مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Palaute

پیشنهادات و انتقادات

به زبان های زیر به پیشنهادات و انتقادات پاسخ می گوئیم: فنلاندی، سوئدی و انگلیسی. متأسفانه قادر به پاسخ گوئی به پیشنهادات و انتقادات ی که به زبان های دیگری نوشته شده باشند نمی باشیم.

به پیشنهادات و انتقاداتی که در مورد صفحات InfoFinland نوشته شده باشند پاسخ می گوئیم. در نظر داشته باشید که ما در مورد مسائل شخصی راهنمای ارائه نمی دهیم. در مورد خدمات راهنمای می توانید در سایت اینترنتی InfoFinland تماس بگیرید و سؤال کنید، اطلاعات بیشتر کسب کنید.

آدرس سایت: https://www.infofinland.fi/fa/sitemap

نام*:

پست الکترونیکی*:

پیشنهادات و انتقادات*:

شماره هائی در عکس می بینید را بنویسید: