Ongelmatilanteet Turussa

Probleemsed olukorrad Turus

Käesoleval lehel on teavet probleemide korral Turus pakutavate teenuste kohta. Lisaks leidub teema kohta tähtsat teavet lehel Probleemsed olukorrad.

Hädaolukorrad

Hädaolukorras helista hädaabinumbrile 112.

Hädaabinumbri 112 kaudu saab abi kõikides kiiretes hädaolukordades.

Hädaabinumbri kaudu saab vajadusel kohale kutsuda politsei, kiirabi või tuletõrje.

Sellelt numbrilt võib saada ka erakorralist abi erinevate kiiret sekkumist nõudvate sotsiaalprobleemide korral.

Ärge helistage hädaabinumbrile kui ei ole tegemist tõelise hädaolukorraga.

linkkiVarsinais-Suomen pelastuslaitos:
ohutuse juhendsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Erakorraline sotsiaalabi ja muud hädanumbrid

Kui on kiiresti vaja sotsiaaltöötaja abi, siis võtke ühendust Turu piirkonna sotsiaalameti valvetöötajaga telefonil (02) 262 6003 tööajal.

Õhtuti ja nädalavahetusel helistage hädaabinumbril 112, kust ühendatakse Teid sotsiaalabi valvetöötajaga.

Valveveterinaari ja muud Turu linna valveteenistuste kontaktandmed leiate leheküljelt:

linkkiTurun kaupunki:
Päivystyksen hätänumerotsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kuriteod

Kui vajate hädaolukorras kiiresti politsei abi, siis helistage hädaabinumbril 112.

Võite teha politseile kuriteoavalduse politseijaoskonnas või politsei kodulehel.

linkkiPoliisi:
Elektrooniline kuriteoavaldussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Edela-Soome Politseiamet
Eerikinkatu 40–42,
20100 Turku
tel. 0295 440 501 (üldtelefon)

Kui olete sattunud kuriteo ohvriks või pealtnägijaks, võite saada abi ohvriabist:

Kuriteo Ohvriabi (RIKU)
Yliopistonkatu 24 C 46, 20100 Turku
Kontaktandmed: tel. (02) 235 5055,
e-post: lounaissuomi@riku.fi

linkkiRikosuhripäivystys:
Kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe lisaks:

Kuriteod

linkkiPoliisi:
Edela-Soome politseiameti kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Diskrimineerimine ja rassism

Kui teie suhtes on toime pandud rassistlik kuritegu, võite teha kuriteo kohta avalduse internetis või politseijaoskonnas. Kontaktandmed leiate politsei kodulehelt.

linkkiPoliisi:
Elektrooniline kuriteoavaldussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui kahtlustate, et Teid diskrimineeritakse töö otsimisel või töökohal, siis püüdke kõigepealt lahendada see koha peal. Võite näiteks vestelda probleemist oma töökoha usaldusisikuga. Kui probleem ei lahene töökohal, võtke ühendust Lõuna-Soome regionaalameti töökaitse osakonnaga.

linkkiLounais-Suomen Aluehallintavirasto:
Kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel | saami keel

Kui Teid diskrimineeritakse, võite paluda abi võrdõiguslikkuse volinikult.

Kontaktandmed leiate võrdõiguslikkuse voliniku kodulehelt.

Võrdõiguslikkuse volinik võib teatud juhtudel teha avalduse diskrimineerimiskomisjonile.

Diskrimineerimiskomisjon võib näiteks diskrimineerimise ära keelata ja määrata selle jõustamiseks trahviähvarduse.

linkkiSyrjintä.fi:
Võrdõiguslikkuse voliniksoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | somaali keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel

linkkiYhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta :
Yhteystiedotsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe lisaks:

Diskrimineerimine ja rassism

Probleemid elamisloaga

Kui Teil on probleeme või arusaamatusi elamisloaga, võite pöörduda Migratsiooniameti poole.

Migratsiooniameti teeninduspunkt
Aadress: Nallinkatu 8, 21200 Raisio
Avatud: E–K ja R kell 8–16.15. Neljapäeviti suletud.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Pagulaste infopunkt (Pakolaisneuvonta ry) on vabatahtlik organisatsioon, kust saavad õigusabi ja nõuandeid varjupaiga taotlejad, pagulased ja muud välismaalased Soomes. Turus ei ole Pagulaste infopunkti, kuid võite helistada nõuandetelefoni 09- 2313 9325 argipäeviti kell 10–12.

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Yhteystiedotsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe lisaks:

Elamisloa küsimused

Vägivald

Kui te vajate politsei kiiret abi hädaolukordades, helistage hädaabinumbrile 112.

Kui Teie perekonnaliige on Teie suhtes vägivaldne või ähvardab vägivallaga, võite minna Turu turvakodusse.

Turu turvakodu kontaktandmed:
Luolavuorentie 7 a
20810 Turku
tel. (02) 513 4150

Lisainfot vägivallaga seotud küsimustes saab Turu turvakodu kodulehelt.

linkkiTurun ensi- ja turvakoti ry:
Turu esma- ja turvakodu rysoome keel

Tuge ja nõuandeid on võimalik saada ka Turu linna heaoluameti erakorraliselt sotsiaalabilt

Erakorralise sotsiaalabi:
tel. (02) 262 6003
Peale kella 16.00 ja nädalavahetusel helistage hädaabikeskusesse numbrile 112.

Loe lisaks:

Vägivald
Abielu suhteprobleemid
Abielulahutus

linkkiJussi-työ:
Abi meestele vägivalla lõpetamisekssoome keel

Laste ja noorte probleemid

Lastenõuandla tervishoiu töötaja nõustab küsimustes, mis puudutavad väikeste laste tervist või kasvu ja arengut. Kooliealiste laste probleemide korral aitavad kooliõed, koolide sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid.

Lastekaitseavalduse tegemine Turus

Lastekaitseavaldus tehakse siis, kui on mure lapse tervise ja heaolu pärast.

Lastekaitse avalduse peab tegema alati kui

  • last on pekstud või
  • lastega peres esineb paarisuhtevägivalda.

Avaldus tehakse:

  • Tööajal (kell 8.30 - 15.30) Turu linna heaoluameti erakorralise sotsiaalabi valvetöötajale tel (02) 2626 003
  • Väljaspool tööaega (õhtuti ja nädalavahetusel) hädaabinumbril 112. Hädaabikeskus suunab teate edasi Turu piirkonna erakorralise sotsiaalabi valvetöötajale.
  • Kirjalikult: Turun sosiaalipäivystys, PL 364, 20101 Turku

Loe lisaks:

Laste ja noorte probleemid

linkkiTurun kaupunki:
Erakorralised sotsiaalteenusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTurun kaupunki:
Lastenõuandlateenusedsoome keel | rootsi keel

linkkiTurun kaupunki:
Koolitervishoidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Noorsoopolikliinik

Laste ja noorte polikliiniku noorsoopolikliinik on mõeldud alla 18-aastastele Turu noortele, kellel on murettekitavad probleemid seoses uimastite kasutamisega või kes on uimasteid proovinud. Polikliinikuga võib ühendust võtta nii noor ise, kui tema vanemad või ametnikud.

Laste ja noorte polikliiniku kontaktandmed
Itäinen Pitkäkatu 30
20700 Turku
aja broneerimine tel (02) 266 1157, E–R kell 8.30-11.00 ja 12.00-14.00

Samuti pakuvad erinevad ühingud noortele teenuseid uimastite ja vaimse tervise küsimustes.

linkkiTurun kaupunki:
Laste ja noorte polikliiniksoome keel | rootsi keel

Noorte turvakodu

12–19-aastased noored, kellel on näiteks probleeme kodus, koolis või sõprade ringis, võivad võtta ühendust Soome Punase Risti Noorte turvakoduga. Sealt saab probeemi arutada ja ajutise ööbimiskoha.

Noorten turvakodu kontaktandmed:
Yliopistonkatu 24 A 21
20100 Turku
Tel (02) 253 9667

linkkiPunainen Risti:
Noorte turvamajasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Otsiv noorsootöö

Otsiv noorsootöö tegeleb 18–29-aastaste noortega, kellel on elus raskusi, näiteks töötus, eluaseme puudumine või tunnevad end üksildasena. See rühm aitab oma elu planeerida ja abistab õigete teenuste leidmisel. Töötajad võivad minna koos noortega erinevatesse ametiasutustesse ja aidata noori asjaajamisel.

Ühine e-post: etsivat@turku.fi

linkkiTurun kaupunki:
Otsiv noortetöösoome keel

Majanduslikud probleemid

Majanduslike probleemide puhus võib nõu küsida majandus- ja võlanõustamisest või linna toimetulekutoetuse klienditeenindusest:

Majandus- ja võlanõustamine:
Linnankatu 14
20100 Turku
Tel. 02 330 044 E – R kell 10–11

Uued kliendid valvetelefoni või elektroonilise asjaajamise kaudu.

linkkiTurun kaupunki:
Majandus- ja võlanõustaminesoome keel

Turu linna toimetulekutotuse klienditeenindus:
Linnankatu 23
20100 Turku

Infopunkt on avatud tööpäeviti kella 9.00 - 15.00, välja arvatud neljapäeviti kell 9.00 - 14.00.
Kliendinõustamise telefon on 02 262 5001.

Infopunkt aitab vajadusel toimetulekutoetuse avalduse täitmisel.

linkkiTurun kaupunki:
Toimetulekutoetussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe lisaks:

Majanduslikud probleemid

Eluaseme puudumine

Leiate infot korteri otsimise kohta InfoFinlandi leheküljelt Eluase ja elamine.

Elukoha kaotamisel tuleb võtta ühendust oma sotsiaaltöötajaga või elukoha- ja sõltlaste probleemidega tegeleva sotsiaaltööosakonnaga. Sotsiaaltöötaja kaudu võite saada ajutise elukoha.

Kodutud linlased saavad abi ja nõu kodutuse küsimustes elukoha- ja sõltlaste probleemidega tegelevast sotsiaaltosakonnast. Nende ülesandeks on hinnata klientidele sobiva elamispinna vajadust. Osakonnas on võimalik saada toimetulekuga ja sõltuvusraviga seotud teenuseid.

Uus klient võib aja broneerida kliendi-infost ja toetuste osakonnast argipäeviti kell 8.30 – 16.00,

Büroo ooteruumiss on telefon, millega saab helistada tasuta sotsiaaltöötajale.

linkkiTurun kaupunki:
Palvelut asunnottomille turkulaisillesoome keel

Loe lisaks:

Elukoht kriisiolukordades

Vaimne tervis ja sõltuvusprobleemid

Vaimse tervise probleemide korral tuleb kõigepealt võtta ühendust oma elukohajärgse polikliinikuga. Vaimse tervise teenuseid on võimalik saada lisaks veel nõuandlates, koolitervishoius, sotsiaalosakonnas ja vanurite koduhoolduses. Laste ja noorte vaimse tervise probleemide korral võetakse ühendust nõuandlatega, koolitervishoiu töötajaga või elukohajärgse polikliinikuga.

Kui arsti hinnangul vajab patsient erihaigla ravi, annab arst saatekirja Päris-Soome regionaalhaigla psühhiaatriahaiglasse.

Loe lisaks:

Vaimne tervis

linkkiTurun kaupunki:
Vaimne tervissoome keel | rootsi keel

linkkiTurun kaupunki:
Vaimse tervise teenused lastele ja noortelesoome keel | rootsi keel

Sõltuvusprobleemide korral on võimalik abi saada Turu linna heaoluosakonna sõltuvusteenustest, A-kliinikust ja elukohajärgsest polikliinikust. Sõltuvust ravitakse näiteks teraapiaga või võõrutusraviga. Kodututele sõltlastele pakutakse ka ühiselamuteenust.

Vaimse tervise ja sõltuvusprobleemide meeskond

Annab tuge ja ravi vaimse tervise ja sõltuvusprobleemide korral.

Kontaktandmed tel 0407085905 (tööpäeviti kell 8.30–15.30)

Akuutsete probleemidekorral või kriisiolukorras tuleb võtta ühendust elukohajärgse polikliiniku või valvehaiglaga.

Tel. 040 708 5905 (02) 330000

Avatud E – R kell 8.30 - 15.30

A-kliinikuga võib ka otse ühendust võtta. Seal pakutakse polikliinilist ravi üle 25-aastastele sõltlastele ja nende lähedastele. A-kliinikusse võib pöörduda ka tegevus-sõltuvuste korral, nagu mängu- ja netisõltuvus.

Turu A-kliinik
Ajurinkatu 2, 2. korrus
20100 Turku
tel. 040 1368 126 (nõustamine ja aja broneerimine)
A-kliinikusse võib aja broneerida telefonil 040 1368 126.

linkkiTurun A-klinikkatoimi:
Turun A-klinikkasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Lisaks on Turus mitemid AA- ja NA- rühmasid ning sõltlastele ja nende lähedastele mõeldud Al-Anon rühmasid.

Tervishoiunõustamise punkt Milli on mõeldud soonesiseste narkootikumide kasutajatele ja nende lähedastele. Nende tegevus on suunatud infektsioonide ja nakkushaiguste levimise ennetamisele.

Tervishoiunõustamispunk Milli
Aninkaistenkatu 10
Turku
Avatud esmaspäeval kella 12.00 - 18.00, neljapäeviti kella 12.00 - 18.00 ja reedeti kella 12.00 - 18.00.
Telefon (02) 266 2470

linkkiTurun kaupunki:
Terveysneuvontapiste Millisoome keel

Loe lisaks:

Sõltuvusprobleemid

Nõuandeid ja juhiseid probleemsetes olukordades

Infotori
Ühised teenused Monitori
Skanssin kauppakeskus, 2. korrus
Skanssinkatu 10
Teenindusajad E kell 9-18, T – N kell 9-16, R kell 9 -15
Soome keeles saab nõu iga päev Infotori lahtioleku aegadel. Araabia- ja kurdikeelset nõu saab iga päev kell 9-15. Vene ja inglisekeelset iga päev.

Infotori koordinaator marina.mgvdeladze@turku.fi

linkkiTurun kaupunki:
Infotori - Madala künnise nõustamispunktsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Psüühiline tugi

Kriisiolukordades võite saada hingelist esmaabi ja tuge Turu piirkonna kriisikeskusest. Võite helistada ja broneerida aja telefonil (02) 233 3442.

Samuti pakuvad nõu ja abi ning hingelist tuge kriisiolukordades ja probleemsetes olukordades ka kogudused ja muud seltsid.

Lisateavet leiate Kriisikeskuse kodulehelt

linkkiLounais-Suomen Mielenterveysseura:
Turu kriisikeskus soome keel

Kas vajate juristi?

Varsinais-Soome õigusabibüroo teenindab Turu piirkonna elanikke.

Päris-Soome õigusabibüroo
Yliopistonkatu 34, 8.korrus
20100 Turku
Telefon 029 56 60420
e-post: varsinais-suomi.oikapu@turku.fi

linkkiOikeuslaitos:
Päris-Soome õigusabibüroosoome keel | rootsi keel

Loe lisaks:

Kas vajate juristi?

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
Juristesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Surm

Kui lähedane inimene sureb ootamatult, saab hingelist tuge näiteks polikliinikust. Samuti võib psüühilise toe saamiseks ühendust võtta Kriisikeskusega. Aja saab endale broneerida telefonil (02) 2333 442.

linkkiLounais-Suomen Mielenterveysseura:
Turu kriisikeskus soome keel

Surnuaedade ja matmiste kohta Turus saate lisateavet Turu ja Kaarina koguduste koduleheküljelt. Turu surnuaial on ka õigeusu, rooma katoliku, islami ja juudi surnuaed.

linkkiTurun ja Kaarinan seurakuntayhtymä:
Matused Turu ja Kaarina praostkonnassoome keel | rootsi keel

Loe lisaks:

Surm

linkkiSuomi.fi:
Kui lähedane on surnudsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSuomen Hautaustoimistojen liitto ry:
Matusebüroosidsoome keel | rootsi keel | inglise keel