مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Sukunimestä päättäminen
theme icon

تصمیم درباره نام خانوادگی

در صورتی که محل سکونت شما در فنلاند است، نام خانوادگی شما بر اساس قانون فنلاند تعیین خواهد گردید. با این که تابعیت کشور فنلاند را هم نداشته باشید هم چنین خواهد بود.

هنگامی که ازدواج می کنید باید در مورد نام خانوادگی خود تصمیم گیری نمائید.

می توانید

  • نام خانوادگی مشترک بکار ببرید یا
  • نام خانوادگی خودتان را حفظ کنید یا
  • از نام های خانوادگی خود یک نام خانوادگی ترکیبی تشکیل دهید.

در نام خانوادگی ترکیبی، نام خانوادگی هر دو شما دیده می شود، مثلاً Virtanen-Smith. نام های خانوادگی را می توان جداگانه بدون خط فاصله هم نوشت.

می توانید کلاً یک نام خانوادگی جدید نیز به عنوان نام خانوادگی مشترک انتخاب کنید. نام خانوادگی جدید را با استفاده از برگه تقاضای تغییر نام از اداره ثبت احوال درخواست نمائید.

نمی توان نامی را که یکی از همسران بر اساس ازدواج قبلی خود دریافت کرده است، به عنوان نام خانوادگی مشترک انتخاب کرد.

در همان زمانی که تصمیم می گیرید وارد مرحله تحقیقات برای موانع پیوند زناشویی گردید، نام خانوادگی خود را انتخاب کنید. موضوع را به اداره ثبت احوال اطلاع دهید. فرم مورد نظر را می توانید از اداره ثبت احوال و یا سایت اینترنتی این اداره، دریافت کنید.

linkkiOikeusministeriö:
بروشور مربوط به نام خانوادگی همسر و نام خانوادگی فرزندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تغییر دادن نام خانوادگی در طول دوران زندگی زناشویی

در صورتی که شما نام خانوادگی ترکیبی دارید، مثلاً Virtanen-Smith، می توانید در زمان پیوند زناشویی از یکی از این دو نام صرف نظر کنید. همچنین می توانید در زمان پیوند زناشویی برای خود نام خانوادگی ترکیبی انتخاب نمائید. در این موارد از اداره ثبت احوال تقاضای کتبی نمائید.

اطلاع دادن به مقامات اداری کشور خود (برای افراد تبعه کشورهای خارجی)

در صورت تغییر نام خانوادگی تان، شما باید مراتب را به کنسولگری کشور خود خبر دهید تا برای شما با اسم جدیدتان پاسپورت صادر شود و مقامات هر دو کشور دارای مشخصات یکسانی از شما باشند. جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره از کنسولگری کشور خود سؤال کنید. اطلاعات تماس کنسولگریها را می توانید از سایت های اینترنتی وزارت امور خارجه، دریافت کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نام خانوادگی کودک به این صفحه مراجعه کنید هنگامی که کودک در فنلاند متولد می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نام خانوادگی در هنگام طلاق به این صفحه مراجعه کنید طلاق.

linkkiUlkoministeriö:
نمایندگی کشورهای خارجی در فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی