به محتویات منتقل شوید
Tukea raskaana olevalle äidille

کمک های مخصوص مادران باردار

منتشر شده03.05.2022
فنلاند به شیوه های مختلف از خانواده های داری فرزند حمایت می کند. مثلاً بسته زایمان (äitiyspakkaus) کمک پرطرفداری است. در این صفحه اطلاعاتی در باره کمک هایی که پیش از تولد کودک می توانید درخواست کنید، وجود دارد.

بسته مادری

اگر در فنلاند سکونت دارید ممکن است که حق دریافت کمک مادری (äitiysavustus) را نیز داشته باشید. کمک مادری بسته به انتخاب خود شما یا بسته مادری (äitiyspakkaus) است و یا مبلغی پول ثابت و بدون کسرمالیات. بسته مادری شامل لباس نوزاد و لوازم رسیدگی به نوزاد است. بیشتر مادران بسته مادری را انتخاب می کنند، چرا که ارزش پولی آن بیشتر است.

شما در موارد زیر حق دریافت بسته مادری را دارید

  • بارداری تقریباً پنج ماه طول کشیده است
  • پیش از پایان چهارمین ماه بارداری برای معاینه پزشکی مراجعه نموده اید
  • تامینات اجتماعی فنلاند

پول مادری

هنگامی که باردار هستید، Kela می تواند به شما پول مادری (äitiysraha) پرداخت نماید.

مرخصی مادری مادرمعمولاً 30 روز پیش از زمان محاسبه شده زایمان آغاز می گردد. در این زمان مادر پول مادری دریافت می کند. این پول مجموعاً حدود 4 ماه پرداخت می گردد.

در صورتی کهتامینات اجتماعی فنلاندبه شما تعلق می گیرد و در فنلاند یا یک کشور دیگر عضو اتحایه اروپا یا عضو محدوده اقتصادی اروپا (ETA) یا در کشور سوئیس حداقل به مدت 180 روز پیش از زمان محاسبه شده زایمان دارای بیمه بیماری بوده اید، می توانید تقاضای پول مادری نمائید. Kela با همین شرایط به دانشجویان و بیکاران نیز پول مادری پرداخت می کند.

تقاضای بسته مادری و پول مادری

حداکثر دو ماه پیش از زمان محاسبه شده زایمان از Kela تقاضای بسته مادری و پول مادری نمائید.

می توانید از صفحات اینترنتی Kela تقاضای بسته مادری و پول مادری نمائید. با استفاده از مشخصات کاربری بانک اینترنتی و یا امضای همراه (mobiilivarmenne) ثبت ورود بکنید. این سایت شما را در تکمیل کردن فرم تقاضا راهنمائی می کند. در همین سایت می توانید وضعیت رسیدگی به تقاضایتان را هم مشاهده کنید. هنگامی که تقاضای شما مورد بررسی قرار گرفت، از این سایت می توانید ببینید که چه مبلغی به شما تعلق می گیرد و چه زمانی پرداخت می گردد. این خدمات به زبان های فنلاندی و سوئدی است.

بسته مادری و پول مادری را می توانید با تکمیل کردن فرم کاغذی و پست کردن آن و پیوست های لازم به هر کدام از دفاتر Kela نیز تقاضا نمائید. می توانید از مرکز مشاورت بهداشت کودکان در تکمیل کردن فرم کمک بگیرید.

از پول روزانه والدین باید مالیات پرداخت نمود. بنابر این برای این موضوع نیاز به کارت مالیات (verokortti) دارید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه مالیات InfoFinland مراجعه نمائید.

به یاد داشته باشید که مرخصی مادری خود را حداکثر 2 ماه پیش از شروع آن به کارفرمایتان اطلاع دهید.

پول مادری پیش از موعد

اگر مادر بخواهد می تواند 50-31 روز پیش از زمان محاسبه شده زایمان مرخصی مادری خود را شروع کند. پول مادری از ابتدای مرخصی مادری مجموعاً به مدت 4 ماه پرداخت می گردد.

پول مادری ویژه

در صورتی که کار شما طوری است که شما در معرض اشعه، مواد شیمیائی یا بیماری های مسری هستید، می توانید بلافاصله پس از مشخص شده بارداری مرخصی خود را شروع کنید. بایت ایت مدت به شما پول مادری ویژه (erityisäitiysraha) پرداخت می گردد. به یاد داشته باشید که در عرض چهار ماه از زمان شروع مرخصی تان، پول مادری ویژه را از Kela تقاضا نمائید.

پول مادری ویژه اصلاً به بیکاران تعلق نمی گیرد، و فقط در موارد خاصی به دانشجویان تعلق می گیرد.

اطلاعات بیشتر را از Kela سؤال کنید.

می توانید در صفحات اینترنتی Kela با تمام مزایائی که Kela به خانواده های بچه دار پرداخت می کند آشنا گردید.