به محتویات منتقل شوید
Suomen hallinto

دستگاه دولتی و اداری فنلاند

منتشر شده20.04.2022

اداره حکومت

سیستم حکومت کشور فنلاند جمهوری می باشد. بلند رتبه ترین نهادهای دولتی عبارتند از مجلس، رئیس جمهور و هیئت دولت یا همان دولت.

مجلس

مجلس (eduskunta) به وضع قوانین فنلاند پرداخته و درباره ارزیابی های اقتصادی دولت یعنی درباره بودجه ها تصمیم میگیرد. البته مجلس بر روی فعالیت دولت نیز نظارت دارد. مجلس دارای 200 نماینده است. نمایندگان مجلس توسط انتخابات و هر چهار سال یکبار برگزیده میشوند.

در سایت اینترنتی InfoFinland و انتخابات و رأی دادن در فنلاند ، اطلاعاتی درباره اینکه چه افرادی می توانند در انتخابات مجلس رای بدهند، موجود می باشد.

رئیس جمهور

رئیس جمهور (tasavallan presidentti) در راس دولت فنلاند قرار میگیرد. رئیس جمهور توسط انتخابات برگزیده می شود. هر دوره ریاست جمهوری شش سال می باشد. یک نفر می تواند حداکثر برای دو دوره متوالی یعنی 12 سال جمهوری را بر عهده داشته باشد.

رئیس جمهور

 • قوانین را تایید می کند،
 • به انتصاب مقامات ارشد میپردازد،
 • با همکاری دولت سیاست خارجه را اداره می کند و
 • فرمانده ارشد ارتش فنلاند می باشد

در سایت اینترنتی InfoFinland و انتخابات و رأی دادن در فنلاند ، اطلاعاتی درباره اینکه چه افرادی می توانند در انتخابات ریاست جمهوری رای بدهند، وجود دارد.

دولت

دولت (hallitus) شامل نخست وزیر و دیگر وزیران می باشد. انتخاب نخست وزیر توسط مجلس صورت میگیرد و رئیس جمهور او را به آن سمت منصوب می کند. انتصاب بقیه وزیران توسط رئیس جمهور مطابق با پیشنهاد نخست وزیر صورت می گیرد.

دولت به آماده سازی و تحقق بخشیدن به تصمیمات صورت گرفته توسط مجلس می پردازد. دولت در قبال اعمال خود پاسخگوی مجلس می باشد یعنی وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرند. وزیران به آماده سازی موضوعاتی می پردازند که دولت درباره آنها تصمیم میگیرد. مدیریت کار کارمندان وزارتخانه ها با وزیران می باشد. چندین اداره و موسسه زیر نظارت وزارتخانه ها کار خود را انجام می دهند. مثلا اداره کل مهاجرت اداره ای است که تحت نظارت وزارت کشور می باشد.

دستگاه دولتی محلی

منظور از دستگاه دولتی محلی، مقاماتی است که در بعضی از مناطق مشخص به وظایف مربوط به دولت رسیدگی می کنند. از جمله مقاماتی که جزو دستگاه دولتی محلی هستند عبارتند از:

 • پلیس
 • دادستانی
 • اداره های توقیف اموال
 • اداره های ثبت احوال
 • اداره های کار و امور کسب معیشت
 • اداره های مالیات
 • گمرک
 • اداره های مشاور حقوقی

برای کسب آگاهی بیشتر درباره مقامات اداری و وظایف آنها، به سایت اینترنتی InfoFinland و مقامات اداری مهم ، مراجعه کنید.

دستگاه دولت منطقه ای

رسیدگی به دستگاه دولتی منطقه ای توسط اداره جات دولتی منطقه ای (aluehallintovirastot) و مراکز-ELY یعنی مراکز توسعه اقتصادی، حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) صورت میگیرد.

فنلاند دارای 6 دستگاه دولتی منطقه ای است. دستگاههای دولتی منطقه ای به اجرای قانون و کنترل و نظارت آن در منطقه خود رسیدگی می کنند. دستگاههای دولتی منطقه ای مسئولیت رسیدگی به مسایل زیر را دارند:

 • خدمات اساسی، تأمینات حقوقی و مجوز ها
 • عملیات نجات و آماده باش
 • پلیس
 • ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • مجوز های زیست محیطی

در فنلاند 15 مرکز-ELY وجود دارد. از جمله وظایف آنها عبارتند از:

 • مشاوره در امور کسب و کار و شرکت داری
 • محافظت از محیط زیست
 • ارتقاء سطح ایمنی جاده ها
 • بهبود و پیشبرد وفق یابی مهاجرین

شهرستان ها

فنلاند به شهرستان ها تقسیم می شود. شهرستان ها دارای خود مختاری می باشند یعنی آنها می توانند درباره موضوعات مربوط به خود بطور مستقل تصمیم بگیرند. شهرستان ها از حق اخذ مالیات برخوردارند یعنی حق دارند که از ساکنین خود مالیات شهروندی را بگیرند. شهرستان ها وظیفه ارائه خدمات مختلف شهروندان خود می باشند. از جمله این خدمات می توان به خدمات درمانی، مراقبت روزانه از کودکان و آموزش کودکان اشاره کرد. علاوه بر این خدمات، آنها می توانند خدمات دیگری را نیز ارائه دهند. برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه به سایت اینترنتی InfoFinland و اقامت در فنلاند ، مراجعه کنید.

هیئت نمایندگان شهرستان درباره موضوعات شهرستان تصمیم میگیرد. اعضای هیئت نمایندگان شهرستان در انتخابات شهری برگزیده می شوند که این انتخابات هر چهار سال یکبار برگزار می شود. این هیئت اعضایی را برای هیئت رئیسه شهرداری بر میگزیند که وظیفه آن آماده سازی تصمیمات هیئت نمایندگان و اجرای آنها می باشد.

در سایت اینترنتی InfoFinland و انتخابات و رأی دادن در فنلاند ، اطلاعاتی درباره اینکه چه افرادی می توانند در انتخابات شهری رای بدهند، موجود است.