مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Avioliittoon vihkiminen
theme icon

عقد ازدواج

عقد ازدواج ممکن است به شکل های زیر صورت گیرد:

  • بصورت عقد غیر کلیسایی و در اداره ثبت احوال و یا
  • بصورت عقد کلیسایی

در زمان عقد، باید طرفین ازدواج، هر دو در محل حضور داشته باشند. بعلاوه، حداقل دو نفر شاهد باید در محل عقد باشند.

عقد غیر کلیسایی

طبق قانون، عقد غیر کلیسایی می تواند در اداره ثبت احوال (maistraatti) توسط مامور ثبت، یا در دادگستری (käräjäoikeus) توسط قاضی دادگاه، صورت گیرد. برای خود خیلی زود و قبل از فرا رسیدن روز جشن عروسی تان، وقت عقد کردن بگیرید.

چنانکه عقد غیر کلیسایی در اداره ثبت احوال و یا در دادگستری و ضمن اوقات کاری صورت گیرد، رایگان بوده و هزینه ای در بر ندارد. چنانکه از قبل قرار بگذارید که عقد شما در جاهای دیگر، مثلا در خانه و یا در سالن جشن صورت گیرد، در این صورت هزینه جداگانه ای را در بر دارد.

تمام افراد و حتی کسانی که مربوط به فرقه ای دینی و مذهبی می باشند، حق انجام عقد بصورت غیر کلیسایی را دارا می باشند.

در سایتهای اینترنتی اداره ثبت احوال، اطلاعات لازم در مورد عقد کردن موجود می باشد.

linkkiMaistraatti:
عقدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaistraatti:
اطلاعات تماس اداره های ثبت احوالفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiOikeuslaitos:
اطلاعات تماس دادگستری هافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

عقد کلیسایی

عقد کلیسایی را میتوان به شیوه های زیر انجام داد:

  • در کلیسای پروتستان - لوتری (evankelis-luterilainen kirkko)
  • در کلیسای ارتودکس و یا (ortodoksinen kirkko)
  • در یک جامعه مذهبی به ثبت رسیده دیگر در فنلاند

خود هر جامعه مذهبی، چگونگی مراسم عقد و شرایط لازم برای انجام آن را تعیین می کند. چنانکه همسران دارای باور دینی یکسان نباشند، عقد آنها در اداره ثبت احوال صورت گرفته و ازدواج آنها در کلیسا مورد رحمت و آمرزش قرار می گیرد. در کلیسسای لوتری میتوان مراسم عقد افرادی را که جزو فرقه های دیگر دین مسیحیت می باشند، مانند مراسم عقد لوتری ها و ارتودکسها را انجام داد.

linkkiEvankelis-luterilainen kirkko:
اطلاعات لازم درباره ازدواجفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiSuomen ortodoksinen kirkko:
کلیساهای ارتودکس فنلاندفنلاندی | سوئدی | روسی

linkkiVapaa-ajattelijain liitto ry:
جامعه های دینی ثبت شده ای که دارای حق عقد کردن میباشندفنلاندی

افراد دارای تابعیت کشورهای خارجی

عقد افراد دارای تابعیت کشورهای خارجی نیز در اداره ثبت احوال صورت می گیرد. در فنلاند همواره قبل از انجام ازدواج باید تحقیقات مربوط به موانع ازدواج انجام شود. جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره به InfoFinland و تحقیق درباره موانع ازدواج، مراجعه کنید.

تاثیر عقد و ازداوج بر روی دریافت اقامت و تابعیت

شریک زندگی افراد ساکن فنلاند و دارای تابعیت فنلاند یا کشورهای دیگر، که دارای ازدواج رسمی، غیر رسمی و یا رابطه مشترک به ثبت رسیده می باشند. می توانند اجازه اقامت فنلاند را دریافت کنند. اجازه اقامت دائم را میتوان پس از گذشت پنج سال از زمان ازدواج، دریافت کرد.

جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره به سایت اینترنتی InfoFinland و اجازه اقامت برای همسر ، مراجعه کنید.

از طریق ازدواج نمیتوان تابعیت کشور فنلاند را دریافت کرد.

ازدواج صورت گرفته در خارج از کشور، در اداره ثبت احوال به ثبت می رسد

ازدواج صورت گرفته در خارج از کشور، زمانی رسمیت می یابد که در اداره ثبت احوال به ثبت برسد.

در صورتیکه ازدواج در خارج از کشور صورت گرفته باشد، باید سند ازدواج رسمی و ترجمه شده را جهت ثبت شدن به اداره ثبت احوال ببرید. فرد دارای تابعیت فنلاندی و ساکن خارج از کشور، می تواند سند ازدواج خود را به کنسولگری فنلاند ببرد که این مدارک از آنجا به اداره ثبت احوال فنلاند، ارسال می شوند.

مشخصات لازم درباره افراد ساکن فنلاند، در اطلاعات ثبت به ثبت می رسند. از جمله مشخصاتی که ثبت می شوند، عبارتند از: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نوع تابعیت، روابط خانوادگی و آدرس. مطابق قانون، در صورتیکه از اقامت شخص دارای تابعیت خارجی حداقل یکسال گذشته باشد، او نیز همانند افراد تابع فنلاند، باید مشخصات خود را به اداره ثبت احوال اطلاع دهد.

linkkiMaistraatti:
فرم مربوط به، به ثبت رسانیدن عقد صورت گرفته در خارج کشورفنلاندی | انگلیسی