مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Yritysmuodot
theme icon

انواع مختلف شرکت

زمانی که شرکت تاسیس می کنید، شما باید نوع شرکت، نام آن و همچنین حرفه ای را که میخواهید در زمینه آن فعالیت داشته باشید را مشخص کنید. از جمله مسایلی که بر تاسیس شرکت اثر میگذارند عبارتند از: تعداد افراد بنیانگذار شرکت، سرمایه مورد نیاز، تقسیم اختیارات و مسئولیتها، هزینه ها و مالیات.

انواع مختلف شرکت ها عبارتند از: شرکت خصوصی (Toiminimi)، شرکت شراکتی (Avoin yhtiö)، شرکت با مسئولیت محدود (Kommandiittiyhtiö)، شرکت سهامی (Osakeyhtiö) و شرکت تعاونی (Osuuskunta).

زمانی که به انتخاب نوع شرکت می اندیشید، شما حتما باید با مرکز ارائه راهنمایی های مربوط به فعالیت های صنفی و تجاری، تماس حاصل کنید.

شرکت خصوصی(toiminimi)

آسانترین و پر طرفدارترین شیوه برای آغاز کردن فعالیت صنفی و تجاری این است که از طریق داشتن شرکت خصوصی فعالیت کاری خود را انجام دهید. تصمیم گیری و مسئولیت درباره موضوعات شرکت خصوصی مربوط به خود شما میباشند و این شرکت می تواند مانند سایر شرکتها به پرسنل کاری خود حقوق پرداخت کند. معمولا در مواردی که فعالیت صنفی و تجاری را بصورت کار جانبی انجام میدهید، بهتر است که با شرکت خصوصی کار خود را آغاز کنید. آغاز فعالیت صنفی در این صورت سریع و آسان می باشد.

شرکت سهامی(osakeyhtiö)

برای تاسیس شرکت سهامی حداقل به یک نفر و یا یک جمع نیاز می باشد. حداقل سرمایه سهام یعنی ارزش سهام ها روی هم نیز باید 2500 یورو باشد. سرمایه کلی به سهامهایی تقسیم می شود. اختیارات، مقدار سود حاصله و مسئولیتهای شخص سهامدار در شرکت بستگی به این امر دارد که مقدار سهام او در شرکت چقدر می باشد.

شرکت شراکتی(avoin yhtiö)

شرکت شراکتی زمانی برپا می شود که دو یا چند نفر درباره تاسیس آن قرارداد شرکت را مابین خود امضاء می کنند. اعضای شرکت یعنی افراد سهیم، در مورد تمام فعالیت های شرکت برابر و مساوی می باشند و با هم به تصمیمات، تعهدات و وامهای و بدهی های شرکت رسیدگی می کنند.

شرکت با مسئولیت محدود(kommandiittiyhtiö)

شرکت با مسئولیت محدود یک نوع شرکت شخصی است که وجه تفاوت آن با شرکت شراکتی در این است که در آن علاوه بر یک یا چند نفر سهامدار دارای مسئولیت، حداقل یک سهمامدار فاقد مسئولیت نیز در شرکت سرمایه گذاری کرده است.

شرکت تعاونی(osuuskunta)

شرکت تعاونی شرکتی است که اعضای آن مالک شرکت هستند. شرکت تعاونی می تواند از یک تا چند عضو داشته باشد. در جلسات شرکت تعاونی هر عضو دارای یک حق رای می باشد. اعضای شرکت تعاونی فقط با استفاده از مبلغهای سرمایه گذاری شده در شرکت به تعهدات خود در امور شرکت (از قبیل وامها و بدهی ها) عمل می کنند.

linkkiYritys-Suomi:
اطلاعاتی درباره انواع شرکتهای تجاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی