مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Lapsen hoito
theme icon

مراقبت از کودک

شیوه های نگهداری از کودکان در فنلاند عبارتند از

 • مهد کودک دولتی
 • مهد کودک خصوصی
 • مراقبت از کودک در خانه

معمولاً يکی از والدین، حداقل در طول مدت مرخصی والدین (vanhempainvapaa)، در خانه از کودک نگهداری می کند، یعنی تا آن زمانی که کودک 9 ماهه شود. اگر پس از این دوره نیز از فرزندتان در خانه نگهداری کنید، حق دارید تا زمانی که فرزندتان 3 سالش تمام شود، به دلیل مراقبت از فرزندتان از کار خود مرخصی بگیرید. برای اطلاعات بیشتر به صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک مرخصی های خانوادگی، مراجعه نمایید. می توانید برای نگهداری از فرزندتان در خانه، از کلا (Kela) درخواست کمک مالی بکنید. برای اطلاعات بیشتر به صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک کمک برای مراقبت از کودک در خانه، مراجعه نمایید.

مراقبت روزانه از کودک برای کودکان زیر سن مدرسه منظور شده است. مراقبت روزانه فقط مراقبت تنها نبوده بلکه برنامه آموزش دوران کودکی (varhaiskasvatus) محسوب میشود. این نوع از مراقبت به معنای پرورش، آموزش و مراقبت های برنامه ریزی شده از لحاظ پداگوژی بوده و به اهداف آن بدقت اندیشیده شده است. اشخاص شاغل در امر پرورش خردسالان، مربیان کودکان و آموزگارانی هستند که در زمینه‌ی پرورش خردسالان تحصیل کرده‌اند.

مهد کودک دولتی

چنانچه شما اقامت در فنلاند دارید، می توانید پس از پایان مدت مرخصی والدین، برای فرزند خود تقاضای محلی برای مهد کودک دولتی نمایید. در این هنگام فرزندتان تقریباً 9 ماهه شده است. در صورتی که شما اقامت در فنلاند نداشته باشید، به عنوان ساکن آن شهری که در آن زندگی می کنید، محسوب می گردید.

اگر والدین شاغل باشند، کودک می تواند به صورت تمام وقت از خدمات مهد کودک استفاده کند.

اگر یکی از والدین شاغل نباشد، در اینصورت حق استفاده از مهد کودک بستگی به شهرستان محل سکونت دارد.

 • در بعضی از شهرستانها علیرغم این که یکی از والدین شاغل نباشد کودک حق استفاده تمام وقت از مهد کودک را دارد.
 • در بعضی دیگر از شهرستانها اگر یکی از والدین شاغل نباشد، کودک حق دارد 20 ساعت در هفته از مهد کودک استفاده کند، البته چنانچه کودک نیاز به کمک و حمایت ویژه داشته باشد، بعنوان مثال جهت یادگیری زبان فنلاندی و یا بدلیل وجود شرایط دشوار خانواده، در اینصورت خانواده او می تواند حق استفاده از مهد کودک تمام وقت را درخواست نماید.

تقاضای مهد کودک دولتی را می توانید بدینگونه انجام دهید

 • از مهد کودک (päiväkoti)
 • از مهد کودک گروهی خانگی (ryhmäperhepäivähoito)
 • از مهد کودک خانگی (perhepäivähoito)

کودکان در مهد کودک معمولاً در گروه هایی هستند که 4-3 مراقبت کننده در آن وجود دارد. معمولا هر گروه شامل 24-12 نفر می شود. تعداد کودکان در هر گروه به سن آنها و این که در هر گروه چند مراقبت کننده وجود دارد، بستگی دارد.

در مهد کودک گروهی خانگی 3-2 مراقبت کننده وجود دارد. در گروه می تواند در ازاء هر مراقبت کننده چهار کودک وجود داشته باشد.

مهد کودک خانگی به این معنی است که مراقبت کننده در خانه خود از کودکان نگهداری می کند. مراقبت کننده می تواند هر دفعه از چهار کودک نگهداری نماید. علاوه بر این، او می تواند مثلاً از یک کودک پیش دبستانی نگهداری نماید. برخی از مراقبت کننده های کودک در خانه، در منزل کودکان گروه از آنها نگهداری می کنند.

تقاضای مهد کودک دولتی را، حداکثر چهار ماه پیش از آن زمانی که به آن احتیاج دارید، در شهرستان محل اقامت خود انجام دهید. در صورتی که والدین شروع به کار یا تحصیل کنند، ممکن است در عرض دو هفته، محل مراقبت روزانه به آنها تعلق بگیرد.

مبلغ مهد کودک دولتی بستگی به درآمد خانواده و تعداد اعضای آن و نیز بستگی به این دارد که کودک چند ساعت در روز در مهد کودک تحت مراقبت است. مبلغ مهد کودک دولتی برای یک کودک حداکثر می تواند 290 یورو در ماه باشد.

اگر خواهر یا برادر کودک هم در مهد کودک تحت مراقبت باشند، مبلغ مهد کودک پائین تر خواهد بود. در صورتی که درآمد خانواده خیلی پائین باشد، مهد کودک می تواند رایگان باشد. می توانید در این مورد از خدمات راهنمایی و مشاوره شهرستان محل اقامت خود اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

مهد کودک خصوصی

مهد کودک خصوصی می تواند بدین ترتیب باشد

 • در مهد کودک خصوصی یا در مهد کودک گروهی خانگی باشد
 • در مهد کودک خانگی باشد
 • در خانه باشد، که خانواده مراقبت کننده را استخدام کرده و او در خانه کودک از او مراقبت می کند

می توانید تقاضای مهد کودک را مستقیماً از مهد کودک خصوصی یا از مهد کودک گروهی خانگی انجام دهید.

می توانید همچنین شخصی را برای مراقبت از فرزندتان در خانه اش جستجو کنید و یا او را استخدام کنید که در خانه خودتان از فرزندتان مراقبت کند. در صورتی که شخصی را استخدام می کنید که در خانه خودتان از فرزندتان مراقبت کند، شما به عنوان کارفرما خواهید بود و باید وظایف یک کارفرما را هم به جا بیاورید. برای اطلاعات بیشتر به صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک حقوق و وظایف کارفرمایان، مراجعه نمایید. خانواده می تواند همچنین همراه با یک خانواده دیگر مشترکاً نیز شخصی را استخدام کند که در خانه اش از فرزندش مراقبت کند.

فعالیت مهد کودک های خصوصی تحت نظارت شهرداری است. اطلاعات بیشتر از گزینه های مختلف را می توانید از مسئول بخش مراقبت روزانه کودک در شهرستان محل اقامت خود سؤال نمایید.

مبلغ های مهد کودک های خصوصی متفاوت هستند. به هر حال معمولاً می توانید بابت هزینه مهد کودک های خصوصی از کلا (Kela) کمک هزینه دریافت نمایید. در این صورت مبلغ مهد کودک های خصوصی خیلی بیشتر از مهد کودک های دولتی نیستند.

کمک هزینه مهد کودک خصوصی

در صورتی که کودک اقامت در فنلاند داشته باشد، می توانید بابت هزینه مهد کودک های خصوصی از کلا (Kela) کمک هزینه دریافت نمایید. مهد کودک خصوصی که از آن استفاده می کنید باید تأئیدیه شهرداری را داشته باشد.

می توانید برای مهد کودک خصوصی تقاضای کمک هزینه (yksityisen hoidon tuki) کنید، در صورتی که

 • فرزند زیر سن مدرسه شما در مهد کودک خصوصی مراقبت می شود، یا
 • فرزندتان از مراقبت کننده خصوصی دیگری استفاده می کند

چنانچه مراقبت کننده کودک خودش عضو خانواده باشد و یا مراقبت کننده کودک با کودک در یک خانه زندگی کنند، نمی توانید برای مراقبت خصوصی تقاضای کمک هزینه نمایید. بابت هزینه مهد کودک دولتی نیز نمی توانید تقاضای کمک هزینه کنید.

مقدار کمک هزینه از جمله بستگی به درآمد خانواده و شهرستان محل اقامت خانواده دارد.

کلا (Kela) کمک هزینه را مستقیماً به مراقبت کننده و یا به مسئول مهد کودک خصوصی پرداخت می کند. بابت کمک هزینه مهد کودک خصوصی باید مالیات پرداخت نمود. کمک هزینه مهد کودک خصوصی به خارج از فنلاند پرداخت نمی گردد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مهد کودک خصوصی به صفحات اینترنتی کلا (Kela) مراجعه نمایید.

کلا (Kela) خدمات تلفنی به خانواده های بچه دار ارائه می دهد. می توانید از روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 18.00-8.00 با این تلفن تماس بگیرید

 • به زبان فنلاندی، شماره تلفن +358 (0)20 692 206
 • به زبان سوئدی و انگلیسی، شماره تلفن +358 (0)20 692 226

می توانید با استفاده از خدمات مترجم، در دفاتر کلا (Kela) به زبان های دیگر نیز خدمات دریافت نمایید.

linkkiKela:
کمک هزینه مخصوص مراقبت از کودک در بخش خصوصیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

در مهد کودک چه می گذرد؟

هر روز مهد کودک شامل برنامه های مختلفی از قبیل بازی کردن، ورزش، هواخوری، موسیقی، کاردستی و سفر تفریحی می باشد. استراحت هم جزو برنامه های روزانه مهد کودک می باشد. هدف از این فعالیتها پیشرفت دادن رشد فکری و توانایی یادگیری کودکان است. کودکان در مهد کودک مهارت های اجتماعی را نیز می آموزند. در صورتی که زبان مادری کودکی زبانی غیر از فنلاندی یا سوئدی باشد، برای یادگیری این دو زبان به کودک کمک می شود. اگر کودک نیاز داشته باشد، می‌تواند از آموزش‌های ویژه هم برخوردار شود.

البته مهد کودک، مدرسه نیست. کودکان در آنجا درس نمی خوانند و ساعات درسی نیز ندارند.

کودکان در مهد کودک سه وعده غذا می خورند: صبحانه، نهار و میان وعده. اگر فرزند شما دارای رژیم غذایی خاصی می باشد، درباره آن به مهد کودک اطلاع دهید.

در مهد کودکها، اعتقادات دینی و بینش خانواده نسبت به زندگی، مورد توجه قرار می گیرد. کارکنان مهد کودک از والدین کودکان درباره اینکه چگونه می توانند اعتقادات دینی و مذهبی خانواده کودک را مورد توجه قرار دهند، سئوال می کنند.

در برخی شهرها مهد کودک هایی هستند که زبان آنها زبانی غیر از فنلاندی و سوئدی است.

روزهای کاری مهد کودک معمولاً از اول صبح تا بعدازظهر می باشد. بعضی از مهد کودکها و مربیان مهد کودکهای خانگی به دلیل ساعات کار یا تحصیل والدین بصورت شبانه روزی فعالیت می نمایند.

کمک موقت برای مراقبت از کودک

می توانید از طریق انجمن های محلی سازمان حفاظت از کودکان مانرهیم (Mannerheim) مراقبت کننده موقت برای مراقبت از فرزندتان در خانه پیدا کنید. خدمات کمک مراقبت کودک پولی است. مبلغ آن را از صفحات اینترنتی سازمان حفاظت از کودکان مانرهیم نگاه کنید. در صورتی که شخصی را استخدام می کنید که در خانه خودتان از فرزندتان مراقبت کند، باید وظایف یک کارفرما را هم به جا بیاورید. برای اطلاعات بیشتر به صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک حقوق و وظایف کارفرمایان، مراجعه نمایید.

کلوب ها

شهرداری شهرستان ها، سازمان های مختلف و انجمن های کلیسا برای کودکان کلوب های روزانه (päiväkerho) برگزار می کنند. در پارکهای کودک (leikkipuistot) نیز فعالیتهای مربوط به کلوب های روزانه موجود می باشد. کلوبهای روزانه معمولاً دو ساعت فعالیت می کنند.

می توانید با فرزند خود به مهد کودک آزاد (avoin päiväkoti) مراجعه کنید. مهد کودک های آزاد هر بار چند ساعت فعالیت می کنند. مهد کودک های آزاد رایگان هستند.

در کلوبها و مهد کودک های آزاد، کودکان تحت نظارت و راهنمایی مربیان بازی می کنند، آواز می خوانند، کارهای دستی می کنند و برنامه های دیگری اجرا می کنند.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
اطلاعاتی درباره مراقبت روزانهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHoitopaikka.net:
اطلاعاتی درباره مهدکودکهای خصوصیفنلاندی