به محتویات منتقل شوید

توضیح در دسترس بودن

این توضیح در دسترس بودن مربوط به صفحات اینترنتی InfoFinland.fi شهرداری هلسینکی است. آدرس این صفحات https://www.infofinland.fi(Link leads to external service) است.

هدف شهرداری

هدف شهرداری هلسینکی در زمینه در دسترس بودن خدمات دیجیتالی، تلاش برای رسیدن به سطح حداقل AA یا سطح بالاتر از آن مطابق - با معیار WCAG است، در صورتی که این کار با تلاشی معتدل امکان پذیر باشد.

شرایط مطابقت با مطالبات

این صفحات اینترنتی تمام شرایطی که قانون برای در دسترس بودن تعیین کرده را دارد.

آماده‌سازی بیانیه قابلیت دسترسی

این بیانیه در تاریخ 14/4/2022 تنظیم شده و در تاریخ 7/10/2022 بروزرسانی گردیده است.

ارزیابی در دسترس بودن

در ارزیابی در دسترس بودن، دستورالعمل کاری و روش‌های شهرداری هلسینکی رعایت شده است، تلاش می‌شود از در دسترس بودن صفحات در همه مراحل کاری اطمینان حاصل شود.

در دسترس بودن با بازبینی که کارشناس غیر مرتبط انجام داده، مورد کنترل قرار گرفته است.

کار بازبینی کارشناس غیرمرتبط را کارشناسان در دسترس بودن Siteimprove در تاریخ 8/4/2022 گذرانده‌اند.

کمبودهای گزارش‌شده توسط ابزار ارزیابی، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته‌ است.

بروز رساندن توضیح در دسترس بودن

با نظارت دائم در هنگام تغییر تکنولوژی یا محتوا، و همچنین با بازبینی در مدت زمان معین، از در دسترس بودن صفحات اطمینان حاصل می شود. این توضیحات در ارتباط با تغییرات صفحات و بازبینی در دسترس بودن، بروز می شوند.

پیشنهادات و انتقادات و اطلاعات تماس

مسئول در دسترس بودن صفحات

مدیریت InfoFinland.fi است

دفترشهردای

صندوق پستی 1

کد پستی 00099، شهرداری هلسینکی

infofinland@hel.fi (Link opens default mail program)

اطلاع دادن در مورد محتوای غیر قابل دسترس

در صورتی که نظر کاربر این باشد که در مورد در دسترس بودن مشکلاتی وجود دارد، می تواند مراتب را به آدرس پست الکترونیکی infofinland@hel.fi (Link opens default mail program) و یا با استفاده از فرم انتقادات و پیشنهادات www.hel.fi/palaute اطلاع دهد.

درخواست اطلاعات در شکل قابل دسترس

در صورتی که نظر کاربر این باشد که محتویات صفحات را بشکل قابل دسترس دریافت نمی کند، می تواند این اطلاعات را از آدرس پست الکترونیکی infofinland@hel.fi (Link opens default mail program) و یا با استفاده از فرم انتقادات و پیشنهادات www.hel.fi/palaute درخواست کند. تلاش می شود که به این پیام ها در فاصله زمانی مناسب پاسخ داده شود.

حفاظت حقوقی در دسترس بودن، شیوه به اجرا گذاشتن

در صورتی که نظر یک شخص این باشد که به اطلاع دادن یا پرسش او پاسخ داده نشده یا پاسخ داده شده راضی کننده نیست، می تواند مراتب را به اداره کل مدیریت منطقه جنوب فنلاند (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) اطلاع دهد. در صفحه اینترنتی اداره کل مدیریت منطقه جنوب فنلاند به دقت ذکر شده که چگونه موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

اداره کل مدیریت منطقه جنوب فنلاند (Etelä-Suomen aluehallintovirasto)

واحد نظارت بر در دسترس بودن (Saavutettavuuden valvonnan yksikkö)

www.saavutettavuusvaatimukset.fi(Link leads to external service)

saavutettavuus@avi.fi (Link opens default mail program)

تلفن مرکز: 000 016 0295

شهرداری هلسینکی و در دسترس بودن

شهرداری در دسترس بودن خدمات دیجیتالی را با یکدست کردن کارهای نشر و برگزاری دوره های آموزشی در دسترس بودن برای کارمندان خود، گسترش می دهد.

در هنگام نگهداری و بروز کردن صفحات، سطح در دسترس بودن این صفحات دائماً پیگیری و بازبینی می شود. به کمبودهایی که مشاهده می شوند بلافاصله واکنش نشان داده می شود. تلاش می شود که تغییرات مورد نیاز هر چه زودتر انجام شوند.

این صفحات اینترنتی / اپلیکیشن منتشر شده است

14/4/2022