مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Suomen sosiaaliturva
theme icon

تامینات اجتماعی فنلاند

در این سایت درباره تامینات اجتماعی مبنی بر سکونت که از جانب اداره کلا Kela رسیدگی میشود، توضیح داده شده است. در این سایت اطلاعاتی درباره این امر که در چه شرایطی می توان شما را در دایره تامینات اجتماعی مبنی بر سکونت بحساب آورد، موجود است.

با مراجعه به سایت اینترنتی InfoFinland و تامینات بیکاری می توانید آگاهی بیشتری درباره اینکه چه افرادی حق برخورداری از تامینات اجتماعی را دارند، کسب کنید. با مراجعه به سایت اینترنتی InfoFinland و بازنشستگی می توانید اطلاعاتی را درباره سیستم بازنشستگی فنلاند دریافت کنید.

اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) به امور بازنشستگی ملی، کمک هزینه فرزندان، تامینات بیکاری، کمک هزینه بیماری، کمک هزینه والدین، کمک هزینه امرار معاش و کمک هزینه توانبخشی، رسیدگی می کند. این اداره به هزینه های درمان بیماریها در بخش خصوصی نیز رسیدگی می کند.

اگر بیمهی درمانی فنلاند شامل حال شما شود، کارت کِلا را دریافت خواهید کرد.

اساس پرداخت مزایای اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) برمبنای قانون می باشد. برای شامل شدن در دایره تامینات اجتماعی فنلاند، باید جداگانه درخواست کنید. همچنین هرکدام از کمک هزینه ها نیز نیاز به درخواست جداگانه دارند. زمانیکه اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) درباره پرداخت کمک هزینه ای تصمیم می گیرد، تمام شرایط فرد متقاضی بصورت مستقل و جداگانه، مورد بررسی قرار می گیرد.

شرایط زندگی متقاضیان و نیاز آنها به کمک ها، در اغلب موارد بسیار متفاوت است. بهمین دلیل مقدار و مبنای پذیرفتن این کمکها نیز با هم فرق می کنند. همواره شرایط خود را جداگانه روشن و بررسی کنید.

در فنلاند، ترتیب دادن خدمات بهداشت و درمان عمومی و خدمات اجتماعی بر عهده‌ی کُمون‌ها (کونتاها) است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه‌ی خدمات درمانی فنلاند مراجعه کنید.

برای کسب آگاهی بیشتر درباره حق شهروندی می توانید به سایت اینترنتی InfoFinland و اقامت در فنلاند، مراجعه کنید.

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره تامینات اجتماعیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
تامینات اجتماعی مهاجرین به فنلاند(pdf, 560 kb)فنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره بیمه بیماریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
اطلاعاتی درباره تامینات اجتماعی فنلاندانگلیسی

شامل شدن در تامینات اجتماعی فنلاند

شرط اصلی این است که اگر شما بطور ثابت در فنلاند سکونت داشته باشید، در این صورت مربوط به دایره تامینات اجتماعی فنلاند بوده و می توانید مزایای اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) را دریافت کنید. البته در قانون تعیین شده است که منظور از سکونت ثابت چه می باشد.

همچنین انجام کار در فنلاند نیز می تواند شما را وارد دایره تامین اجتماعی این کشور کند.

آیا مربوط به دایره تامین اجتماعی هستید و آیا کمک هزینه دریافت می کنید؟ البته موضوعی که بر روی این امر تاثیر می گذارد این است که آیا مهاجرت شما به فنلاند:

 • از یکی از کشورهای اسکاندیناوی
 • از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) و یا کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا (ETA) و یا از سوئیس و یا
 • از کشور دیگری که با فنلاند دارای پیمان تامین اجتماعی است، می باشد.

کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا عبارتند از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعلاوه نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین.

البته موضوع دیگری که بر روی اینکه آیا شما مربوط به تامینات اجتماعی فنلاند بوده و کمک هزینه دریافت می دارید تاثیر می گذارد این است که حالت مهاجرت شما به فنلاند بعنوان مثال:

 • بعنوان کارمند و کارگر و یا بعنوان تاجر
 • بعنوان دانشجو
 • بعنوان عضو خانواده
 • بعنوان کارمند اعزام شده، می باشد.

فنلاند با بعضی از کشورها پیمانهایی را عقد کرده است که مربوط به تامینات اجتماعی می باشند. این کشورها عبارتند از کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، دانمارک، نروژ و ایساند)، ایالات متحده آمریکا، کانادا و ایالت کبک، شیلی، اسرائیل، هند و استرالیا. بیشتر این پیمانها مربوط به بازنشستگان است. دسته ای از این پیمانها شامل درمان بیماران نیز می باشد. چنانکه از این کشورها می آیید، از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) بررسی کنید که آیا این پیمانها بر روی تامینات اجتماعی شما تاثیر می گذارند.

linkkiFinlex:
قانون شهروندیفنلاندی | سوئدی

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره پیمانها و قراردادهای تامینات اجتماعی مابین کشورهافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره تامینات اجتماعی فنلاند برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مهاجرت دائم به فنلاند و سکونت ثابت در این کشور

زمانیکه به فنلاند مهاجرت می کنید، اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) همواره در ابتدا بررسی میکند که آیا مهاجرت شما به فنلاند بر اساس قوانین تامینات اجتماعی، ثابت تلقی می شود.

بهتر است که بدانید منظور از سکونت ثابت در قوانین مختلف متفاوت می باشد. در این بخش، قوانین مربوط به تامینات اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر نتایج بررسیها این باشد که مهاجرت شما به فنلاند بصورت ثابت نمی باشد، بهر عنوان شما می توانید از این حق برخوردار باشید که بر اساس انجام کار خود مشمول تامینات اجتماعی فنلاند شوید.

از جمله در شرایط زیر می توان محسوب داشت که برای سکونت ثابت به فنلاند مهاجرت نموده اید:

 • مهاجری هستید که به وطن باز می گردید یعنی از خارج کشور برای سکونت به فنلاند باز می گردید.
 • شما دارای قرارداد کاری یا مشابه آن برای کاری می باشید که در فنلاند انجام می دهید.
 • دارای ازدواج رسمی و یا دارای روابط خانوادگی نزدیک با فردی هستید که از پیش بطور ثابت در فنلاند سکونت دارد.

همچنین اگر موظف به دریافت اجازه اقامت می باشید، معمولاً لازم است که اجازه اقامت شما حداقل برای مدت یکسال پذیرفته شده باشد.

یک بررسی کلی از وضعیت شما بعمل آمده و بر اساس آن می سنجند که نوع سکونت شما ثابت است یا خیر.

اگر بطور موقت به فنلاند مهاجرت کنید، در این صورت معمولا شما حق برخورداری از تامینات اجتماعی فنلاند را ندارید. بعنوان مثال زمانیکه تنها دلیل بودن دانشجویان در کشور تحصیلات می باشد، در این صورت دارای نوع سکونت موقتی در فنلاند می باشند.

زمانیکه درباره سکونت ثابت شما در فنلاند تصمیم گرفته شده است، تا وقتی که:

 • شما در این کشور دارای مسکن و خانه بوده ودر درجه اول در فنلاند اقامت دارید،

و یا

 • شما برای سکونت ثابت دارای دلیل دیگری از جمله روابط خانوادگی یا کار می باشید

شما را شخص ساکن ثابت فنلاند بحساب می آورند.

اگر انجام کار در کشوری دیگر را شروع کرده و یا برای مدت بیشتر از یکسال به خارج از کشور بروید، حق برخورداری شما از تامینات اجتماعی فنلاند ممکن است به پایان برسد. اطلاعات بیشتر درباره چنین شرایطی را می توانید از اداره بیمه بازنشستگی ملی دریافت کنید.

البته کمک هزینه های دیگری نیز موجود می باشند که اگر در حال حاضر و یا قبلاً دارای سکونت ثابت در فنلاند نباشید، این کمک هزینه ها به شما تعلق نمی گیرند. بعنوان مثال والدین می توانند در شرایطی کمک هزینه والدین را دریافت کنند که حداقل بمدت 180 روز قبل از زمان محاسبه شده و تخمین زده شده تولد کودکشان، در فنلاند سکونت کرده باشند. اگر از یکی از کشورهای اتحادیه اروپا می آیید، می توانید در بعضی از شرایط از دوره های بیمه ای که برای شما در کشور دیگرعضو اتحادیه اروپا جمع شده اند، به نفع خود استفاده کنید. برای کسب آگاهی بیشتر در این باره از اداره بیمه بازنشستگی ملی سوال کنید.

linkkiKela:
تامینات اجتماعی مهاجرین به فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
مهاجرت به خارج از کشور و تامینات اجتماعیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
اطلاعات تماس اداره بیمه بازنشستگی ملیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

توسط انجام دادن کار حداقل تا حدی وارد دایره تامینات اجتماعی فنلاند می شوید

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا و سوئیس

چنانکه از یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا و یا سوئیس برای انجام کار به فنلاند مهاجرت می کنید، معمولا حتی موقعی که دارای قرارداد کاری کوتاه مدت می باشید نیز در طول مدت اشتغال به کار می توانید وارد دایره تامینات اجتماعی فنلاند شوید.

مثالهایی در این مورد:

 • چنانکه برای مدت کمتر از 4 ماه برای انجام کار به فنلاند می آیید، شما ممکن است که حق دریافت کمک هزینه مراقبت از فرزندان خردسال درخانه و همچنین حق استفاده از خدمات درمانی بخش دولتی را داشته باشید.
 • در صورتی که اشتغال بکار تان 4 ماه یا بیشتر باشد، در زمان اشتغال به کار تحت پوشش تأمینات اجتماعی فنلاند هستید

کشورهای دیگر

اگر از کشوری غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، عضو حوزه اقتصادی اروپا و یا سوئیس، برای انجام کار به فنلاند می آیید، مسایل زیر بر روی تامینات اجتماعی شما تاثیر می گذارند:

 • اشتغال به کار شما چه مدت بطول می انجامد.
 • از چه کشوری به فنلاند مهاجرت می کنید.

بخش عمده مزایای اداره بیمه بازنشستگی ملی بگونه ای هستند که فقط در صورتیکه بطور ثابت به فنلاند مهاجرت کنید، و یا چنانچه اشتغال بکار تان حداقل 4 ماه طول بکشد، حق دریافت آنها را خواهید داشت. علاوه بر این شما باید همانند سایر افرادی که ساکن فنلاند هستند، واجد شرایط کافی برای دریافت این مزایا باشید.

اگر بطور ثابت به فنلاند مهاجرت نمی کنید، معمولاً در زمان اشتغال به کار تان تحت پوشش تامینات اجتماعی فنلاند قرار می گیرید. طول مدت اشتغال به کار شما باید حداقل 4 ماه بوده و مدت زمان کار و مقدار دستمزدتان کافی باشد. علاوه بر این باید دارای اجازه اقامتی باشید که حق انجام کار را دربر داشته باشد.

حداقل مدت زمان کار معمولا 18 ساعت در هفته است. مقدار حقوق نیز باید مطابق با شرایط استخدامی باشد و یا اگر چنین شرایطی برای این حرفه وجود ندارد، این مقدار باید حداقل 1211 یورو در ماه باشد (مطابق با شرایط سال 2019).

linkkiKela:
کارکنان و کارمندان و تامینات اجتماعی فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

فرد پناهجو

پناهجویان حق استفاده از تأمینات اجتماعی فنلاند را ندارند. این بدین معنی است که پناهجویان نمی توانند از مزایائی که کلا (Kela) می پردازند بهره مند گردند.

کمپ پذیرش پناهجویان به آنها پول پناهجویی یا پول پذیرش می دهد. این پول تا هنگامی که بررسی تقاضای پناهندگی در جریان است، پرداخت می گردد. پول پناهجویی مقداری ناچیز است که برای هزینه های ناگزیر منظور شده است.

اگر پناهجو اجازه اقامت بگیرد و به طور دائم در فنلاند اقامت داشته باشد، حق استفاده از تأمینات اجتماعی فنلاند را دارد. حق استفاده از تأمینات اجتماعی فنلاند را باید پس از صدور اجازه اقامت، از کلا (Kela) تقاضا نمود.