Tärkeitä viranomaisia

Olulised ametiasutused

Politsei

Politsei ülesanded Soomes

Politsei ülesannete hulka kuulub korra ja turvalisuse tagamine ühiskonnas ning kuritegude ärahoidmine ja avastamine. Lisaks väljastab politsei passe ja isikutunnistusi.

linkkiPoliisi:
Teavet politsei kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kuritegude uurimine

Politsei vastutab Soomes kuritegude avastamise ja süüdistusmenetlusse saatmise eest. Politsei alustab eeluurimist, kui on alust arvata, et tegemist on kuriteoga.

Lisateavet kuriteoavalduse kohta leiad InfoFinlandi lehelt Kuriteod.

linkkiPoliisi:
Teavet kuritegude kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Passid

Soome kodanikud saavad taotleda passi politseist. Taotle passi veebis või politseijaoskonna lubade teenuse kaudu. Kui veebis tehtud taotlust on vaja täiendada, pead minema politseijaoskonda. Pass on tasuline.

linkkiPoliisi:
Soome passi taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

ID-kaart ja välismaalase ID-kaart

Politsei väljastab isikut tõendava dokumendina toimivaid ID-kaarte (henkilökortti). Esita taotlus veebis või politseijaoskonna lubade teenuse kaudu. Kui veebis tehtud taotlust on vaja täiendada, pead minema politseijaoskonda. ID-kaart on tasuline.

Saad taotleda politseist välismaalase ID-kaarti, kui:

 • elad alaliselt Soomes,
 • oled kantud rahvastikuregistrisse,
 • sul on kehtiv elamisluba või elamiskaart ja
 • saad oma isikut tõendada.

Välismaalase ID-kaart sobib Soomes isikut tõendavaks dokumendiks, kuid seda ei saa kasutada välismaale sõitmisel reisidokumendina.

linkkiPoliisi:
Isikukaartsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Aja broneerimine ja nõustamine

Kui ajad asju politsei lubade teenuses, saad eelnevalt politsei veebilehe kaudu aja broneerida. Nii ei pea sa järjekorras olema.

Politsei riikliku nõustamisteenuse kaudu nõustatakse mittekiireloomulistes asjades nii telefoni teel kui ka vestlusakna kaudu. Kui asi puudutab juba esitatud kuriteoavaldust või menetluses olevat passi või loa taotlust, pöördu otse asjaga tegelevasse politseijaoskonda.

linkkiPoliisi:
Lubade teenuse aja broneeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel | saami keel

linkkiPoliisi:
Politsei nõustamisteenus soome keel | rootsi keel

linkkiPoliisi:
Politseijaoskondade kontaktandmed ja teenusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kela

Rahvapensioniamet ehk Kela maksab erinevates elusituatsioonides rahalist toetust. Üldjuhul on õigus Kela toetusi saada siis, kui muu sissetulek on väike.

Kela toetused on näiteks:

 • toimetulekutoetus
 • rahvapension, garantiipension ja teised pensionil olevate isikute toetused
 • eluasemetoetus
 • haigustoetused
 • töötu põhitoetus
 • õppuri toetused
 • lastega peredele mõeldud toetused.

InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse leiad teavet selle kohta, kellel on õigus saada Kela toetusi.

linkkiKela:
Teavet Kela kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Töö- ja ettevõtlusbüroo

TE-büroo teenuste hulka kuuluvad näiteks:

 • töövahendus
 • tööjõukoolitus
 • teenused ettevõtjale
 • karjäärinõustamine.

Te-bürood koostavad ka integreerumisplaane immigrantidele, kes on TE-büroo kliendid. TE-büroode kaudu on võimalik registreeruda näiteks soome keele kursusele. Te-büroost saab teavet vabade töökohtade kohta. Büroo kliendid saavad taotleda Kelast töötuskaitse toetusi (työttömyysturva).

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Töö- ja ettevõtlusbüroodsoome keel | rootsi keel

Sotsiaalbüroo

Igas omavalitsusüksuses on sotsiaalteenuste büroo (sosiaalipalvelutoimisto). Sotsiaalteenuste bürood teenindavad omavalitsusüksuse elanikke näiteks järgmistes küsimustes:

 • teenused eakatele
 • teenused puuetega inimestele
 • lastekaitse
 • omastehoolduse toetus
 • sõltuvusravi teenused
 • võlanõustamine

Lähima sotsiaalteenuste büroo kontaktid saad oma valla või linna veebilehelt.

Sotsiaalteenuste büroo nimetus on erinevates omavalitsusüksustes erinev. Soome keeles võib see olla „sosiaalipalvelutoimisto“, „sosiaalitoimisto“ või „sosiaaliasema“.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Teavet sotsiaalteenuste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Maksubüroo

Maksubüroosse (verotoimisto) saad pöörduda maksuküsimustes. Maksubüroost saad näiteks tulumaksukaardi, saad muuta oma tulumaksuprotsenti või küsida maksustamist puudutavaid küsimusi.

Veebiteenuses OmaVero saad mitmed maksuasjad elektrooniliselt korda ajada. Saad näiteks tellida uue tulumaksukaardi, kui sul on olemas internetipanga koodid või mobiil-ID. Maksuameti veebilehel on palju teavet maksustamise kohta Soomes.

linkkiVerohallinto:
Teavet maksuameti kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Immigratsiooniamet

Kui asud Soome elama, pead taotlema immigratsiooniametist elamisluba või registreerima immigratsiooniametis oma elamisõiguse. Elamisloa vajadus sõltub sellest, millise riigi kodakondsus sul on, ja sellest, miks ja kui pikaks ajaks Soome saabud. Immigratsiooniamet (Maahanmuuttovirasto) menetleb ka varjupaigataotlusi ja kodakondsustaotlusi.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Teavet Immigratsiooniameti kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Digi- ja rahvastikuandmete amet

Digi- ja rahvastikuandmete amet (Digi- ja väestötietovirasto) vastutab Soome rahvastikuregistri eest, kuhu kantakse andmed Soomes elavate isikute kohta. Kui kolid Soome välisriigist, Soome-siseselt või Soomest ära, pead esitama Digi- ja rahvastikuandmete ametile teatise. Saad taotleda isikukoodi samuti Digi- ja rahvastikuandmete ametist, kui sa ei ole seda saanud migratsiooniametist või maksuametist. Digi- ja rahvastikuandmete teeninduskohtades osutatakse ka abielu registreerimise ja riikliku notari teenuseid. Saad paljude teenuste puhul asju ajada elektrooniliselt.

Digi- ja rahvastikuandmete ametil on teeninduskohad mitmel pool Soomes.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Teavet Digi- ja rahvastikuandmete ameti kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Digi- ja rahvastikuandmete ameti kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Suursaatkonnad ja konsulaadid

Suursaatkonnad ja konsulaadid on riigi esindused teises riigis.

Soome esindused välisriikides

Soome esindused välisriikides:

 • võtavad vastu Soome elamisloa taotlusi
 • väljastavad Soome viisasid
 • teenindavad välismaal elavaid soomlasi, kui neil on vaja suhelda Soome ametkondadega, näiteks taotleda uut passi
 • aitavad Soome kodanikke, kes on sattunud välismaal hädaolukorda

Välisministeeriumi veebilehel on Soome välisriikides asuvate esinduste nimekiri.

Välisriikide esindused Soomes

Paljudel riikidel on oma esindus Soomes. Esindus võib olla kas suursaatkond või konsulaat. Suursaatkonnad asuvad Helsingis. Mõnedel riikidel on konsulaadid teistes Soome linnades. Pöördu oma riigi esinduse poole, kui sul on vaja oma riigi ametkondadega asju ajada.

linkkiUlkoasiainministeriö:
Soome esindused välisriikidessoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiUlkoasiainministeriö:
Viisad välismaalastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiUlkoministeriö:
Välisriikide esindused Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiUlkoasiainministeriö:
Teavet konsulaarteenuste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Võrdõigusvolinik

Võrdõigusvolinik on ametiisik, kelle ülesanne on edendada võrdõiguslikkust ja sekkuda diskrimineerimisse.

Võrdõigusvoliniku poole võid pöörduda näiteks olukorras, kus oled ise kogenud etnilist diskrimineerimist või oled märganud, et teist isikut diskrimineeritakse. Võrdõigusvolinik võib anda juhiseid, nõuandeid ja soovitusi ning aitab diskrimineerimisjuhtumite korral lepitada.

Saad pöörduda võrdõigusvoliniku büroosse:

 • telefonil 0295 666 817, T–N 10–12. Telefoni teel teenindatakse sind soome, rootsi või inglise keeles.
 • e-posti teel: yvv(at)oikeus.fi
 • posti teel: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, PL 24, 00023 Valtioneuvosto.

Visiidid tuleb eelnevalt kokku leppida. Büroo teenused on tasuta. Kui sa ei oska soome, rootsi või inglise keelt, võid kirjutada e-kirja või kirja ka muus keeles.

linkkiVõrdõigusvolinik:
Abi diskrimineerimise ohvrilesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | saksa keel | tai keel | vietnami keel | portugali keel | tagalogi keel | poola keel | bosnia keel | horvaadi keel | rumeenia keel | saami keel | serbia keel | nepali keel

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
Teata diskrimineerimisestsoome keel | rootsi keel | inglise keel