مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Lapsen hoito
theme icon

مراقبت از کودک

آموزش وپرورش خردسالان برای کودکان زیر سن مدرسه منظور شده است. آموزش و پرورش دولتی خردسالان در فنلاند توسط شهرداریها از جمله به شکل مراقبت روزانه از کودکان عرضه می گردد. علاوه بر این، مهد کودک های خصوصی نیزو وجود دارند.

آموزش و پرورش خردسالان به معنای آموزش، پرورش و مراقبت های برنامه ریزی شده از لحاظ پداگوژی بوده و به اهداف آن بدقت اندیشیده شده است. اشخاص شاغل در امر پرورش خردسالان، مربیان کودکان و آموزگارانی هستند که در زمینه‌ی پرورش خردسالان تحصیل کرده‌اند.

معمولاً یکی از والدین، حداقل در دوران مرخصی والدین تا زمانی که کودک 9 ماهش تمام می شود، از او در خانه نگهداری می کند. اگر پس از این دوره نیز از فرزندتان در خانه نگهداری کنید، حق دارید تا زمانی که فرزندتان 3 سالش تمام شود، به دلیل مراقبت از فرزندتان از کار خود مرخصی بگیرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد تعطیلات، به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه مرخصی های خانوادگی مراجعه نمایید. می توانید برای نگهداری از فرزندتان در خانه، از کلا (Kela) درخواست کمک مالی بکنید. برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه کمک برای مراقبت از کودک در خانه مراجعه نمایید.

آموزش و پرورش دولتی خردسالان

چنانچه شما شهروندی در فنلاند دارید، می توانید پس از پایان مدت مرخصی والدین، برای فرزند خود تقاضای جا در مهد کودک دولتی نمایید. در این هنگام فرزندتان تقریباً 9 ماهه شده است. در صورتی که شما اقامت در فنلاند نداشته باشید، به عنوان ساکن آن شهری که در آن زندگی می کنید، محسوب می گردید.

اگر والدین شاغل باشند، کودک می تواند به صورت تمام وقت از خدمات مهد کودک استفاده کند.

اگر یکی از والدین شاغل نباشد، در اینصورت حق استفاده از مهد کودک بستگی به شهرستان محل سکونت دارد.

 • در بعضی از شهرستانها علیرغم این که یکی از والدین شاغل نباشد کودک حق استفاده تمام وقت از مهد کودک را دارد.
 • در بعضی دیگر از شهرستانها اگر یکی از والدین شاغل نباشد، کودک حق دارد 20 ساعت در هفته از مهد کودک استفاده کند. البته چنانچه کودک نیاز به کمک و حمایت ویژه داشته باشد، بعنوان مثال جهت یادگیری زبان فنلاندی و یا بدلیل وجود شرایط دشوار خانواده، در اینصورت خانواده او می تواند حق استفاده از مهد کودک تمام وقت را درخواست نماید.

می توانید تقاضای جا بکنید

 • از مهد کودک (päiväkoti)
 • از مهد کودک گروهی خانگی (ryhmäperhepäivähoito)
 • از مهد کودک خانگی (perhepäivähoito)

کودکان در مهد کودک در گروه های بزرگتری نسبت به مهد کودک گروهی خانگی مراقبت می شوند.

مهد کودک خانگی به این معنی است که مراقبت کننده در خانه خود از کودکان نگهداری می کند. برخی از مراقبت کننده های کودک در خانه، در منزل کودکان گروه از آنها نگهداری می کنند.

تقاضای آموزش و پرورش دولتی خردسالانرا، حداکثر چهار ماه پیش از آن زمانی که به آن احتیاج دارید، در شهر محل اقامت خود انجام دهید. در صورتی که والدین شروع به کار یا تحصیل کنند، ممکن است در عرض دو هفته، جا برای آموزش و پرورش دولتی خردسالان به آنها تعلق بگیرد.

مبلغ آموزش و پرورش خردسالان (varhaiskasvatusmaksu) بستگی دارد به

 • درآمد خانواده؛
 • تعداد اعضای خانواده؛ و
 • این که کودک چند ساعت در هفته در آموزش و پرورش خردسالان شرکت می کند.

اگر خواهر یا برادر کودک هم در مهد کودک تحت مراقبت باشند، مبلغ مهد کودک پائین تر خواهد بود. در صورتی که درآمد خانواده خیلی پائین باشد، آموزش و پرورش خردسالان می تواند رایگان باشد. می توانید در این مورد از خدمات راهنمایی و مشاوره شهرستان محل اقامت خود اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

آموزش و پرورش خصوصی خردسالان

آموزش و پرورش خصوصی خردسالانمی تواند بدین ترتیب باشد

 • در مهد کودک خصوصی یا در مهد کودک گروهی خانگی باشد
 • در مهد کودک خانگی باشد
 • در خانه باشد، که خانواده مراقبت کننده را استخدام کرده و او در خانه کودک از او مراقبت می کند

می توانید تقاضای جا در آموزش و پرورش خردسالان را مستقیماً از مهد کودک خصوصی یا از مهد کودک گروهی خانگی انجام دهید.

می توانید همچنین شخصی را برای مراقبت از فرزندتان در خانه اش جستجو کنید و یا او را استخدام کنید که در خانه خودتان از فرزندتان مراقبت کند. در صورتی که شخصی را استخدام می کنید که در خانه خودتان از فرزندتان مراقبت کند، شما به عنوان کارفرما خواهید بود و باید وظایف یک کارفرما را هم به جا بیاورید. برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه حقوق و وظایف کارفرمایان مراجعه نمایید. خانواده می تواند همچنین همراه با یک خانواده دیگر مشترکاً نیز شخصی را استخدام کند که در خانه اش از فرزندش مراقبت کند.

شهرداری بر فعالیت آموزش و پرورش خصوصی خردسالان نظارت می کند.

مبالغ آموزش و پرورش خصوصی خردسالان متفاوت هستند. به هر حال می توانید از کلا (Kela) برای این منظور کمک هزینه دریافت نمایید. در این صورت مبلغ آموزش و پرورش خصوصی خردسالان خیلی بیشتر از آموزش و پرورش دولتی خردسالان نیستند.

کمک هزینه مهد کودک خصوصی

در صورتی که کودک شهروندی در فنلاند داشته باشد، می توانید بابت هزینه مراقبت خصوصی از کلا (Kela) کمک هزینه دریافت نمایید. مهد کودک خصوصی که از آن استفاده می کنید باید تأئیدیه شهرداری را داشته باشد.

می توانید برای مهد کودک خصوصی تقاضای کمک هزینه (yksityisen hoidon tuki) کنید، در صورتی که

 • در مهد کودک خصوصی یا در مهد کودک گروهی خانگی باشد
 • فرزند زیر سن مدرسه شما در مهد کودک خصوصی مراقبت می شود.

چنانچه مراقبت کننده کودک خودش عضو خانواده باشد و یا مراقبت کننده کودک با کودک در یک خانه زندگی کنند، نمی توانید برای مراقبت خصوصی تقاضای کمک هزینه نمایید. بابت هزینه آموزش و پرورش دولتی خردسالان نیز نمی توانید تقاضای کمک هزینه مراقبت خصوصی نمائید.

مقدار کمک هزینه از جمله بستگی به درآمد خانواده و شهرستان محل اقامت خانواده دارد.

کلا (Kela) کمک هزینه را مستقیماً به مراقبت کننده و یا به مسئول مهد کودک خصوصی پرداخت می کند. بابت کمک هزینه مهد کودک خصوصی باید مالیات پرداخت نمود. کمک هزینه مهد کودک خصوصی به خارج از فنلاند پرداخت نمی گردد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مهد کودک خصوصی به صفحات اینترنتی کلا (Kela) مراجعه نمایید.

کلا (Kela) خدمات تلفنی به خانواده های بچه دار ارائه می دهد.

 • به زبان فنلاندی شماره تلفن: 206 692 20(0) 358+
 • زبانهای روسی و انگلیسی، از طریق تماس با شماره تلفن 206 692 20(0) 358+

با کمک مترجم می توان از خدمات کلا (Kela) به زبان های دیگر نیز استفاده نمود.

linkkiKela:
کمک هزینه مخصوص مراقبت از کودک در بخش خصوصیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

در آموزش و پرورش خردسالان چه اتفاقی می افتد؟

آموزش و پرورش خردسالان شامل برنامه های مختلفی از قبیل بازی کردن، ورزش، هواخوری، موسیقی، کاردستی و سفر تفریحی می باشد. استراحت هم جزو برنامه های روزانه مهد کودک می باشد. هدف از این فعالیتها پیشرفت دادن رشد فکری و توانایی یادگیری کودکان است. کودک مهارت های اجتماعی را نیز می آموزد. در صورتی که زبان مادری کودکی زبانی غیر از فنلاندی یا سوئدی باشد، برای یادگیری این دو زبان به کودک کمک می شود. اگر کودک نیاز داشته باشد، می‌تواند از آموزش‌های ویژه هم برخوردار شود.

البته مهد کودک، مدرسه نیست. کودکان در آنجا درس نمی خوانند و ساعات درسی نیز ندارند.

کودکان در طول روز سه وعده غذا می خورند: صبحانه، نهار و میان وعده. در صورتی که فرزند شما دارای رژیم غذایی خاصی می باشد، موضوع را به معلم آموزش و پرورش خردسالان اطلاع دهید.

در آموزش و پرورش خردسالان مذهب و جهانبینی خانواده نیز در نظر گرفته می شود.

در برخی شهرها مهد کودک هایی هستند که زبان آنها زبانی غیر از فنلاندی و سوئدی است.

معمولاً روزهای کاری مهد کودک از اول صبح تا بعدازظهر می باشد. بعضی از مهد کودکها و مربیان مهد کودکهای خانگی به دلیل ساعات کار یا تحصیل والدین بصورت شبانه روزی فعالیت می نمایند.

linkkiSuomen pakolaisapu:
واژه نامه مهد کودکسومالیایی | فارسی | عربی | کردی

کلوب ها

شهرداری شهرستان ها، سازمان های مختلف و انجمن های کلیسا برای کودکان کلوب های روزانه (päiväkerho) برگزار می کنند. کلوبهای روزانه معمولاً دو ساعت فعالیت می کنند.

در کلوب ها بازی های هدایت شده، آواز، کار دستی و برنامه های دیگر انجام می شود.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
اطلاعاتی در مورد آموزش و پرورش خردسالانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی