Oleskelulupa muulle omaiselle

اجازه اقامت برای فامیل دیگر

علاوه بر همسر رسمی، همسر غیر رسمی، ولیین کودکان زیر سن قانونی و یا کودکان زیر سن قانونی، خویشاوندان دیگر شخص تابع فنلاند نیز می توانند بر اساس پیوند خانوادگی در برخی موارد اجازه اقامت فنلاند را دریافت کنند.

همچنین خویشاوندان دیگر شخصی که بر اساس حفاظت بین المللی اجازه اقامت فنلاند را دریافت کرده باشد، نیز می توانند اجازه اقامت دریافت کنند. اگر اجازه اقامت بر اساس دیگری غیر از حفاظت بین المللی باشد، خویشاوندان دیگر شخص نمی توانند اجازه اقامت دریافت کنند.

در صورتی که خویشاوند کاملاً وابسته به خویشاوندی باشد که در فنلاند زندگی می کند، می تواند اجازه اقامت دریافت کند. بر این اساس می توان مثلاً به ولیین شخص بالای سن قانونی (18 سال) اجازه اقامت داد. با این حال فقط وابستگی اقتصادی یا وضعیت پزشکی بد برای صدور اجازه اقامت کافی نیست.

چنانچه خویشاوند شخصی که در فنلاند زندگی می کند، پیش از مهاجرت او به فنلاند، با وی زندگی خانوادگی ثابتی را داشته است، می تواند اجازه اقامت دریافت کند. این شرط نیز باید وجود داشته باشد که زندگی خانوادگی به خاطر یک موضوع غیر قابل اجتناب، مثلاً به دلیل پناهندگی، قطع شده باشد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
بستگان دیگر فرد دارای تابعیت فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
بستگان دیگر فرد دارای اجازه اقامت بر اساس حفاظت های بین المللیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تقاضای اجازه اقامت

شما بایستی اولین اجازه اقامت خود را قبل از آمدن به فنلاند درخواست کنید. درخواست اقامت خود را دروطن خود و یا در کشوری که بصورت قانونی در آنجا اقامت دارید، انجام دهید.

درخواست اقامت خود را می توانید از طریق اینترنت و به کمک سرور Enter Finland -palvelu انجام دهید. بعد از تکمیل درخواست شما بایستی برای اثبات هویت خود و ارائه نسخه های اصلی مدارک پیوست درخواست، به نزدیکترین کنسولگری فنلاند مراجعه کنید. شما تا سه ماه بعد از تکمیل درخواست اینترنتی خود برای مراجعه به کنسولگری مهلت دارید. بعد از مراجعه شما به کنسولگری، درخواست شما می تواند مورد بررسی قرار گیرد. معمولا بایستی از قبل با کنسولگری یا مرکز خدمات اداره مهاجرت وقت بگیرید.

بخاطر داشته باشید که حساب کاربری خود را از طریق سرور Enter Finland -palvelu بطور منظم بررسی کنید. اگر برای درخواست شما نیاز به مدارک و توضیحات بیشتری باشد، درباره آنها در حساب کاربری شما اطلاع داده می شود.

اگرنمی توانید یا بلد نیستید که درخواست خود را بصورت الکترونیکی انجام دهید، می توانید برگه درخواست خود همراه با مدارک پیوست آن را به نزدیکترین کنسولگری فنلاند ببرید. برگه درخواست را می توانید از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کنید.

درخواست اجازه اقامت هزینه های مختص به خود را دربر دارد. این هرینه ها بایستی در زمان انجام درخواست، پرداخت شوند.

linkkiEnterfinland.fi:
درخواست نامه الکترونیکیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiUlkoasiainministeriö:
کنسولگری های فنلاند در خارج از کشورفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
گرفتن وقت از طریق اینترنتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
مراکز خدماتی اداره مهاجرتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

در صورتی که به شما اجازه اقامت در فنلاند تعلق گیرد، شما به طور خودکار در سیستم اطلاعات نفوس نیز ثبت خواهید شد. همزمان به شما شماره شناسایی شخصی فنلاندی داده می شود.

هنگامی که به فنلاند مهاجرت می کنید، باید به نزدیک ترین محل خدمات اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس مراجعه کرده و به عنوان ساکن ثبت گردید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از صفحه ثبت شدن به عنوان ساکن.