Avioliiton ja parisuhteen ongelmat
theme icon

مشکلات زندگی زناشویی توأم با ازدواج و یا بدون داشتن ازدواج

مشکلات زندگی زناشویی

مشکلات زندگی زناشویی، در مراکز مخصوصی که به خانواده ها و زوجین مشاوره ارائه می دهند، می توانند مورد بررسی قرار گیرند. این مشکلات ممکن است که مشکل در زمان گفتگو و صحبت، شکاکی و حسادت و یا ترس و نگرانی بخاطر از دست دادن همدیگر باشد. ارائه مشاوره به خانواده ها و زوجین توسط مراکز مشاوره خانواده (perheneuvolat) و کارشناسانی که به ایجاد سازش میان افراد خانواده رسیدگی میکنند (perheasiain sovittelija)، پلی کلینیک های روانپزشکی، مرکز مشاور خانواده کلیسا (Kirkon perheasiain neuvottelukeskus) و انجمن سلامت روانی فنلاند (Suomen Mielenterveysseura)، صورت می گیرد. حتی اگر عضو کلیسا نباشید، با این وجود از مرکز مشاور خانواده کلیسا می توانید به زبانهای انگلیسی و سوئدی نیز کمک دریافت کنید.

درباره خشونت در خانواده و یا در رابطه زندگی مشترک می توانید از وب سایت InfoFinland و خشونت آگاهی دریافت کنید.

linkkiSuomen evankelis-luterilainen kirkko:
اطلاعاتی درباره مرکز مشاوره خانواده کلیسافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVäestöliitto:
کمک به برطرف کردن مشکلات زندگی زناشوییفنلاندی

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
اطلاعاتی درباره توافق و آشتی در مورد موضوعات خانوادگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی

طلاق و سرپرستی کودکان

درخواست طلاق را میتوان به دادگاه شهرستان محل سکونت خود و یا همسرتان ببرید. خود شما به تنهایی و یا همراه با همسرتان می توانید درخواست طلاق کنید. درخواست طلاق دو بار و در دو مرحله صورت میگیرد. پس از اینکه درخواست طلاق خود را تحویل دادگاه (käräjäoikeus) دادید، تا شش ماه بعد وقت دارید که درباره موضوع اندیشیده و تصمیم بگیرید. بعد از گذشت این مدت زمان، باید درخواست دوم طلاق را در طول شش ماه بعد ارائه دهید. زمانی طلاق رسمیت می یابد که درخواست دوم طلاق مورد قبول واقع شده باشد.

اگر از همسر خود دارای فرزندان زیر 18 ساله میباشید، می توانید همزمان با درخواست طلاق، وضعیت فرزندانتان را نیز روشن کنید. می توانید درباره سرپرستی کودکان، محل سکونت آنها و اینکه در چه زمانهایی هر کدام از والدین میتوانند فرزندان خود را ملاقات کنند، توافق کنید. در عین حال می توانید درباره حق سرپرستی و یا همان کمک مالی که توسط یکی از والدین بخاطر کودکان پرداخت می شود نیز توافق کنید. می توانید درباره این موضوعات با همسر خود توافق کرده و یا به اداره تأمین اجتماعی (sosiaalitoimisto) شهرستان محل زندگی خود مراجعه کنید.

بعد از طلاق، ممکن است همه به کمک های روحی و روانی و هم کمک های حقوقی نیاز یابند. درباره کمک های حقوقی می توانید از اداره کمک ها و مشاورات حقوقی (oikeusaputoimisto) سئوال کنید. کمک های روحی و روانی را نیز می توانید از گروه های مددکاری که مخصوص افراد طلاق گرفته می باشند، دریافت کنید. از جمله نهادهایی که چنین فعالیتهایی را برنامه ریزی می کنند میتوان دفاتر کلیساها و سازمانهای مختلف را نام برد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوعات مربوط به سرپرستی کودکان به سایت InfoFinland و لینک های طلاق، خانواده های تک سرپرست و نیز خانواده چیست؟، مراجعه کنید.

linkkiOikeuslaitos:
درخواست کردن طلاقفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiOikeuslaitos:
اداره های مشاوره حقوقیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
وکلافنلاندی | سوئدی | انگلیسی