Perheenjäsen

عضو خانواده

مهاجرت به فنلاند

در صورتی که تابع یکی از کشورهای اسکاندیناوی، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا عضو خانواده شخص ساکن فنلاند که تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است نمی باشید، به اجازه اقامت نیاز دارید.

چنانچه تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید، نیازی به اجازه اقامت فنلاند ندارید. در صورتی که بیش از سه ماه در فنلاند زندگی کنید، به مدرک ثبت توابع اتحادیه (Unionin kansalaisen rekisteröintitodistus) نیاز خواهید داشت.

در صورتی که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیستید ولی عضو خانواده شما از اتباع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که در فنلاند زندگی می کند، به کارت اقامت عضو خانواده (perheenjäsenen oleskelukortti) ) نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر به صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک توابع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مراجعه نمایید.

چنانچه تابع یکی از کشورهای اسکاندیناوی هستید، نیازی به اجازه اقامت در فنلاند ندارید. برای اطلاعات بیشتر به صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک توابع کشورهای اسکاندیناوی، مراجعه نمایید.

در صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک فهرست اموری که مهاجرین به فنلاند باید به خاطر داشته باشند، اطلاعات مفیدی در مورد مسائل دیگری که شما پس از مهاجرت به فنلاند باید انجام دهید، وجود دارد.

وقتی که به فنلاند مهاجرت کردید، به اداره ثبت احوال (maistraatti) شهرستان محل اقامت خود مراجعه نمایید. در صورتی که در زمانی که به شما اجازه اقامت داده شد و یا حق اقامت شما به عنوان شخص تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) در اداره کل مهاجرت ثبت گردید، شماره شناسایی شخصی فنلاندی دریافت نکردید، می توانید از اداره ثبت احوال (maistraatti) شماره شناسایی شخصی دریافت نمائید. در اداره ثبت احوال این موضوع هم بررسی می شود که آیا می توان شهر محل اقامت (kotikunta) شما را ثبت نمود یا خیر. در اداره ثبت احوال بررسی می شود که آیا می توان شهرستان محل اقامت شما را ثبت نمود یا خیر. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ اقامت در فنلانددر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
آمدن به فنلاند بر اساس پیوندهای خانوادگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
به ثبت رساندن حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaistraatti:
ثبت احوال افراد خارجیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تمدید اجاازه اقامت

در صورتی که دارای اجازه اقامت هستید، به خاطر داشته باشید که به موقع پیش از این که اعتبار اولین اجازه اقامت تان به پایان برسد، تقاضای تمدید آن را نمایید. تقاضای تمدید اجازه اقامت را از طریق سایت اینترنتی Enter Finland –palvelu و یا با مراجعه به مرکز خدمات اداره مهاجرت، انجام دهید.

تصمیم گیری در مورد اجازه اقامت شما پولی است. شما باید مبلغ مربوطه را هنگام دریافت اجازه اقامت تمدید شده، پرداخت نمایید. برای اطلاعات بیشتر در مورد تقاضای تمدید اجازه اقامت به صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک ادامه اجازه اقامت، مراجعه نمایید.

در صورتی که تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید، می توانید پس از پنج سال اقامت در فنلاند، تقاضای اجازه اقامت دائم نمایید.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
تمدید اجازه اقامتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تحصیل زبان فنلاندی

برای اطلاعات بیشتر در مورد تحصیل زبان فنلاندی به صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک زبان های فنلاندی و سوئدی مراجعه نمایید. چنانچه در هلسینکی یا حومه، تامپره (Tampere) یا حومه یا تورکو (Turku) یا حومه زندگی می کنید، می توانید از خدمات Finnishcourses.fi دوره آموزشی زبان فنلاندی مناسب برای خود جستجو نمایید.

linkkiFinnishcourses.fi:
دوره های آموزشی زبانهای فنلاندی و سوئدیفنلاندی | انگلیسی | روسی

کار و تحصیل

در صورتی که شما بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت گرفته اید، حق انجام کار و تحصیل در فنلاند را دارید. همچنین توابع یکی از کشورهای اسکاندیناوی یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعضای خانواده آنها نیز حق انجام کار و تحصیل در فنلاند را دارند.

توجه داشته باشید که چنانچه اولین اجازه اقامت خود را در فنلاند تقاضا کرده اید، پیش از صدور اجازه اقامت تان حق انجام کار ندارید.

در صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک از کجا می توان کار پیدا کرد؟، اطلاعاتی در مورد جستجوی کار در فنلاند وجود دارد. در صورتی که مایلید شرکت شخصی خودتان را تأسیس نمایید، صفحه تأسیس شرکت سایت اینترنتی InfoFinland را مطالعه کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد تحصیلات در فنلاند در صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک تحصیلات، موجود می باشد.

ازدواج رسمی و زندگی زناشویی بدون ازدواج

در صورتی که قصد دارید در فنلاند ازدواج نمایید، اطلاعات مفیدی در صفحه ازدواج رسمی سایت اینترنتی InfoFinland خواهید یافت.

اطلاعات در مورد زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی در صفحه زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی سایت اینترنتی InfoFinland وجود دارد.

اطلاعات در مورد طلاق در صفحه طلاق سایت اینترنتی InfoFinland وجود دارد. توجه داشته باشید که چنانچه شما بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت گرفته اید، تغییر در پیوند خانوادگی، مثلاً طلاق، می تواند بر اجازه اقامت شما تأثیر بگذارد. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک آیا ممکن است که اجازه اقامت خود را از دست دهیم؟، مراجعه نمایید.

در صفحه مشکلات زندگی زناشویی توأم با ازدواج و یا بدون داشتن ازدواج سایت اینترنتی InfoFinland ، اطلاعاتی در مورد این که کمک برای مشکلات روابط خانوادگی را از کجا می توان دریافت نمود، وجود دارد.

تأمینات اجتماعی

بخش عمده مزایای اداره بیمه بازنشستگی ملی بگونه ای هستند که فقط در صورتیکه بطور ثابت به فنلاند مهاجرت کنید، حق دریافت آنها را خواهید داشت. اطلاعات بیشتر در مورد تأمینات اجتماعی کشور فنلاند در صفحه تامینات اجتماعی فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland وجود دارد.

linkkiKela:
تامینات اجتماعی مهاجرین به فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

خدمات خانواده های بچه دار

در صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک کمک مالی به خانواده های بچه دار و مراقبت از کودک، اطلاعاتی در مورد خدمات و کمک های مالی اجتماعی که برای خانواده های بچه دار منظور شده است، وجود دارد.

بهداشت و درمان

در فنلاند هم خدمات بهداشتی و درمانی عمومی وجود دارد و هم خدمات بهداشتی و درمانی خصوصی. خدمات بهداشتی و درمانی عمومی از خدمات بهداشتی و درمانی خصوصی ارزان تر هستند. چنانچه در فنلاند حق اقامت دارید، می توانید از خدمات بهد اشتی و درمانی عمومی استفاده کنید. در صورتی که بر اساس پیوند خانوادگی به فنلاند مهاجرت می کنید، معمولاً حق اقامت در فنلاند به شما تعلق می گیرد. تصمیم گیری در مورد ثبت حق اقامت بر عهده اداره ثبت احوال است. برای اطلاعات بیشتر به صفحه خدمات درمانی فنلاند و اقامت در فنلاند سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید