مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Kielteinen oleskelulupapäätös
theme icon

جواب منفی به درخواست اقامت

ااگر در فنلاند هستید و از اداره امور مهاجرت (Maahanmuuttovirasto) جواب منفی دریافت می کنید، شما بایستی از فنلاند خارج شده و یا نسبت به جواب منفی دریافت شده اعتراض کنید. تا زمانیکه پروسه بررسی اعتراض شما طول میکشد، می توانید در فنلاند اقامت داشته باشید. همچنین در شرایطی که جواب درخواست اقامت را در زمان حضور خود در خارج از کشور دریافت کرده اید نیز می توانید نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض کنید. در چنین مواقعی شما بایستی تا اتمام پروسه اعتراض، در خارج از کشور بمانید.

اگر بصورت پناهجو در فنلاند هستید و یا قربانی قاچاق یا تجارت انسانی می باشید، شما از این حق برخوردارید که درصورت تصمیم گیری به بازگشت به وطن، کمکهای مختص بازگشت داوطلبانه (vapaaehtoisen paluun tuki) را دریافت کنید. مطالعه بیشتر از کمک های مختص بازگشت داوطلبانه

اعتراض نسبت به جواب درخواست اقامت

برگه راهنمایی در جهت نحوه انجام اعتراض، همواره ضمیمه تصمیم می باشد. دیوان عدالت اداری (hallinto-oikeus) اعتراض شما را بررسی می نماید. ممکن است که دیوان عدالت اداری اعتراض شما را رد کرده و موضوع شما را جهت بررسی مجدد به اداره امور مهاجرت ارسال کند. رد کردن اعتراض به این معنا می باشد که رای و تصمیم اداره امور مهاجرت به قوت خود باقی می ماند.

اگر اداره امور مهاجرت اعتراض شما را رد کند، در برخی از موارد می توانید از دیوان عالی کشور (korkein hallinto-oikeus) درخواست کنید که به شما اجازه اعتراض و درخواست تجدید نظر مجدد را بدهد. اگر دیوان عالی به شما اجازه اعتراض نسبت به تصمیم صادره را بدهد، در اینصورت درخواست تجدید نظر شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برای انجام اعتراض خود می توانید از وکلای خصوصی، از دفاتر مشاورات حقوقی (valtion oikeusaputoimisto) و یا از مرکز ارائه خدمات حقوقی به پناهندگان (Pakolaisneuvonta) (که فقط مختص پناهجویان می باشد)، کمک دریافت کنید.

با مراجعه به InfoFinland و آیا به وکیل نیاز دارید؟، می توانید اطلاعات بیشتری را درباره نحوه دریافت کمک درخصوص مسایل حقوقی، دریافت کنید.

linkkiPakolaisneuvonta ry:
خدمات و مشاوره حقوقی، برای پناهندگانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

خروج از فنلاند

اگر اعتراض شما نسبت به تصمیم اتخاذ شده درخصوص اقامت شما رد شود، شما بایستی از فنلاند خارج شوید. معمولا به شما مهلتی داده میشود که پس از گذشت آن بایستی از کشور خارج شوید. اگر بصورت داوطلبانه از کشور خارج نشوید، در اینصورت پس از اتمام مهلت تعیین شده، می توانند شما را از کشور اخراج کنند.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
خروج از فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک های مختص بازگشت داوطلبانه

در صورتی که می خواهید به کشور خود برگردید، می توانید در مواردی برای این موضوع کمک دریافت کنید. این کمک یا به شکل پول است و یا به شکل خدمات. مقدار این پول بستگی به این دارد که به کدام کشور بر می گردید. خدمات مثلاً این است که در جستجوی مسکن یا کار در کشوری که به آن بر می گردید، به شما کمک می شود.

در موارد زیر می توانید کمک دریافت کنید:

  • پناهجو هستید و بررسی تقاضای پناهندگی تان در جریان است
  • در مورد تقاضای پناهندگی تان تصمیم منفی گرفته شده است
  • قربانی تجارت انسان هستید و در فنلاند اقامت ندارید
  • برای ممانعت از اخراجتان از کشور، به شما اجازه اقامت موقت داده شده است
  • به شما حفاظت موقت داده شده است
  • موقعیت حفاظت بین المللی که به شما تعلق گرفته بود لغو شده و یا به پایان رسیده و تصمیم بر اخراج شما از کشور گرفته شده است

در صورتی که تحت پوشش کمپ پذیرش پناهندگی هستید، می توانید از کمپ پذیرش پناهندگی خودتان تقاضای کمک بازگشت داوطلبانه کنید. چنانچه تحت پوشش کمپ پذیرش پناهندگی نیستید، می توانید از اداره کل مهاجرت تقاضای این کمک را نمایید.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
بازگشت داوطلبانهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی