مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Rikokset
theme icon

جرائم

در فنلاند قانون فنلاند باید رعایت شود. قانون کیفری فنلاند جرم ها و مجازاتی که در قبال انجام این جرم ها داده می شوند را تعریف و تعیین کرده است.

طبق قانون، مثلاً موارد زیر ممنوع است:

  • آسیب زدن و دزدیدن اموال دیگری،
  • خشونت به زنان، مردان و کودکان،
  • اذیت و فشار جنسی و تجاوز جنسی.

نقض قانون پیامدهای جدی در پی دارد. اگر قانون فنلاند را نقض کنید، می توانید به زندان بیافتید و یا ممکن است شما را از کشور اخراج کنند.

نظارت بر رعایت قانون بر عهده پلیس است. پلیس حق دارد جریمه کند و یا مظنونین به انجام جرم را بازداشت و دستگیر کند. دستوراتی که توسط پلیس داده می شود را باید اطاعت کرد. پلیس با همه بطور برابر و بیطرفانه برخورد می کند. پلیس رشوه نمی گیرد و خشونت بکار نمی برد.

شما همیشه حق دارید هنگامی که به کارهایتان با پلیس رسیدگی می کنید از مترجم استفاده نمایید. پلیس مترجم رزرو می کند و هزینه ترجمه را پرداخت می کند.

linkkiPoliisi:
اطلاعاتی درباره جرائمفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiFinlex:
حقوق جزافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

چنانچه قربانی جرم هستید

در صورتی که فوراً به کمک پلیس احتیاج دارید با شماره تلفن اضطراری 112 تماس بگیرید. با شماره تلفن اضطراری فقط در موارد فوریت هنگامی که جان، سلامتی، مال یا محیط در خطر هستند می توان تماس گرفت.

هر کسی حق دارد جرمی که اتفاق افتاده را به پلیس اطلاع دهد یعنی شکایت کند.

شکایت را میتوان تلفنی یا حضوری در اداره پلیس انجام داد. در مواقعی که جرم انجام شده کوچک باشد و نیازی به کمک فوری پلیس نباشد، شکایت را می توان از طریق اینترنت نیز انجام داد.

هنگامی که شکایت انجام شد، پلیس تحقیق می کند که آیا مسئله ای که اتفاق افتاده جرم است یا خیر.

linkkiPoliisi:
انجام شکایت بصورت اینترنتیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiPoliisi:
راهنمایی های لازم برای انجام شکایت نسبت به جرم صورت گرفتهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiOikeusministeriö:
بررسی موضوع جرم در دادگستریفنلاندی | سوئدی | روسی | عربی

کمک به قربانیان جرائم

کشیک قربانیان جرائم

اگر شما یا یکی از نزدیکانتان قربانی جرمی شده باشید و به کمک و راهنمایی عملی نیاز داشته باشید، می توانید با کشیک قربانیان جرائم (Rikosuhripäivystys) تماس بگیرید. کشیک قربانیان جرائم در نقاط مختلف فنلاند شعبه دارد و فعال است.

شماره تلفن کشیک قربانیان جرائم برای کمک این است: 116 006

· روزهای دوشنبه و سه شنبه بین ساعات 13–21

· روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بین ساعات 17–21.

از طریق اینترنت نیز می توان برای کشیک قربانیان جرائم سؤال ارسال نمود. می توانید به زبان های فنلاندی، انگلیسی و سوئدی سؤال کنید.

در صورتی که قربانی جرمی واقع شده اید، می توانید از تلفن مشاورت وکیل کشیک قربانیان جرائم در مورد حقوق خود بپرسید. تلفن مشاورت 0800 161 177 از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه ساعات بین 17–19 خدمات ارائه می دهد.

linkkiOikeusministeriö:
دفترچه راهنمایی برای مواقعی که قربانی جرم واقع میشویدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | سومالیایی | عربی

linkkiRikosuhripäivystys:
کمک به قربانیان جرائمفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
کمک و حمایت برای زنان خارجیفنلاندی | انگلیسی | روسی | فرانسوی | سومالیایی | عربی | کردی | تایلندی

کمک حقوقی به قربانیان جرائم

در صورتی که درآمد شما کم یا متوسط باشد، می توانید از کمک حقوقی دولت برخوردار شوید. چنانچه قربانی خشونت شدید، خشونت خانوادگی و خویشاوندی یا جرم جنسی هستید، می توانید علیرغم میزان در آمدتان، کمک حقوقی دولت دریافت کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کمک حقوقی به صفحات InfoFinland و آیا به وکیل نیاز دارید؟، مراجعه نمایید.

linkkiRikosuhripäivystys:
راهنماییهای حقوقی برای قربانیان جرمفنلاندی | سوئدی

linkkiValtion oikeusaputoimisto:
اطلاعاتی درباره مشاورات حقوقیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

چنانچه مظنون به انجام جرم هستید

پلیس باید به شما اطلاع دهد که مظنون به انجام چه جرمی هستید. شما همچنین حق دارید از کمک وکیل استفاده کنید و می توانید وکیل را همراه خود به بازجویی ببرید. در صورتی که نیاز به خدمات ترجمه دارید، می توانید اطلاع دهید و به صورت رایگان از این خدمات استفاده کنید.

اشخاص به سن 15 سال به بالا در قبال جرم هایی که انجام داده اند مسئولیت دارند، یعنی می توانند بابت این جرم ها مورد اتهام قرار بگیرند و حکم دادگاه دریافت کنند.

انجام جرم برای اشخاص زیر سن 15 سال نیز می تواند پیامدهایی داشته باشد. اشخاص زیر سن 15 سال موظفند خساراتی که موجب شده ند را جبران کنند. در مورد این اشخاص به مسئولین سازمان حفاظت از کودکان نیز اطلاع داده می شود و شرایط آنها همراه با مسئولین امور اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کمک حقوقی به صفحات InfoFinland و آیا به وکیل نیاز دارید؟، مراجعه نمایید.