Lait ja oikeudet

قوانین و حقوق

حقوق اولیه

تمام افراد ساکن فنلاند بر اساس قانون دارای حقوق و وظایفی می باشند. حقوق و وظایف زیر شامل حال افراد خارجی ساکن فنلاند نیز می شود:

حقوق

 • همه افراد از این حق برخوردارند که با آنها با برابری رفتار شود. با هیچکس نباید بدلایل مسایلی از قبیل جنسیت، سن، اعتقادات دینی و مذهبی و یا نقص عضو، بگونه ای دیگر رفتار شود.
 • همه افراد از حق آزادی بیان و آزادی قلم برخورداند.
 • مردم می توانند جلسات و مراسم راهپیمایی تشکیل داده و در آنها شرکت کنند. البته درباره مراسم راهپیمایی باید قبلا به پلیس اطلاع داده شود.
 • هیچکس را نباید به مرگ محکوم کرده و یا شکنجه داد.
 • همه افراد می توانند شهرستان محل سکونت خود را شخصا انتخاب کرده و آزادانه در فنلاند رفت و آمد کنند.
 • همه افراد از حق خصوصی ماندن حریم خود برخورداند. نامه دیگران را نباید خواند و مکالمات تلفنی دیگران را نباید گوش داد.
 • هر کسی می تواند شخصا دین خود را انتخاب کند. اگر کسی نخواهد، لازم نیست که هیچکدام از ادیان را انتخاب کند.
 • آن دسته از افراد خارجی که دارای سکونت ثابت در فنلاند بوده و به سن 18 سالگی رسیده اند، از حق شرکت در انتخابات شهری برخورداند.
 • افراد خارجی که از حق شرکت در انتخابات شهری برخوردارند، می توانند نامزد نمایندگی انتخابات شهری نیز شوند.
 • آن دسته از افراد تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دارای شهروندی فنلاند، چنانکه در مرکز ثبت حق رای افراد ثبت نام کرده باشند، می توانند در انتخابات پارلمان اروپا در فنلاند شرکت کنند.
 • افراد دارای تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا که نام آنها در مرکز ثبت حق رای افراد در فنلاند ثبت می باشد، می توانند نامزد انتخاباتی پارلمان اروپا شوند.

جهت مطالعه بیشتر درباره حق رای افراد خارجی، به سایت اینترنتی InfoFinland و انتخابات و رأی دادن در فنلاند، مراجعه کنید.

وظایف

 • تمام افرادی که در فنلاند سکونت یا اقامت دارند، باید قوانین فنلاند را رعایت کنند.
 • اشخاصی که سنشان تقریباً بین 7 تا 18 سال است، شامل آموزش اجباری می‌شوند.
 • در اغلب مواقع افرادی که در فنلاند شاغل می باشند، باید از حقوق خود به فنلاند مالیات بپردازند.
 • تمام افرادی که بعنوان شاهد به دادگاه دعوت میشوند، موظف به ارائه شهادت می باشند.
 • والدین موظف به نگهداری از فرزندان خود هستند.
 • درصورت بروز حادثه، همه افراد موظف به کمک رسانی می باشند.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره کسر مالیات در فنلاند، به سایت اینترنتی InfoFinland و مالیات مراجعه کنید.

حقوق و وظایف افراد دارای تابعیت فنلاند

افراد دارای تابعیت فنلاند، علاوه بر موارد فوق، دارای حقوق و وظایفی می باشند که شامل حال اتباع خارجی ساکن فنلاند نمی شود. جهت کسب آگاهی بیشتر درباره حقوق و وظایف افراد دارای تابعیت فنلاند، به سایت اینترنتی InfoFinland و تابعیت کشور فنلاند، مراجعه کنید.

قوانین فنلاند

جامعه فنلاند و فعالیتهای آن توسط قوانین کنترل میشوند. مهمترین این قوانین، قانون اساسی (perustuslaki) می باشد. تمام افرادی که ساکن فنلاند می باشند، باید قوانین فنلاند را رعایت کنند. مقامات اداری نیز موظف به رعایت قوانین می باشند. قوانین توسط مجلس وضع میشوند. هر کسی می تواند در صورت شک داشتن به قانون شکنی مقامات، درخواست دادخواهی خود را به دادستانی (oikeuskansleri) و یا به دادستان عالی رتبه مجلس (eduskunnan oikeusasiamies) ببرد. کشور فنلاند و افراد ساکن آن، باید قوانین اتحادیه اروپا را نیز رعایت کنند.

linkkiFinlex.fi:
قوانین فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

بعضی از قوانین

قانون اساسی

قانون اساسی، مهمترین قانون فنلاند است. هیچکدام از دیگر قوانین فنلاند نباید با آن در تضاد باشند. بعنوان مثال این قانون شامل مصوبه هایی درباره حقوق اولیه ساکنین فنلاند و نحوه فعالیت دولت می باشد.

linkkiFinlex.fi:
اطلاعاتی درباره قانون اساسیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی

قانون مساوات و برابری

بر اساس قانون مساوات و برابری (Yhdenvertaisuuslaki)، نباید کسی را به دلیل مسایلی از قبیل سن، پیشینه قومی و نژادی و ملی، ملیت، زبان، دین، اعتقادات، عقاید، وضعیت سلامتی، معلولیت، گرایش جنسی و یا دیگر دلایل شخصی، مورد تبعیض قرار داد. اطلاعات بیشتر درباره مساوات و برابری، در سایت اینترنتی InfoFinland و برابری و مساوات ، یافت می شود.

قانون مساوات

بر اساس قانون مساوات و برابری (Tasa-arvolaki) وجود تبعیض جنسی ممنوع است. مطابق با این قانون، مقامات اداری، کارفرمایان و آموزشگاه ها، باید باعث پیشرفت برابری بین زنان و مردان شوند. برای کسب آگاهی بیشتر درباره برابری و مساوات می توانید به سایت اینترنتی InfoFinland و برابری و مساوات ، مراجعه کنید.

linkkiTasa-arvovaltuutettu:
اطلاعاتی درباره برابریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | سومالیایی | سامی

قانون حفاظت از اطفال

بر اساس قانون حفاظت از اطفال (Lastensuojelulaki)، تمام کودکان ساکن فنلاند از این حق برخوردارند که تحت مراقبت و مواظبت بوده و در محیط امنی رشد کنند. برای کسب آگاهی بیشتر درباره حقوق اطفال در فنلاند به سایت اینترنتی InfoFinland و کودکان، مراجعه کنید.

linkkiLastensuojelu.info:
اطلاعاتی درباره قوانین مربوط به حفاظت از حقوق کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | فرانسوی | سومالیایی | فارسی | عربی | کردی

حقوق مصرف کنندگان

هر کسی که به خریداری کالا یا خدمات بپردازد، مصرف کننده است. قانون حفاظت از حقوق مصرف کنندگان (Kuluttajansuojalaki) به تأمین حقوق مصرف کنندگان در فنلاند می پردازد. شما بعنوان مثال در مواردی که کالایی را خریده اید و دارای عیب و ایرادی می باشد که شما باعث ایجاد آن نشده اید، حق دریافت غرامت را دارید. می توانید بجای آن، یک کالای سالم دریافت کرده و یا پولتان را پس بگیرید.

اگر کالایی که خریداری کرده اید دارای عیب و نقصی باشد، در ابتدا با فروشنده آن کالا تماس بگیرید. اگر نمی توانید درباره موضوع با فروشنده به توافق برسید، با مرکز ارائه راهنمایی و کمک به مصرف کنندگان تماس بگیرید.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
مرکز ارائه اطلاعات به مصرف کنندگانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiSuomi.fi:
اطلاعاتی درباره حقوق مصرف کنندگانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی