Perhevapaat
theme icon

مرخصی های خانوادگی

وقتی در خانواده فرزندی بدنیا می آید، والدین از این حق برخوردارند که مرخصی خانوادگی گرفته و جهت مراقبت از فرزندشان در خانه بمانند.

مرخصی خانوادگی عبارت است از:

  • مرخصی مادرانه
  • مرخصی پدرانه
  • مرخصی والدین
  • مرخصی جهت مراقبت از کودک در خانه

نهایتا دو ماه قبل از آغاز مرخصی خانوادگی، مراتب را به کارفرمای خود اطلاع دهید.

مرخصی های خانوادگی معمولا مرخصی بدون حقوق می باشند. البته این امر که آیا به ازای مرخصی خانوادگی حقوق دریافت می کنید یا خیر، بستگی به شرایط درج شده برگه قرارداد استخدام شما می باشد. درباره این موضوع می توانید از کارفرمای خود سوال کنید.

اداره Kela در طول ایام مرخصی خانواده به آنها کمک هزینه های خانوادگی را که منظور کمک هزینه والدین و کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال درخانه می باشند، پرداخت می کند. جهت مطالعه بیشتر درباره شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه های خانوادگی به InfoFinland و کمک پس از تولد کودک و کمک برای مراقبت از کودک در خانه، مراجعه کنید.

پس از اتمام دوره مرخصی خانوادگی، کارکنان حق بازگشت به سر کار قبلی و یا کاری مشابه آن را در محل کار قبلی خود دارا میباشند. قرارداد کار زنان باردار را نباید فسخ کرد و نباید به دلیل بارداری آنها تبعیضی قائل شد.

کارفرمایان و کارکنان در فنلاند اینگونه مرخصی های خانوادگی را می شناسند و استفاده از این مرخصیها عمومیت دارد.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
مرخصی های خانوادگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره کمکهای مخصوص خانواده های بچه دارفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی

مرخصی مادرانه

طول مدت مرخصی مادرانه 150 روز اداری است. انجام کار در طول مدت مرخصی مادرانه، چنانکه باعث به خطر افتادن امنیت مادر، جنین و کودک نشود، مجاز می باشد. البته کارمندان باردار اجازه انجام کار را در فاصله زمانی دو هفته مانده به فارغ شدن و نیز تا دو هفته پس از زایمان، ندارند.

مرخصی پدرانه

مرخصی پدرانه، بخشی از مرخصی والدین است که اختصاص به پدر خانواده دارد. طول مدت این مرخصی معمولا 54 روز کاری است. مادر کودک نمی تواند از این ایام بعنوان مرخصی خود استفاده کند و انتقال این ایام مرخصی به مادر کودک غیر ممکن است.

می توانید حداکثر 18 روز مرخصی پدرانه همزمان با دورانی که مادر کودک در مرخصی مادرانه و یا مرخصی والدین بسر می برد، داشته باشید. می توانید این ایام را حداکثر به چهار قسمت تقسیم کنید.

36 روز بقیه را می توانید حداکثر به دو قسمت تقسیم کنید. در طول این ایام، مادر کودک نمی تواند بطور همزمان در مرخصی والدین باشد. هدف از این امر این است که پدر خانواده از کودک مراقبت کند. همچنین می توانید تمامی 54 روز مرخصی پدرانه را در زمانی غیر از زمان مرخصی مادر کودک بگیرید.

خود شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا تمامی ایام مرخصی پدرانه را استفاده می کنید و یا بخشی از آن را. از ایام مرخصی پدرانه می توان فقط برای مراقبت کودکی که کمتر از 2 سال سن دارد، استفاده کرد. وقتی که فرزند شما به سن 2 سالگی می رسد، حتی اگر بخشی از ایام مرخصی پدرانه شما باقی مانده باشد، نمی توانید از آن استفاده کنید.

مرخصی والدین

پس از اتمام مرخصی مادرانه، پدر و یا مادر نوزاد می توانند با استفاده از مرخصی والدین در خانه مانده و از نوزاد خود مراقبت نمایند. طول مدت این نوع از مرخصی 158 روز است. هر دوی والدین نمی توانند بطور یکجا و همزمان این نوع مرخصی را داشته باشند. البته مرخصی والدین را می توان به نحوی تقسیم کرد که پدر و مادر کودک به نوبت خانه بوده و از کودک مراقبت کنند.

مرخصی جهت مراقبت از کودک خردسال در خانه

پس از اتمام دوره مرخصی والدین، پدر یا مادر کودک می توانند جهت مراقبت از فرزند خود و تا زمانی که کودک به سن 3 سالگی می رسد، مرخصی بدون حقوق بگیرند.

لازمه این امر این است که مادر یا پدر خانواده در طول یکسال گذشته حداقل بمدت 6 ماه در استخدام یک کارفرمای ثابت بوده باشند. در طول مدت مرخصی مراقبت از کودکان، اداره Kela کمک هزینه مخصوص مراقبت از کودکان در خانه را می پردازد. برای مشاهده شرایط لازم برای دریافت این کمک هزینه به InfoFinland و کمک برای مراقبت از کودک در خانه، مراجعه کنید.

مرخصی مراقبت پاره وقت از کودک

مرخصی مراقبت از کودک می تواند پاره وقت نیز باشد. کارفرما و کارمند در مورد مرخصی نیمه وقت نگهداری از کودک با هم توافق می کنند. در چنین شرایطی ایام کاری شما کوتاه تر بوده و به همان نسبت دستمزد و حقوق کمتری نیز دریافت می کنید. همچنین همسران هر دو می توانند مرخصی پاره وقت مذکور را دریافت نمایند مثلا به این صورت که یکی از آنها ساعات کاریش را از طرف صبح و دیگری از طرف بعدازظهر، کم میکند. می توانید تا زمانی که فرزند شما کلاس دوم دبستان را به پایان می رساند، در مرخصی پاره وقت بسر ببرید.

می توانید از کلا (Kela) تقاضای کمک هزینه قابل انعطاف مراقبت از کودک زیر سه ساله کنید و نیز تقاضای کمک هزینه مراقبت نیمه وقت جهت مراقبت از کودکی که در کلاس اول یا دوم است، کنید، در صورتی که * شهروندی شما در فنلاند ثبت شده باشد. کمک هزینه قابل انعطاف مراقبت از کودک را نمی توان بابت مراقبت از کودکی گرفت که سه سالش تمام شده ولی هنوز مدرسه نمی رود.

برای مطالعه بیشتر درباره کمک هزینه قابل انعطاف و کمک هزینه مراقبت نیمه وقت از کودک به سایت InfoFinland و صفحه کمک برای مراقبت از کودک در خانه مراجعه کنید.