مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Potilaan oikeudet
theme icon

حقوق بیمار

حقوق افرادی که از خدمات درمانی استفاده میکنند، توسط قانون تأمین می شود. حقوق بیمار شامل خدمات بخش دولتی و خصوصی و همچنین خدمات درمانی خانه های سالمندان و معلولین می باشد.

اگر شما دارای اقامت (kotikunta) در فنلاند می باشید، در این صورت حق استفاده از خدمات درمانی دولتی را دارید. آگاهی بیشتر در این باره را می توانید از سایت اینترنتی InfoFinland و لینک اقامت در فنلاند، کسب کنید.

ضمانت درمان (hoitotakuu)

اگر به مداوای فوری نیاز دارید، مثلا تصادف کرده اید، در این صورت حق دریافت کمک فوری را از نزدیکترین درمانگاه و یا از بخش شبانه روزی بیمارستان دارا می باشید. اگر دارای شهروندی فنلاند نبوده و یا دارای دلیل دیگری که بر اساس آن بتوانید از خدمات درمانی دولتی فنلاند استفاده کنید نمی باشید، در این صورت شما باید هزینه واقعی اینگونه خدمات درمانی را بپردازید.

اگر داری شهروندی فنلاند هستید، می توانید از خدمات درمانی شهرستان خود استفاده کنید. مراکز درمانی باید در طول روزهای کاری به تماسهای تلفنی بیماران جواب داده و جهت مراجعه آنها باز باشند. اگر شرایط شما ایجاب کند، شما از این حق برخوردار هستید که در فاصله زمانی سه روز بعد از تماستان با درمانگاه، بتوانید برای مداوا به آنجا بروید. درمانگاه نیز باید مداوای غیر عاجل را نهایتا در فاصله زمانی سه ماه آغاز کند.

برای رفتن به بیمارستان نیار به برگه معرفی از جانب پزشک را دارید. بیمارستان باید نیاز به درمان شما را در فاصله زمانی سه هفته از زمانیکه برگه معرفی پزشک به آنجا رسیده است، ارزیابی کند. اگر تشخیص داده شود که بیمار نیازمند تحت درمان قرار گرفتن در بیمارستان می باشد، در این صورت مداوای او باید نهایتا در فاصله زمانی شش ماه پس از تشخیص نیاز به درمان، آغاز شود.

اگر درمانگاه خود شخص و یا بیمارستان نتوانند در طول زمان مقرر شده به مداوای بیمار بپردازند، باید برای بیمار امکان مداوا در جاهای دیگر را فراهم کنند. این مسئله نباید برای بیمار مخارج اضافی را بهمراه داشته باشد.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
ضمانت مداوافنلاندی | سوئدی

حقوق دیگر

حقوق بیمار عبارتند از:

  • دریافت مداوای خوب و با کیفیت
  • رفتار خوب: باید برای ارزش انسانی بیمار، اعتقادات و موضوعات خصوصی او احترام گذاشته شود
  • زبان و فرهنگ بیمار باید تا حد امکان مورد توجه قرار گیرد
  • همواره باید قبل از شروع مداوا، درباره موافقت خود بیمار به طور جداگانه سئوال شود
  • باید درباره وضعیت سلامتی بیمار، وسعت مداوا، عوامل خطر ساز و روشهای مختلف مداوا به خود بیمار اطلاع داده شود
  • بیمار حق دارد که مشخصاًت خود را از پرونده درمانی اش بررسی کرده و آنها را تصحیح کند
  • اگر برای دریافت مداوا باید در نوبت ماند، بیمار حق دارد که درباره زمان شروع مداوا اطلاع یابد
  • حق مخالفت و رد کردن مداوا
  • درصورت نارضایتی، بیمار حق دارد که به مرکز درمانی مورد نظر انتقاد کند
  • درصورت لزوم بیمار حق دریافت کمک از مشاور حقوقی بیماران (potilasasiamies) را دارا میباشد

نظر بیمار خردسال زمانی مورد توجه قرار می گیرد که او برای اظهار نظر کردن به اندازه کافی رشد کرده باشد. این موضوع توسط پزشک و یا کارشناس دیگری مورد ارزیابی قرا می گیرد. اگر کودکی که به سن قانونی نرسیده است نیاز به مداوا داشته باشد، والدین و یا سرپرست او نمی توانند مانع از آن شوند.

رعایت مساوات و برابری در ارائه خدمات درمانی

بر اساس قانون اساسی فنلاند افراد از لحاظ قانونی با هم برابر می باشند. نباید کسی را بدلایل غیر قابل قبولی از قبیل سن، پیشینه قومی، زبان، دین، اعتقادات، عقاید، وضعیت سلامتی، معلولیت و یا دیگر دلایل شخصی، مورد تبعیض قرار داد.

همچنین در فنلاند قانون مساوات و برابری نیز وجود دارد. این قانون برای جلوگیری از اعمال تبعیض بدلیل پیشینه قومی افراد در ارائه خدمات دولتی و خصوصی درمانی و اجتماعی می باشد. نماینده امور برابری و هیئت برابری و مساوات نظارت می کنند که کسی بر اساس پیشینه قومی اش مورد تبعیض قرار نگیرد.

کلیه افرادی که از خدمات درمانی استفاده می کنند، از این حق برخوردار هستند که با آنها با مساوات و بدون تبعیض رفتار شود. اگر شما حق استفاده از خدمات درمانی عمومی و دولتی را نداشته باشید، از این حق برخوردار هستید که در ضمن ارائه خدمات درمانی خصوصی با شما با مساوات رفتار شود.

تبعیض و بد رفتاری در ارائه خدمات درمانی

اگر احساس می کنید که در مورد ارائه خدمات درمانی با شما غلط رفتار شده است، می توانید با مشاور دفاع از حقوق بیماران (potilasasiamies) تماس بگیرید. در تمام مکانهایی که خدمات درمانی ارائه می شود همانند درمانگاهها، بیمارستانها، مراکز پزشکان خصوصی، خانه های سالمندان و مراکز درمانی معلولین، کمکهای مشاور دفاع از حقوق بیماران قابل دسترسی می باشد. خدمات مشاور دفاع از حقوق بیماران رایگان است. اطلاعات تماس مشاور دفاع از حقوق بیماران را می توانید از همان مرکز درمانی که مراجعه کرده اید، سئوال کنید.

مشاور مذکور به شما در حل اختلاف نظرها کمک کرده و همچنین شما را در نوشتن انتقاد و یا درخواست غرامت درمانی، کمک می نماید. مشاور دفاع از حقوق بیماران آگاهیهای لازم را درباره حقوق شخص بیمار به او داده و به پیشبرد تحقق این حقوق کمک می کند.

اگر مشکوک به این هستید که شما در دریافت خدمات درمانی خصوصی و یا دولتی به دلیل تفاوتهای قومی و نژادی، مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید با نماینده امور برابری(yhdenvertaisuusvaltuutettu) نیز تماس بگیرید.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
مشاور حقوقی بیمارانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی

linkkiنماینده امور برابری:
کمک به افراد قربانی تبعیضفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | فرانسوی | سومالیایی | اسپانیایی | ترکی | چینی | فارسی | عربی | کردی | آلبانیایی | آلمانی | تایلندی | ویتنامی | پرتغالی | تاگالوگ | لهستانی

خدمات ترجمه

شما از این حق برخوردار هستید که خدمات درمانی را به زبانهای فنلاندی و سوئدی دریافت کنید. اگر به این دو زبان صحبت نمی کنید، در فنلاند دریافت خدمات مترجمی به زبانهای بسیار زیادی ممکن می باشد. در بعضی از شرایط خود مقامات اداری می توانند برای شما مترجم گرفته و هزینه آن را پرداخت کنند. البته این امر همواره امکان پذیر نیست. از قبل در این باره از مقام اداری مربوطه سئوال کنید.

ترجمه را می توان بصورت ترجمه تلفنی نیز برنامه ریزی کرد. مترجم باید دارای سن قانونی باشد، بنابراین نمی توانید از فرزند زیر سن قانونی خود بعنوان مترجم استفاده کنید.

جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره به سایت اینترنتی InfoFinland و لینک آیا به مترجم نیاز دارید؟، مراجعه کنید.

انجمنهای بیماران

در فنلاند تعداد زیادی انجمن بیماران وجود دارد که آگاهی و راهنمایی را در اختیار افرادی که به بیماری مشخصی ابتلا میشوند، می گذارد. از طریق این اتحادیه ها می توان از افرادی که دارای بیماری مشابه می باشند، کمکهای روحی دریافت کرد.

linkkiSuomen potilasliitto:
اطلاعات تماس انجمن های بیمارانفنلاندی