Syrjintä ja rasismi
theme icon

تبعیض و نژاد پرستی

بر اساس قانون فنلاند با همه مردم باید به طور برابر و با مساوات برخورد نمود، بدون توجه به پیشینه و جنسیت آنها. تبعیض (syrjintä) جرم است.

تبعیض چیست؟

تبعیض به معنی برخورد نابرابر است، طوری که با شخصی که در موقعیت و شرایط یکسانی با شخص دیگری قرار دارد، برخورد بدتری انجام گیرد. دلیل و اساس تبعیض می تواند مثلاً پیشینه قومی و نژادی، ملیت یا مذهب باشد.

تبعیض به شکل ایجاد فضای تهدید آمیز، خصومت بار، تحقیر آمیز یا خوار کننده نیز خود را نشان می دهد. دستور دادن به شخص دیگر و راهنمایی کردن او برای انجام تبعیض نیز تبعیض محسوب می گردد.

تبعیض مثلاً این است که به خاطر پیشینه قومی و نژادیتان به شما خدمات تعلق نگیرد، و یا در مصاحبه استخدامی از شما انتظار رود که دارای توانایی و مهارت کامل زبان فنلاندی باشید، با این که در کار مربوطه نیازی به چنین چیزی نباشد.

این موضوع که با انسان ها برخورد متفاوت گردد، همیشه تبعیض محسوب نمی شود. در صورتی که دلیل و اساس قابل قبولی وجود داشته باشد، می توان با انسان ها برخورد متفاوت داشت.

قانون مساوات و برابری (yhdenvertaisuuslaki) تعریف زیر را از تبعیض ارائه می کند.

قانون مساوات و برابری تبعیض را بر اساس سن، پیشینه قومی و نژادی و ملی، ملیت، زبان، مذهب، اعتقادات، عقاید، فعالیت سیاسی، فعالیت صنفی، روابط خانوادگی، وضعیت سلامتی، معلولیت، گرایش جنسی و یا دیگر دلایل شخصی ممنوع می کند. هیچ کس نباید به دلیل این مسائل، در موقعیت بدتری نسبت به دیگران قرار گیرد.

قانون برابری (tasa-arvolaki) تبعیض بر اساس جنسیت را ممنوع می کند.

در صفحه‌ قوانین و حقوق در سایت اینترنتی InfoFinland، اطلاعات بیشتری در مورد حقوق اشخاص در فنلاند وجود دارد.

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
اطلاعاتی در مورد تبعیضفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

راسیسم و جرمهای راسیستی

راسیسم (rasismi) به این معنی است که گروهی از انسان ها یا شخصی که به چنین گروهی تعلق دارد، به دلیل مثلاً پیشینه قومی و نژادی و ملی، رنگ پوست، ملیت، فرهنگ، زبان مادری یا مذهب، از دیگران بدتر محسوب گردد. جرم راسیستی به معنی جرمی است که عامل آن به دلیل راسیستی مرتکب آن شده است. جرم راسیستی می تواند مثلاً خشونت، توهین، تبعیض، تهدید، اذیت و آزار یا وارد آوردن خسارت باشد. چنانچه قربانی یک جرم راسیستی می شوید، مراتب را به پلیس اطلاع دهید.

در سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه جرائم اطلاعاتی در مورد این‌که چگونه می‌توانید شکایت و اعلام جرم کنید وجود دارد.

linkkiRikosuhripäivystys:
کمک به قربانیان جرائمفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiPoliisi:
اطلاعات تماس اداره های پلیسفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک به قربانیان تبعیض

تبعیض در محل کار

در صورتی که فکر می کنید در محل کار خود مورد تبعیض قرار گرفته اید، نخست با سرپرست خود تماس بگیرید. چنانچه از او کمکی حاصل نشد، با نماینده حفاظت از حقوق کارمندان و کارکنان (työsuojeluvaltuutettu) یا نماینده معتمد اتحادیه کار (luottamusmies) تماس بگیرید. اگر موضوع در محل کار حل نشد، با سازمان حفاظت کار (työsuojelupiiri) منطقه خود و یا با اتحادیه کار خود تماس بگیرید.

در صفحه‌ برابری و مساوات در زندگی کاری در سایت اینترنتی InfoFinland، اطلاعاتی در مورد این که برابری و مساوات در محل کار به چه معنی است وجود دارد.

در صفحه‌ *مشکلات در زندگی کاری در سایت اینترنتی InfoFinland، اطلاعاتی در مورد خیلی از مشکلات معمولی زندگی کاری و این که چگونه می توان درخواست کمک نمود، وجود دارد.

linkkiTyösuojeluhallinto:
محافظت کاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک و مشاوره برای مقابله با تبعیض

در صورتی که فکر می کنید مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید با بخش کمک و مشاوره برای مقابله با تبعیض متعلق به Rikosuhripäivystys تماس بگیرید. بخش کمک و مشاوره برای مقابله با تبعیض خدمات تلفنی ارائه می کند. مشخصات تماس کمک و مشاوره در سایت اینترنتی Rikosuhripäivystys موجود می باشد.

linkkiRikosuhripäivystys:
کمک و مشاوره برای مقابله با تبعیضفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

نماینده امور برابری

اگر در جایی غیر از محل کار با شما بطور تبعیض آمیز رفتار می شود و یا در جایی متوجه وجود تبعیض شده اید، می توانید با نماینده امور برابری (yhdenvertaisuusvaltuutettu) تماس بگیرید. همچنین می توانید از جانب شخصی دیگر و یا از جانب یک گروه از افراد نیز تماس بگیرید.

نماینده امور برابری یک مقام اداری مستقل و غیر وابسته است که وظیفه اش پیشبرد برابری و مساوات و دخالت در مسئله تبعیض می باشد. نماینده امور برابری به ارائه راهنمایی ها و توصیه های لازم پرداخته و همچنین در مواردی که مربوط به وجود تبعیض می باشند، در امر آشتی دادن و ایجاد آرامش، کمک می نماید. نماینده امور برابری می تواند در صورت لزوم از شخص مظنون به انجام تبعیض، در مورد واقعه توضیح بخواهد. علاوه بر این، نماینده امور برابری می تواند موضوع را برای بررسی به هیئت برابری و مساوات و یا به دادگاه برده و یا در بردن موضوع به این مراجع کمک کند.

برای ملاقات باید از پیش قرار گذاشته شود. خدمات اداره رایگان می باشند. در صورتی که زبان فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی نمی دانید، می توانید به زبان دیگری نیز پست الکترونیکی یا نامه بنویسید. مشخصات تماس در سایت اینترنتی نماینده امور برابری موجود می باشد.

linkkiنماینده امور برابری:
کمک به افراد قربانی تبعیضفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | فرانسوی | سومالیایی | اسپانیایی | ترکی | چینی | فارسی | عربی | کردی | آلبانیایی | آلمانی | تایلندی | ویتنامی | پرتغالی | تاگالوگ | لهستانی | بوسنیایی | کرواتی | رومانیایی | سامی | صربی | نپالی

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
در مورد تبعیض اطلاع دهیدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

هیئت برابری و مساوات

اگر مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید با هیئت برابری و مساوات (yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta) نیز تماس بگیرید. این هیئت تقاضاهای مربوط به تبعیض را بررسی می کند و می تواند تبعیض را منع نماید. علاوه بر این، این هیئت می تواند جریمه ای برای پرداخت در صورت تکرار تبعیض تعیین نماید و بدین صورت منع تبعیض را برجسته کند. این هیئت می تواند سازش و توافق بین طرفین را نیز تأئید نماید. این هیئت مسائل مربوط به تبعیض در روابط کار را بررسی می کند.

linkkiYhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta:
کمکهای مخصوص افرادی که مورد تبعیض قرار گرفته اندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | سامی

سازمان های مهاجرین

در صورتی که با تبعیض یا راسیسم مواجه می شوید، می توانید از سازمان های مهاجرین نیز کمک و راهنمایی دریافت کنید. می توانید مشخصات تماس این سازمان ها را در سایت اینترنتی InfoFinland و انجمن ها، پیدا کنید.