Tarvitsetko juristia?
theme icon

آیا به وکیل نیاز دارید؟

برای مسایل حقوقی و مربوط به قانون می توانید از مشاور حقوقی کمک بگیرید. او شما را راهنمایی کرده و مراقب است که حقوق شما رعایت شود.

هنگامی که از وکیل کمک می گیرید بهتر است این موضوع را مشخص کنید که وکیل مورد نظر در موضوعی که شما به خاطر آن تقاضای کمک می کنید تخصص داشته باشد. همه شرکت ها یا اشخاصی که برای انجام امور حقوقی کمک ارائه می کنند لروماً متخصص نیستند.

کمک حقوقی دولتی

خدمات وکیل رایگان نبوده و هزینه های خود را در بر دارند. ولی اگر درآمد شما کم یا متوسط می باشد، می توانید خدمات حقوقی رایگان و یا نیمه رایگان اداره کمک ها و مشاورات حقوقی (oikeusaputoimisto) دولتی را دریافت کنید. خدمات حقوقی دولتی را میتوان به زبان انگلیسی نیز دریافت کرده و در صورت نیاز از خدمات ترجمه نیز استفاده کرد. از اداره کمک ها و مشاورات حقوقی دولتی می توان درخواست خدمات حقوقی دولتی نمود.

اگر شما دارای بیمه مسایل حقوقی (oikeusturvavakuutus) می باشید که هزینه های حقوقی شما را جبران می نماید، در این صورت نمی توانید از خدمات حقوقی دولتی استفاده کنید. اغلب بیمه مسایل حقوقی بخشی از بیمه مسکن است.

linkkiValtion oikeusaputoimisto:
اطلاعاتی درباره مشاورات حقوقیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiOikeuslaitos:
اداره های مشاوره حقوقیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مشاورین حقوقی و وکلای خصوصی

می توانید از جمله از خدماتوکیل جستجو کنید (Etsi asianajaja) متعلقبه سایت اینترنتی اتحادیه وکلای فنلاند برای خود وکیل جستجو نمائید.

در صورتی که در امور مربوط به اجازه اقامت یا تقاضای تابعیت فنلاند به مشاور حقوقی نیاز دارید، می توانید با انجمن راهنمایی و مشاورت پناهندگان (Pakolaisneuvonta) که مشاورین حقوقی متخصص در چنین اموری در آن فعالیت می کنند، تماس بگیرید.

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
وکلافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک و مشاوره در مسایل حقوقی و مربوط به قانون

انجمن راهنمایی و مشاورت پناهندگان (Pakolaisneuvonta)

انجمن راهنمایی و مشاورت پناهندگان (Pakolaisneuvonta) کمک و مشاوره حقوقی رایگان به پناهجویان، پناهندگان و دیگر اشخاصی که تابعیت کشورهای خارجی را دارند ارائه می دهد. مشاورە بە زبان‌های فنلاندی و انگلیسی ارائه می‌شود. همچنین می‌توانید پست الکترونیکی ارسال کنید.

09 2313 9325 (روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات12-10)
پست الکترونیکی:‎ neuvonta(at)pakolaisneuvonta.fi

مشاوره و راهنمایی برای خارجیان بدون مدرک و اجازه اقامت:

‎ 045 2377 104(روزهای دوشنبه بین ساعات 16-14)
پست الکترونیکی:‎paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi

linkkiPakolaisneuvonta ry:
خدمات و مشاوره حقوقی، برای پناهندگانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

Rikosuhripäivystys

در سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه جرائم اطلاعاتی در این مورد که در صورتی که قربانی جرمی واقع شوید چه می توانید بکنید، وجود دارد.

linkkiOikeusministeriö:
چنانچه قربانی جرم هستیدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | سومالیایی

linkkiRikosuhripäivystys:
راهنماییهای حقوقی برای قربانیان جرمفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

خدمات مشاوره و راهنمایی دیگر

در سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه تماس بگیرید و درخواست راهنمایی کنید اطلاعاتی بیشتری در مورد خدمات مشاوره و راهنماییوجود دارد.