Oleskelulupa lapselle tai vanhemmalle

اجازه اقامت برای کودک یا والد

فرزند کسی که تابعیت فنلاند را دارد

در صورتی که ولی یک کودک تابع کشور فنلاند است و یا همسر رسمی یک شخص تابع کشور فنلاند است و در فنلاند زندگی می کند، کودک می تواند بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کند. کودک باید در تاریخی که برای او تقاضای اجازه اقامت می شود، زیر سن 18 سال و مجرد باشد.

شرط این که کودک بتواند اجازه اقامت بگیرد این است که ولی کودک که در فنلاند زندگی می کند سرپرست کودک باشد. اگر هر دو ولی سرپرست کودک هستند، ولی دیگر نیز باید با مهاجرت کودک به فنلاند موافق باشد. مقامات رسمی، مثلاً سر دفتر اسناد رسمی باید این توافق را تأئید کند.

پیوند خانوادگی بین ولی و فرزند باید مثلاً با استفاده از مدرک تولدی که نام ولیین در آن ذکر شده است، اثبات گردد.

سرپرست کودک از طرف کودک زیر سن قانونی تقاضای اجازه اقامت را انجام می دهد. هنگامی که تقاضای اجازه اقامت تحویل داده می شود، کودک نیز باید حضور داشته باشد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
فرزند فرد دارای تابعیت فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

فرزند کسی که تابعیت خارجی دارد

در صورتی که ولی یک کودک دارای اجازه اقامت فنلاند است و در فنلاند زندگی می کند، کودک می تواند بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کند. کودک باید در تاریخی که برای او تقاضای اجازه اقامت می شود، زیر سن 18 سال و مجرد باشد.

کودکی که در فنلاند متولد می شود نیز نیاز به اجازه اقامت در فنلاند دارد. تقاضای اجازه اقامت باید تا سه ماه پس از تولد کودک انجام شود.

شرط این که کودک بتواند اجازه اقامت بگیرد این است که ولی کودک که در فنلاند زندگی می کند سرپرست کودک باشد. اگر هر دو ولی سرپرست کودک هستند، ولی دیگر نیز باید با مهاجرت کودک به فنلاند موافق باشد. مقامات رسمی، مثلاً سر دفتر اسناد رسمی باید این توافق را تأئید کند.

پیوند خانوادگی بین ولی و فرزند باید مثلاً با استفاده از مدرک تولدی که نام ولیین در آن ذکر شده است، اثبات گردد.

امرار معاش

برای اینکه کودک مجوز اقامت دریافت کند، معاش او در فنلاند، مثلاً از طریق درآمد ولیین خود، باید تأمین شود.

در صورتیکه فرزند شما پیش از آمدنتان به فنلاند به دنیا آمده باشد و ولی او در وضعیت پناهندگی در فنلاند بسر ببرد شرط درآمد کافی شامل حال شما نمی شود. اگر ولی در تاریخ 1.7.2016 یا بعد از آن وضعیت پناهندگی گرفته باشد، شما باید ظرف سه ماه از تاریخ ارائه وضعیت پناهندگی برای دریافت مجوز اقامت برای فرزندتان درخواست دهید. شما می توانید بعد از این تاریخ هم درخواست دهید اما در این صورت شرط درآمد کافی شامل حال شما می شود.

اگر ولی کودکی در پی حمایت بین المللی اجازه اقامت گرفت، اما وضعیت پناهندگی نداشت، برای اینکه کودک مجوز پناهندگی بگیرد شرط درآمد کافی اعمال می شود.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
فرزند فرد دارای تابعیت خارجیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
شرط امرار معاشفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
فرزند فرد دارای اجازه اقامت بر اساس حفاظت های بین المللیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

ولی یا سرپرست دیگر

در صورتی که فرزند شما در فنلاند زندگی میکند، شما می توانید بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کنید. چنانچه کودک تابع فنلاند نباشد، باید اجازه اقامت فنلاند را داشته باشد. کودک باید در تاریخی که برای او تقاضای اجازه اقامت می شود، زیر سن 18 سال و مجرد باشد.

شرط این که بتوانید بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت بگیرید این است که سرپرست کودک باشید. سرپرستان یک کودک معمولاً پدر و مادر او می باشند. به هر حال سرپرست می تواند شخص دیگر نیز باشد، مثلاً پدر بزرگ یا مادر بزرگ کودک.

پیوند خانوادگی بین ولی و فرزند باید مثلاً با استفاده از مدرک تولدی که نام ولیین در آن ذکر شده است، اثبات گردد. اگر سرپرست دیگری غیر از مادر و پدر کودک تقاضای اجازه اقامت می کند، سرپرستی را باید، مثلاً با رأی دادگاه، اثبات نمود.

امرار معاش

برای اینکه شما مجوز اقامت دریافت کنید، باید درآمد کافی برای امرار معاش در فنلاند داشته باشید.

در صورتیکه فرزند شما تابعیت فنلاندی دارد شرط درآمد کافی شامل حال شما نمی شود. همچنین، در صورتیکه پیش از ورود فرزند به فنلاند سرپرست او بوده اید و او دارای وضعیت پناهندگی در فنلاند است شرط درآمد کافی شامل حال شما نمی شود. اگر فرزند در تاریخ 1.7.2016 یا بعد از آن وضعیت پناهندگی دریافت کرده باشد، شما باید ظرف سه ماه از تاریخ ارائه وضعیت پناهندگی به فرزندتان برای دریافت مجوز اقامت درخواست دهید. شما می توانید بعد از این تاریخ هم درخواست دهید اما در این صورت شرط درآمد کافی شامل حال شما می شود.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
سرپرست فرد دارای تابعیت فنلاندیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
سرپرست فرد دارای تابعیت خارجیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
شرط امرار معاشفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
سرپرست فرد دارای اجازه اقامت بر اساس حفاظت های بین المللیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تقاضای اجازه اقامت

شما بایستی اولین اجازه اقامت خود را قبل از آمدن به فنلاند درخواست کنید. درخواست اقامت خود را دروطن خود و یا در کشوری که بصورت قانونی در آنجا اقامت دارید، انجام دهید. اگر همسرشما دارای تابعیت فنلاندی است و خود شما دارای تابعیت کشوری هستید که نیاز به درخواست ویزا ندارید، در اینصورت می توانید اولین تقاضای اقامت خود را در فنلاند نیز درخواست کنید.

درخواست اقامت خود را می توانید از طریق اینترنت و به کمک سرور Enter Finland -palvelu انجام دهید. بعد از تکمیل درخواست شما بایستی برای اثبات هویت خود و ارائه نسخه های اصلی مدارک پیوست درخواست، به نزدیکترین کنسولگری فنلاند مراجعه کنید. شما تا سه ماه بعد از تکمیل درخواست اینترنتی خود برای مراجعه به کنسولگری مهلت دارید. بعد از مراجعه شما به کنسولگری، درخواست شما می تواند مورد بررسی قرار گیرد. معمولا بایستی از قبل با کنسولگری یا مرکز خدمات اداره مهاجرت وقت بگیرید.

بخاطر داشته باشید که حساب کاربری خود را از طریق سرور Enter Finland -palvelu بطور منظم بررسی کنید. اگر برای درخواست شما نیاز به مدارک و توضیحات بیشتری باشد، درباره آنها در حساب کاربری شما اطلاع داده می شود.

اگرنمی توانید یا بلد نیستید که درخواست خود را بصورت الکترونیکی انجام دهید، می توانید برگه درخواست خود همراه با مدارک پیوست آن را به نزدیکترین کنسولگری فنلاند ببرید. برگه درخواست را می توانید از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کنید.

درخواست اجازه اقامت هزینه های مختص به خود را دربر دارد. این هرینه ها بایستی در زمان انجام درخواست، پرداخت شوند.

linkkiEnterfinland.fi:
درخواست نامه الکترونیکیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiUlkoasiainministeriö:
کنسولگری های فنلاند در خارج از کشورفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
گرفتن وقت از طریق اینترنتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
مراکز خدماتی اداره مهاجرتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

در صورتی که به شما اجازه اقامت در فنلاند تعلق گیرد، شما به طور خودکار در سیستم اطلاعات نفوس نیز ثبت خواهید شد. همزمان به شما شماره شناسایی شخصی فنلاندی داده می شود.

هنگامی که به فنلاند مهاجرت می کنید، باید به نزدیک ترین محل خدمات اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس مراجعه کرده و به عنوان ساکن ثبت گردید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از صفحه ثبت شدن به عنوان ساکن