Pakolainen

فرد پناهنده

چه کسی پناهنده است؟

پناهنده فردی است که دارای پناهندگی است. افرادی پناهنده محسوب میشوند که بصورت پناهجو به فنلاند آمده و به آنها پناهندگی داده شده است و یا افرادی که فنلاند آنها را بصورت پناهنده سهمیه ای پذیرفته است.

پناهنده های سهمیه ای

نمیتوان از طریق مقامات فنلاندی پناهندگی سهمیه ای (kiintiöpakolainen) را درخواست کرد. همچنین نمی توانید شخص دیگری را که مثلا دوست یا خویشاوند شما می باشد بعنوان پناهنده سهمیه ای توصیه کنید.

کشور فنلاند افرادی را که از نظر سازمان ملل متحد پناهنده تلقی می شوند را به پناهندگی می پذیرد. پناهنده های سهمیه ای از بین افرادی که از جانب سازمان ملل متحد به فنلاند پیشنهاد می گردند، انتخاب می شوند.

مقامات فنلاندی با پناهندگانی که از جانب سازمان ملل متحد پیشنهاد می شوند مصاحبه نموده و بر اساس مصاحبه های انجام شده افرادی را انتخاب می نمایند. اینگونه مصاحبه ها در کشورهای محل سکونت پناهنده ها صورت می گیرند. محل انجام مصاحبه ها معمولا اردوگاههای پناهندگی و یا دفتر سازمان ملل متحد می باشند.

از جمله عواملی که در امر گزینش و انتخاب پناهنده های سهمیه ای تاثیر دارند، عبارتند از:

  • شخص پناهنده به محافظتهای بین المللی نیاز دارد.
  • حقوق انسانی شخص پناهنده در کشوری که او اقامت دارد، تحقق نمی یابد.
  • حضور شخص پناهنده برای امنیت کشور فنلاند تهدید و خطر بحساب نمی آید.
  • شخص پناهنده شرایط لازم جهت وفق یابی و سازگاری با شرایط زندگی فنلاند را دارا می باشد.

عده ای از پناهنده های سهمیه ای بدون مصاحبه و بر اساس مدارک سازمان ملل متحد انتخاب می شوند. اینگونه موارد معمولا موارد اضطراری و فوری می باشند که شخص پناهنده به دلایل سیاسی و یا دلایل مربوط به وضعیت سلامتی اش نیاز دارد که بطور عاجل و فوری پناهندگی دریافت کند.

مجلس شورای فنلاند درباره تعداد پناهندگانی که پذیرفته خواهند شد تصمیم می گیرد. از سال 2001 به بعد تعداد پناهنده های سهمیه ای 750 نفر در سال بوده است. وزارت کشور درباره اینکه از چه کشورهایی پناهنده پذیرفته می شود، تصمیم می گیرد.

پذیرفتن پناهندگی برای پناهجویان

همچنین در شرایطی که از کشور فنلاند درخواست پناهجویی شود نیز می توان پناهندگی دریافت کرد. فرد پناهجو در صورتی می تواند پناهندگی بگیرد که دارای دلایلی اساسی برای ترس از تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن در کشور خود، بخاطر نژاد، مذهب، ملیت و یا اعتقاداتش و یا بخاطر عضویتش در گروه اجتماعی خاصی و یا اعتقادات سیاسی اش بوده و به این دلایل نمی تواند به وطن خود باز گردد.

البته پناهجویی که پناهندگی را دریافت نمی کند، ممکن است که بتواند بر اساس دلایل دیگری، اجازه اقامت فنلاند را بگیرد.

برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه به سایت InfoFinland و پیوند پناهجویی از فنلاند، مراجعه کنید.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
اطلاعاتی درباره گزینش پناهنده های سهمیه ایفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

الحاق خانواده

اعضای خانواده فرد پناهنده نیز می توانند اجازه اقامت فنلاند را دریافت کنند. قانون مشخص می کند که چه افرادی اعضای خانواده محسوب میشوند. فقط اعضای خانواده می توانند بر اساس الحاق خانواده اجازه اقامت را دریافت کنند.

در فنلاند افراد زیر جزو اعضای خانواده بحساب می آیند:

  • زن و یا شوهر
  • شریک زندگی شما که زوجیت شما با وی به ثبت رسیده است
  • همسر شما که دارای ازدواج رسمی با او نمیباشد
  • فرزندان دارای سن زیر 18 سال که ازدواج نکرده اند
  • سرپرست بچه های دارای سن زیر 18 سال

در برخی موارد، شرط درآمد کافی به این دلیل در مورد پناهجو اعمال می شود که او را قادر به تأمین معاش خانواده در فنلاند سازد و در نتیجه اعضای خانواده بتوانند مجوز اقامت بگیرند. اطلاعات بیشتر درباره جمع شدن دوباره خانواده به دور هم را می توان در صفحه InfoFinland با عنوان آمدن به فنلاند نزد عضو خانواده یافت.

ارائه کمک در جهت الحاق خانواده

اگر بصورت پناهنده سهمیه ای به فنلاند آمده باشید، اداره کل مهاجرت می تواند هزینه های ناشی از سفر عضو خانواده شما به فنلاند را جبران کند. البته این هزینه ها فقط زمانی جبران میشوند که قبل از دریافت اولین اجازه اقامت خود برای فنلاند، پیوندهای خانوادگی بین شما و آن عضو خانواده تان برقرار بوده باشد. هزینه های سفر دیگر بستگان شما، جبران نخواهد شد.

فقط هزینه سفر اعضای خانواده پناهنده های سهمیه ای جبران میشود و برای پناهنده های دیگر این هزینه جبران نخواهد شد.

صلیب سرخ فنلاند در برنامه ریزی و تدارک سفر پناهندگان سهمیه ای کمک میکند

اداره کل مهاجرت فقط در شرایطی هزینه های سفر را جبران می کند که سفر عضو خانواده شما به فنلاند از طریق سفری باشد که توسط صلیب سرخ و سازمان بین المللی مهاجرت برنامه ریزی شده است، صورت گرفته باشد.

صلیب سرخ فنلاند پس از اینکه اعضای خانواده شخص دارای پناهندگی سهمیه ای اجازه اقامت دریافت کردند، در برنامه ریزی سفر آنها به فنلاند کمک می نماید. همچنین صلیب سرخ درباره مقررات مربوط به الحاق خانواده واقداماتی که اعضای خانواده در هنگام درخواست الحاق خانواده لازم است انجام دهند، راهنمایی ارائه میدهد.

پس از اینکه اداره کل امور مهاجرت به درخواست الحاق خانواده شما جواب مثبت داده و این اداره تشخیص دهد که دولت می تواند هزینه سفر اعضای خانواده شما را بپردازد، یک نسخه از تصمیم خود را به صلیب سرخ ارسال میکند. اگر بصورت پناهنده سهمیه ای به فنلاند آمده اید و می خواهید که دولت فنلاند هزینه سفر عضو خانواده شما را پرداخت کند، با واحد تدارکات سازمان صلیب سرخ تماس بگیرید که این واحد شروع به برنامه ریزی سفر مورد نظر می نماید. سازمان صلیب سرخ نمی تواند برای هزینه سفر هوایی و یا سفرهای دیگراعضای خانواده شما، کمک مالی بپردازد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
درخواست اجازه اقامت بر اساس پیوندهای خانوادگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
عضو خانواده فرد پناهندهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

جستجوی بستگان مفقودالاثر

درصورت تمایل به برقراری ارتباط و تماس با بستگان مفقودالاثر خود، می توانید از بخش مخصوص جستجوی افراد صلیب سرخ کمک بگیرید. صلیب سرخ به خانواده هایی که بعلت فجایع طبیعی و یا شرایط بحرانی دیگر از هم جدا شده اند، کمک می کند. صلیب سرخ به جستجوی بستگان مفقودالاثر پرداخته و پیغامها را به مناطقی که در شرایط بحرانی می باشند، می رساند.

linkkiSuomen Punainen Risti:
جستجوی بستگان مفقودالاثرفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | فرانسوی | سومالیایی

linkkiSuomen Punainen Risti:
جستجوی بستگان مفقودالاثرفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | سومالیایی | اسپانیایی | فارسی | عربی | پرتغالی

سلامتی

اگر بصورت پناهنده سهمیه ای به فنلاند آمده اید، در این صورت دارای شهروندی فنلاند هستید و می توانید از خدمات درمانی عمومی استفاده کنید.

ارائه کمک به پناهندگان

پناهندگان و پناهجویان می توانند برای سئوالات حقوقی خود بعنوان مثال از مرکز ارائه کمک و راهنمایی به پناهندگان و یا از دفتر مشاوره حقوقی (oikeusaputoimisto)، کمک و راهنمایی دریافت کنند. مرکز ارائه کمک و راهنمایی به پناهندگان، در آغاز پروسه درخواست پناهندگی، به پناهجویان خدمات حقوقی ارائه می هد. این مرکز اطلاعات و راهنمایی های عمومی حقوقی را در اختیار دیگر افراد خارجی نیز می گذارد.

اداره های مشاوره حقوقی به افراد ساکن فنلاند جهت رسیدگی به مسائل حقوقی آنها کمک های کارشناسان حقوقی را ارائه می دهد. برای رسیدگی به مسائل حقوقی می توان وکیل گرفت که بخشی از هزینه های وکیل و یا تمامی آن، از بودجه های دولتی پرداخت می شود.

مرکز ارائه کمک به پناهندگان فنلاند، سازمانی است که در جهت پیشبرد حقوق اولیه پناهندگان فعالیت می کند. مرکز کمک به پناهندگان به مهاجرین و پناهندگان در مورد اموری همچون وفق یابی، سکونت و بنیاد نهادن سازمانهای مربوط به خود کمک می کند.

linkkiSuomen pakolaisapu ry:
کمک به پناهندگانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiPakolaisneuvonta ry:
خدمات و مشاوره حقوقی، برای پناهندگانفنلاندی | انگلیسی