Oikeutesi ja velvollisuutesi Suomessa
theme icon

حقوق و وظایف شما در فنلاند

تمام افراد ساکن فنلاند بر اساس قانون دارای حقوق و وظایفی می باشند. حقوق و وظایف زیر شامل حال افراد خارجی ساکن فنلاند نیز می شود:

حقوق

 • همه افراد از این حق برخوردارند که با آنها به طور برابر رفتار شود. با هیچکس نباید به دلیل مسایلی از قبیل جنسیت، سن، اعتقادات مذهبی و یا نقص عضو، بگونه ای دیگر رفتار شود.
 • همه افراد از حق آزادی بیان و آزادی قلم برخوردارند.
 • مردم می توانند جلسات و مراسم راهپیمایی تشکیل داده و در آنها شرکت کنند. البته درباره مراسم راهپیمایی باید قبلاً به پلیس اطلاع داده شود.
 • هیچکس را نباید به مرگ محکوم کرد و یا شکنجه داد.
 • همه افراد می توانند شهرستان محل سکونت خود را شخصاً انتخاب کرده و آزادانه در فنلاند رفت و آمد کنند.
 • همه افراد از حق خصوصی ماندن حریم خود برخوردارند. نامه دیگران را نباید خواند و مکالمات تلفنی دیگران را نباید گوش داد.
 • هر کسی می تواند شخصاً دین خود را انتخاب کند. اگر کسی بخواهد، لازم نیست که هیچکدام از ادیان را انتخاب کند.
 • آن دسته از افراد خارجی که دارای سکونت ثابت در فنلاند بوده و به سن 18 سالگی رسیده اند، از حق شرکت در انتخابات شهری برخوردارند.
 • افراد خارجی که از حق شرکت در انتخابات شهری برخوردارند، می توانند کاندیدای نمایندگی انتخابات شهری نیز شوند.
 • آن دسته از افراد تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دارای شهروندی فنلاند، چنانچه در مرکز ثبت حق رأی افراد (äänioikeusrekisteri) ثبت نام کرده باشند، می توانند در انتخابات پارلمان اروپا در فنلاند، شرکت کنند.
 • افراد دارای تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا که نام آنها در مرکز ثبت حق رأی افراد در فنلاند ثبت می باشد، می توانند کاندیدای نمایندگی انتخابات پارلمان اروپا نیز شوند.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره حق رأی افراد خارجی، به سایت اینترنتی InfoFinland ولینک انتخابات در فنلاند، مراجعه کنید.

وظایف

 • تمام افرادی که در فنلاند سکونت یا اقامت دارند، باید قوانین فنلاند را رعایت کنند.
 • آموزش اجباری (oppivelvollisuus) شامل حال افراد دارای محدوده سنی 7-17 ساله میشود بدین معنا که این افراد موظف به گذراندن مقطع تحصیلی ابتدایی (peruskoulu) می باشند.
 • در اغلب مواقع افرادی که در فنلاند شاغل می باشند، باید از حقوق خود به فنلاند مالیات پرداخت کنند.
 • تمام افرادی که بعنوان شاهد به دادگاه دعوت می شوند، موظف به ارائه شهادت می باشند.
 • والدین موظف به نگهداری از فرزندان خود می باشند.
 • در صورت بروز حادثه، همه افراد موظف به کمک رسانی می باشند.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره کسر مالیات در فنلاند، به سایت اینترنتی InfoFinland و لینک مالیات، مراجعه کنید.

حقوق و وظایف افراد دارای تابعیت فنلاند

افراد تبعه فنلاند، علاوه بر موارد فوق، دارای حقوق و وظایفی می باشند که شامل حال خارجیان ساکن فنلاند نمیشود.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره حقوق و وظایف افراد دارای تابعیت فنلاند، به سایت اینترنتی InfoFinland و لینک تابعیت فنلاند، مراجعه کنید.

linkkiOikeusministeriö:
قانون اساسی فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiOikeusministeriö:
اطلاعاتی درباره دمکراسی در فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVaalit.fi:
انتخابات در فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی