Kuntoutus
theme icon

توانبخشـی

دوره های توانبخشی که توسط شهرستانها برگزار می شود

شهرستانها، دوره های توانبخشی دارویی را در درمانگاه ها و یا در بیمارستانها برگزار می کنند. اگر دارای اقامت در فنلاند باشید، می توانید در دوره های توانبخشی برگزار شده توسط شهرستانها، شرکت کنید. این دوره های توانبخشی شامل مسایل زیر می باشند:

 • مشاوره توانبخشی
 • آزمایشات و معایناتی که توسط آنها نیاز به توانبخشی سنجیده می شود
 • دوره درمانی، که توانیی انجام کار و فعالیت را بهبود می بخشد
 • دوره های توانبخشی
 • خدمات مربوط به وسایل کمک درمانی و کمک حرکتی
 • دوره های آماده سازی برای وفق یابی با شرایط
 • ارائه راهنمایی های مربوط به توانبخشی

اطلاعات بیشتر درباره خدمات توانبخشی شهرستان را می توانید از درمانگاه خود دریافت کنید.

دوره های توانبخشی توسط اداره بیمه بازنشستگی (Kela) برگزار می شود

دوره توانبخشی اداره کلا (Kela)، می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • توانبخشی کاری (ammatillinen kuntoutus)
 • توانبخشی برای افراد دارای معلولیت شدید
 • دوره توانبخشی روان درمانی

توانبخشی کاری توسط سازمان های بازنشستگی کاری (työeläkelaitokset) و اداره بازنشستگی ملی (Kela) برنامه ریزی می شوند. توانبخشی دارویی، توسط شهرداری ها و اداره بازنشستگی ملی برنامه ریزی می شوند. اگر از بیماری ناشی از شغل خود رنج می برید و یا در حادثه ای صدمه دیده اید، می توانید از شرکت بیمه (vakuutusyhtiö) خدمات توانبخشی دریافت کنید. اداره بیمه بازنشستگی ملی می تواند هزینه های روان درمانی شما را بپردازد ولی یافتن یک روان شناس مناسب بر عهده خود شما میباشد.

برنامه توانبخشی اداره بیمه بازنشستگی ملی، اختصاص به افرادی دارد که مربوط به دایره بیمه درمانی (sairausvakuutus) فنلاند می باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره بیمه درمانی می توانید به سایت اینترنتی InfoFinland و لینک تأمینات اجتماعی فنلاند، مراجعه کنید.

توانبخشی برای انجام کار

اگر دارای مشکلات مربوط به سلامتی بوده و به دلیل این مشکلات نمی توانید کار انجام دهید، می توانید توانبخشی کاری دریافت کنید. در شرایطی که به دلیل داشتن مشکلات سلامتی این خطر وجود دارد که به کار خود پایان دهید نیز می توانید این دوره توانبخشی را دریافت کنید. پس از بروز حوادث کاری، شما حق دریافت دوره توانبخشی را دارید.

سازمانهای بازنشستگی کاری، دوره های توانبخشی کاری را برای پرسنل کاری برنامه ریزی می کنند. اگر بمدت پنج سال یا بیشتر محل کار بوده اید، در این صورت می توانید از سازمان بازنشستگی کاری درخواست دوره توانبخشی را بنمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این باره از کارشناسان سازمان بازنشستگی کاری خود که به امور توانبخشی رسیدگی می کنند، سئوال نمایید.

اداره بیمه بازنشستگی ملی، دوره های توانبخشی را برای جوانان و برای بزرگسالانی که شاغل نیستند، برنامه ریزی میکند.

linkkiKela:
تحصیلات شغلیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
درخواست برای تحصیلات شغلیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

توانبخشی برای افراد دارای معلولیت شدید

در صورتی که سنتان زیر 65 سال است و به علت داشتن بیماری یا معلولیت، دارای مشکلات بزرگی در زندگی روزمره بوده و به عنوان مثال تحرک و مراقبت از خویشتن برای شما مشکل است، کلا (Kela) می تواند برای شما توانبخشی درمانی سطح بالا (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) ارائه دهد.

این توانبخشی به صورتی تحقق می یابد که برای شما مناسب باشد. می توانید به عنوان مثال با مراجعه به یک مرکز توانبخشی (kuntoutuslaitos)، خدمات توانبخشی دریافت کنید. همچنین می توانید در خانه زندگی کرده و از آنجا خدمات توانبخشی دریافت کنید. هدف از دوره توانبخشی حمایت از شما و نزدیکان شما به گونه ای است که بتوانید به خوبی فعالیت داشته باشید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد توانبخشی درمانی سطح بالا از اداره kela سؤال کنید.

linkkiKela:
توانبخشی دارویی دشوارفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
درخواست توانبخشی داروییفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

توانبخشی بصورت روان درمانی

اگر مشکلات مربوط به سلامت روحی و روانی شما باعث تضعیف وضعیت کاری و تحصیلی تان می شود، احتمالا بتوانید توانبخشی بصورت روان درمانی (kuntoutuspsykoterapia)، دریافت کنید. از جمله پیش شرطهای لازم برای دریافت توانبخشی روان درمانی عبارتند از:

 • شما باید حداقل به مدت سه ماه تحت تداوی روانپزشکی بوده باشید، و
 • روانپزشک معالج شما درباره شما گزارشی را نوشته و ضمن آن برای شما توانبخشی روان درمانی را توصیه می کند.

برای مطالعه بیشتر در باره خدمات سلامت روانی به InfoFinland و سلامت روحی و روانی مراجعه کنید.

درمان توانبخشی می تواند به صورت درمان فردی، درمان گروهی، هنردرمانی، درمان خانوادگی و درمان زوجین باشد. علاوه بر این در مورد افراد جوان دارای سنین 16 الی 25 سال این توانبخشی می تواند به صورت موزیک درمانی و یا هنر درمانی نیز باشد. تداوی افراد جوان ممکن است با حضور والدین آنها نیز باشد.

حداکثر هر سال یکبار و تا سقف 3 سال می توان برای این نوع مداوا، کمک هزینه دریافت کرد. هزینه چنین مداوایی، حداکثر 80 بار در سال و در طول 3 سال حداکثر تا 200 بارجبران می شود.

برای اینکه اداره بیمه بازنشستگی ملی بتواند شما را در جهت روان درمانی کمک کند، شخص درمان کننده یا تراپیست باید حق استفاده از سمت شغلی روان درمان را داشته باشد و بایستی تراپیست مورد قبول اداره kela باشد.

linkkiKela:
توانبخشی بصورت روان درمانیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiSuomen psykologiliitto:
فهرست اسامی کارشناسان روان درمانیفنلاندی

چگونه می توانید برای توانبخشی مراجعه کنید

زمانیکه نیاز به توانبخشی دارید، در وجه اول احتیاج به گزارش پزشکی خواهید داشت. با پزشک خود در درمانگاه، در درمانگاه پرسنل کاری یا اداره kela تماس بگیرید. اگر درخواست دوره توانبخشی درمانی سطح بالا را می کنید، در این صورت به برنامه توانبخشی (kuntoutussuunnitelma) نیز نیاز دارید.

پس از دریافت گزارش و یا برنامه توانبخشی از پزشک، می توانید از سازمان بازنشستگی کاری و یا از اداره بیمه بازنشستگی ملی درخواست توانبخشی کنید. درباره خدمات درمانی شهرستان خود و درباره امکانات مختلف توانبخشی، می توانید از سازمان بازنشستگی کاری و یا از اداره بیمه بازنشستگی ملی، سئوال کنید. اطلاعات بیشتر درباره امکانات توانبخشی اداره بیمه بازنشستگی ملی را می توانید از سایتهای اینترنتی این اداره بیابید.

اگر برای دوره توانبخشی اداره بیمه بازنشستگی ملی درخواست می دهید، درخواستنامه خود را قبل از آغاز دوره توانبخشی به اداره مذکور ارائه دهید. اداره بیمه بازنشستگی ملی kela برای دوره توانبخشی به شما تصمیم کتبی ارائه می دهد.

linkkiKela:
رسیدگی به امور اداری از طریق اینترنتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
اطلاعات تماس اداره بیمه بازنشستگی ملیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
گرفتن وقت از طریق اینترنتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

امرار معاش در طول مدت توانبخشی

چنانکه 67-16 سال سن دارید و هدف از دوره توانبخشی، حفظ توانایی کاری، بازگشت به محل کار و یا ورود به زندگی کاری می باشد، در این صورت در طول مدتی که توانبخشی دریافت می کنید، می توانید کمک هزینه توانبخشی (kuntoutusraha) دریافت کنید. برای دریافت کمک هزینه توانبخشی، نیاز به تصمیم توانبخشی (kuntoutuspäätös) صادره توسط اداره بیمه بازنشستگی ملی و یا توسط درمانگاه را دارید. همچنین زمانی که شهرستان محل سکون شما برای شما توانبخشی برنامه ریزی میکند نیز می توانید بر اساس همان دلایل، کمک هزینه توانبخشی را دریافت کنید. اداره بیمه بازنشستگی ملی Kela می تواند بخشی از هزینه های رفت و آمد شما به توانبخشی را جبران کند.

linkkiKela:
پول توانبخشیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی