Saavutettavuus

در دسترس بودن

خوش آمدید، این توضیح در دسترس بودن خدمات InfoFinland.fi شهرداری هلسینکی است.

این توضیح در دسترس بودن مربوط به www.infofinland.fi می باشد و در تاریخ 6/10/2020 تهیه / بروز شده است.

در دسترس بودن خدمات توسط یک سازمان خبره ثالث مورد ارزیابی قرار گرفته است.

هدف شهرداری

هدف شهرداری هلسینکی در زمینه در دسترس بودن خدمات دیجیتالی، تلاش برای رسیدن به سطح AA یا سطح بالاتر از آن مطابق با معیار WCAG است، در صورتی که این کار با تلاشی معتدل امکان پذیر باشد.

وضعیت در دسترس بودن خدمات دیجیتالی

الازمات در دسترس بودن را تا حدی داراست.

محتویات قابل دسترس وجود ندارد

تمام قسمت های صفحات اینترنتی هنوز مطابق با مطالبات نیست.

قابل فهم: نحوه کار لینک هایی که کاربر را از صفحات اینترنتی خارج می کنند

محتویات غیر قابل دسترس و کمبودهای آن

در این صفحات اینترنتی لینک های چندزبانه وجود دارد که کاربر را از صفحات اینترنتی خارج می کنند. لینک ها یک صفحه جدید باز می کنند و در متن لینک به کاربر اطلاع داده نمی شود که او از صفحات اینترنتی خارج می شود.

الزامات و شروط در دسترس بودن که وجود ندارد

3.2.2 ورودی

نامه خبری InfoFinland

تمام قسمت های خدمات نامه خبری InfoFinland در دسترس نیست. تهیه سیستم جدید آغاز شده است و هدف این است که در سال 2021 مورد استفاده قرار گیرد.

آیا متوجه کمبودی در قابل دسترس بودن خدمات دیجیتالی ما شدید؟ به ما بگوئید و ما برای اصلاح این کمبود هر آنچه بتوانیم انجام می دهیم

با فرم اینترنتی

www.infofinland.fi/palaute

با پست الکترونیکی

infofinland(at)hel.fi

مقام ناظر

در صورتی که در صفحات اینترنتی متوجه مشکل در دسترس بودن شدید، نخست به ما یعنی به اداره کنندگان صفحات اینترنتی اطلاع دهید. پاسخ دادن ممکن است 14 روز طول بکشد. در صورت که از پاسخی که می گیرید راضی نبودید یا در عرض دو هفته اصلاً پاسخی دریافت نکردید، می توانید به اداره کل مدیریت منطقه جنوب فنلاند (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) اطلاع دهید. در صفحه اینترنتی اداره کل مدیریت منطقه جنوب فنلاند به دقت ذکر شده که چگونه می توانید اطلاع دهید و چگونه موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

اطلاعات تماس مقام ناظر

اداره کل مدیریت منطقه جنوب فنلاند (Etelä-Suomen aluehallintovirasto)

واحد نظارت بر در دسترس بودن (Saavutettavuuden valvonnan yksikkö)

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

شماره تلفن مرکز 000 016 0295 می باشد

ما برای بهبود در دسترس بودن تلاش دائم می کنیم.

ما به بهبود در دسترس بودن خدمات دیجیتالی متعهد هستیم.

در دسترس بودن صفحات اینترنتی در سال های گذشته بهبود یافته است. در هنگام نوسازی صفحات اینترنتی در سال های 2022-2021، خدمات صفحات اینترنتی از پیش هم قابل دسترس تر می شود.

این صفحات اینترنتی / اپلیکیشن منتشر شده است

18/09/2013