کل منطقه در تاریخ 2012.12.31:
روانیمی: 60877 نفر
مرکز شهر: 52393 نفر
Sodankyläntie: 711 نفر
Ounasjoki: 2227 نفر
Alakemijoki: 2914 نفر
Ranuantie: 612 نفر
Yläkemijoki: 1491 نفر
سایر مناطق: 529 نفر

کل جمعیت سر شماری شده در تاریخ 2012.12.31: 60877 نفر

• زنان 31239، مردان 29638
• رشد جمعیت 240+
• سهم زاد و ولد 182+
• مهاجرت بین بخشها/شهرستانها 182-
• تعداد خالص مهاجرت 239+
• اتباع خارجی 1424 نفر، تقریباً 2.3 درصد از کل جمعیت

درصد مالیاتی مصوب برای سال 2013 20.50

تصمیمگیریها/سیاستگذاریها و شورای شهر
ترکیب شورای شهر روانیمی

تعداد اعضاء از احزاب
Keskusta - 19
Kokoomus - 12
Perussuomalaiset - 9
Sosiaalidemokraatit - 8
Vasemmistoliitto - 7
Vihreä liitto - 3
Kristillisdemokraatit - 1

مجموعا 59 عضو

هیات مدیره روانیمی

تعداد اعضاء از احزاب
Keskusta - 4
Kokoomus - 2
Sosiaalidemokraatit - 2
Perussuomalaiset - 2
Vasemmistoliitto - 1

مجموعا 11 عضو

linkkiRovaniemi:
اطلاعات منطقه روانیمیفنلاندی | انگلیسی