مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Avioliiton esteiden tutkinta
theme icon

بررسی موانع ازدواج

قبل از ازدواج، شما باید کتبا درخواست تحقیق درباره موانع ازدواج (esteiden tutkiminen) را بنمایید. تحقیق درباره موانع ازدواج در اداره ثبت احوال (maistraatti)، صورت می گیرد. درخواست کتبی خود را می توانید به هر کدام از شعبه های اداره های ثبت احوال بفرستید. درخواست تحقیق درباره موانع ازدواج رایگان است.

اگر یکی از شما دو نفر عضو کلیسای پروتستان - لوتری یا ارتودوکس باشد، می توانید اطلاعات مربوط به موانع ازدواج را از کلیسای خود نیز درخواست کنید.

تحقیق درباره موانع ازدواج اجباری است، بدون انجام آن، نمیتوان ازدواج کرد. بعنوان مثال اگر یکی از طرفین قبلا با شخص دیگری ازدواج کرده باشد، از طریق این تحقیقات میتوان آن را تشخیص داد.

بررسی موانع ازدواج در فنلاند در حدود یک هفته طول می کشد. این تحقیقات چهار ماه اعتبار دارد و چنانکه در طول این چهار ماه ازدواج صورت نگیرد، بررسی موانع ازدواج باید دوباره صورت گیرد. باید گواهی نتایج این تحقیقات را در زمان عقد بهمراه داشته باشید.

آمدن به فنلاند از طریق ازدواج

در صورتیکه دارای تابعیت فنلاندی بوده و یا دارای سکونت در فنلاند می باشید و اطلاعات مربوط به شما در مرکز ثبت اطلاعات نفوس، موجود می باشد، باید بر طبق قوانین فنلاند، تحقیقات درباره موانع ازدواج در مورد شما صورت گیرد.

در صورتیکه مشخصات مربوط به همسر خارجی شما در برنامه ثبت اطلاعات نفوس یافت نشود، او باید مدارک صادره از جانب مقامات کشور خود را جهت بررسی موانع ازدواج ارائه دهد. بهتر است که زمان کافی برای رسیدگی به این کارها را در نظر بگیرید، زیرا شیوه عملکرد کشورهای مختلف در این باره متفاوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مدارک لازم در این باره می توانید از اداره ثبت احوال سوال کنید.

علاوه بر این موارد، شریک زندگی خارجی نیز به مدرک شناسایی، گواهی وضعیت تاهل (مجرد، متارکه کرده، بیوه) باضافه سند تصدیق مهر و امضای مدارک فوق نیاز دارد. سند تصدیق مهر و امضاء، صلاحیت فردی را که سند را صادر کرده است را تأیید می کند.

در هر کدام از کشورهای کنوانسیون لاهه، مراجع ذیصلاح برای ارائه سند تصدیق مهر و امضای مدارک موجود میباشند. فهرست کشورهای عضو در سایتهای اینترنتی حقوق بین الملل خصوصی کنوانسیون لاهه، یافت می شوند. در مورد مدارکی که از کشورهای دیگر آورده می شوند، باید مهر تأیید سند دیده شود که مهر تأیید سند را میتوان از وزارت خارجه آن کشور و همچنین از کنسولگری فنلاند در آن کشور درخواست کرد. جهت کسب آگاهی بیشتر از کنسولگری کشور خود سوال کنید.

linkkiMaistraatti:
اطلاعات تماس اداره های ثبت احوالفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaistraatti:
درخواست تحقیق درباره موانع ازدواجفنلاندی | سوئدی

linkkiHaagin kansainvälinen yksityisoikeus:
کشورهای عضو پیمان کنوانسیون لاههانگلیسی | فرانسوی | اسپانیایی | آلمانی | پرتغالی