به محتویات منتقل شوید
Päihdeongelmat

مشکلات مربوط به مصرف مسکرات

منتشر شده31.05.2022
می توانید از مکان های زیر برای مشکلات مصرف الکل و مواد مخدر کمک جستجو کنید:

درمانگاه

چنانچه دچار مشکل مصرف الکل و مواد مخدر هستید، می توانید با نزدیکترین مرکز درمانی (terveysasema) تماس بگیرید.

کلینیک – آ (A-klinikka)

کلینیکهای – آ (A-klinikka) مراکز درمانی هستند که افرادیکه دارای مشکلات مواد مخدر و مسکر هستند و افرادی که مبتلا به اعتیاد و وابستگی به مسائل مختلف می باشند و همچنین نزدیکان آنها می توانند از این مراکز کمک و حمایت دریافت کنند. از سایتهای اینترنتی سازمان کلینیک – آ، اطلاعات تماس کلینیکهای – آ را در جاهای مختلف فنلاند می یابید. لازم نیست که به کلینیک های – آ معرفی شوید بلکه خود شما می توانید مستقیما از این مرکز وقت بگیرید. در اغلب این کلینیک ها اوقاتی تعیین شده اند که در صورت مراجعه در این اوقات، نیاز به داشتن وقت قبلی ندارید. خدمات کلینیک – آ در شهرستان محل زندگی خود شما برای کسانی که بطور ثابت در فنلاند زندگی میکنند، رایگان است. معالجه در کلینیک – آ با اعتماد و به طور محرمانه انجام می گیرد.

خدمات اینترنتی Päihdelinkki

از Päihdelinkkiدر خدمات اینترنتی کلینیک – آ، می توانید در مورد مصرف مواد مخدر و مسکر و اعتیاد به این مواد اطلاعاتی کسب نمائید. بخشی از خدمات Päihdelinkki به زبانهای سوئدی، انگلیسی و روسی نیز موجود می باشد.

Anonyymit Alkoholistit

Anonyymit Alkoholistit AA محل همنشینی دوستانه مردان و زنان است که آنها در آن تجربیات خود در مورد الکلی بودن را با هم در میان می گذارند و تلاش می کنند برای بهبود به یکدیگر کمک کنند. گروه های AA در شهرهای مختلف فعالیت دارند، در شهرهای بزرگ گروه های انگلیسی زبان هم وجود دارد.

Al-Anon به نزدیکان اشخاص الکلی کمک می کند. گروه انگلیسی زبان Al-Anon نشست های خود را در هلسینکی برگزار می کند.

معتادین گمنام

انجمن معتادین گمنام با نام اختصار NA یعنی (Nimettömät narkomaanit NA) کمک و راهنمایی ارائه می کند و ملاقاتهای گروهی ترتیب می دهد. در صورت تمایل به ترک مواد مخدر می توان به عضویت این انجمن در آمد. اطلاعات لازم درباره گردهمایی ها و جلسات ملاقات را می توانید به زبانهای فنلاندی، انگلیسی و سوئدی از سایت این انجمن بیابید.