مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Muutto pois Suomesta
theme icon

مهاجرت به خارج از فنلاند

درباره مهاجرت خود به مقامات اطلاع دهید

زمانیکه از فنلاند به خارج کشور مهاجرت می کنید، شما باید درباره این امر به اداره ثبت احوال (maistraatti) خبر دهید. می توانید اعلام نقل مکان خود را از طریق اینترنت و یا توسط برگه ای که از اداره ثبت احوال و یا از پست دریافت می کنید، انجام دهید.

اگر بطور دائم از فنلاند بروید و یا به مدت دو سال بدون وقفه در خارج از کشور اقامت داشته باشید، در این صورت اجازه اقامت شما باطل می شود. می توانید درخواست خود را مبنی بر عدم ابطال اجازه اقامتتان به اداره کل امور مهاجرین (Maahanmuuttovirasto) ارسال کنید. درخواست مذکور را باید قبل از اینکه مدت اقامت شما در خارج از کشور به دو سال برسد، انجام دهید.

اطلاعات بیشتر درباره این موضوع را می توانید از سایت اینترنتی InfoFinland و لینک آیا ممکن است که اجازه اقامت خود را از دست دهم؟، دریافت کنید.

مهاجرت به خارج از کشور و تامینات اجتماعی

زمانیکه جهت سکونت به خارج از کشور مهاجرت می کنید و یا اینکه بمدتی بیشتر و طولانی تر از یک مسافرت تفریحی از فنلاند خارج میشوید، شما باید در این باره به اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) اطلاع دهید. چنانچه مربوط به دایره تامین اجتماعی فنلاند هستید و حداکثر برای مدت یکسال به خارج از کشور می روید، حق برخورداری از تامینات اجتماعی فنلاند حتی در طول مدتی که در خارج از کشور اقامت دارید نیز محفوظ می ماند.

چنانچه برای انجام کار به کشوری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا عضو حوزه اقتصادی اروپا میروید، در اینصورت حتی اگر مدت کار شما کمتر از یکسال طول بکشد، با این وجود به دایره تامین اجتماعی کشوری که در آن مشغول انجام کار هستید، انتقال می یابید. در چنین شرایطی نمی توانید مربوط به دایره تامینات اجتماعی فنلاند باشید.

اگر برای مدت زمانی بیشتر از یکسال به خارج از کشور نقل مکان کنید، دراینصورت نقل مکان شما مهاجرت دائم بحساب می آید. در این شرایط پس از رفتن شما از فنلاند، حق برخورداری از تامینات اجتماعی فنلاند برای شما به پایان میرسد. در بعضی از موارد حتی اگر بیشتر از یکسال نیز در خارج از کشور باشید، می توانید حق برخورداری از تامینات اجتماعی فنلاند را حفظ کنید. این امکان برای مثال شامل حال دانشجویان میشود. البته این امر شامل حال کارکنانی که کارفرمای فنلاندیشان، آنها را به خارج از کشور اعزام کرده است نیز میشود. لازمه این امر این است که درخواستنامه مربوط به این موضوع را در ضمن سال اول که از شروع زمانی که به خارج از کشور رفته اید، ارسال کنید.

اگر به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا و یا سوئیس بصورت کارمند اعزامی (lähetetty työntekijä) مهاجرت کنید، کارفرمای شما باید برای شما از مرکز تامینات بازنشستگی گواهی E101/A1 را بگیرد. این گواهی را باید قبل از رفتن به خارج از کشور درخواست کنید. توسط این مدرک می توانید ثابت کنید که با وجود اینکه در خارج از کشور کار می کنید، مربوط به دایره تامینات اجتماعی فنلاند نیز می باشید.

زمانیکه در خارج از کشور می باشید،شرایط اجتماعی شما ممکن است که برای مثال بر روی شروع تحصیلات و یا انجام کار تاثیر بگذارند. همواره درباره تغییر شرایط خود به اداره بیمه بازنشستگی ملی اطلاع دهید.

اطلاعات بیشتر درباره تامینات اجتماعی فنلاند را در سایتهای اینترنتی اداره بیمه بازنشستگی ملی و سایت اینترنتی InfoFinland و لینک تامینات اجتماعی فنلاند، موجود می باشد.

بازگشت داوطلبانه پناهندگان، پناهجویان و مهاجرین دیگر

در صورتی که می خواهید به کشور خود برگردید، می توانید در مواردی برای این موضوع کمک دریافت کنید. این کمک یا به شکل پول است و یا به شکل خدمات. مقدار این پول بستگی به این دارد که به کدام کشور بر می گردید. خدمات مثلاً این است که در جستجوی مسکن یا کار در کشوری که به آن بر می گردید، به شما کمک می شود.

در موارد زیر می توانید کمک دریافت کنید:

  • پناهجو هستید و بررسی تقاضای پناهندگی تان در جریان است
  • در مورد تقاضای پناهندگی تان تصمیم منفی گرفته شده است
  • قربانی تجارت انسان هستید و در فنلاند اقامت ندارید
  • برای ممانعت از اخراجتان از کشور، به شما اجازه اقامت موقت داده شده است
  • به شما حفاظت موقت داده شده است
  • موقعیت حفاظت بین المللی که به شما تعلق گرفته بود لغو شده و یا به پایان رسیده و تصمیم بر اخراج شما از کشور گرفته شده است

در صورتی که تحت پوشش کمپ پذیرش پناهندگی هستید، می توانید از کمپ پذیرش پناهندگی خودتان تقاضای کمک بازگشت داوطلبانه کنید. چنانچه تحت پوشش کمپ پذیرش پناهندگی نیستید، می توانید از اداره کل مهاجرت تقاضای این کمک را نمایید.

linkkiMuuttoilmoitus.fi:
اعلام تغییر آدرسفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
لغو کردن اجازه اقامتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
مهاجرت به خارج از کشور و تامینات اجتماعیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
بازگشت داوطلبانهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی