Tärkeitä viranomaisia

Olulised ametiasutused

Politsei

Politsei ülesanded Soomes

Politsei ülesannete hulka kuulub korra ja turvalisuse tagamine ühiskonnas ning kuritegude ärahoidmine ja avastamine.

linkkiPoliisi:
Voldik „Teavet Soome politsei kohta“soome keel | rootsi keel | inglise keel

Kuritegude uurimine

Politsei vastutab Soomes kuritegude avastamise ja süüdistusmenetlusse saatmise eest. Kuriteoavalduse võib esitada telefoni või faksi teel, politsei veebilehe kaudu või isiklikult politseijaoskonnas kohapeal. Politsei alustab eeluurimist, kui on alust arvata, et tegemist on kuriteoga. Lisateavet kuriteoavalduse kohta leiad InfoFinlandi lehelt Kuriteod.

linkkiPoliisi:
Teavet kuritegude kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Passid

Politsei väljastab passe Soome kodanikele. Passi taotletakse politseijaoskonnast. Passiavalduse võib esitada mis tahes politsei loateenistuspunkti.

linkkiPoliisi:
Soome passi taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

ID-kaardid

ID-kaarte (henkilökortti) väljastab politsei. ID-kaarte taotletakse politseijaoskonnast. ID-kaardi avalduse võib esitada mis tahes politsei loateenistuspunkti.

Välismaalase ID-kaart

Politsei saab väljastada ID-kaardi välismaalasele, kes:

 • elab alaliselt Soomes
 • on kantud rahvastikuregistrisse
 • suudab oma isikut usaldusväärselt tõendada

Välismaalase ID-kaart sobib Soomes isikut tõendavaks dokumendiks, kuid seda ei saa kasutada välismaale sõitmisel reisidokumendina.

linkkiPoliisi:
Isikukaartsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Aja broneerimine

Kui ajad asju politsei loateenistuses, saad eelnevalt politsei veebilehe kaudu aja broneerida. Nii ei pea sa järjekorras olema. Arvesta, et teatud politseijaoskondades on aja broneerimine kohustuslik.

linkkiPoliisi:
Lubade teenuse aja broneeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel | saami keel

Kela

Rahvapensioniamet ehk Kela maksab erinevates elusituatsioonides rahalist toetust. Üldjuhul on õigus Kela toetusi saada siis, kui muu sissetulek on väike.

Kela toetused on näiteks:

 • toimetulekutoetus
 • rahvapension, garantiipension ja teised pensionil olevate isikute toetused
 • eluasemetoetus
 • haigustoetused
 • töötu põhitoetus
 • õppuri toetused
 • lastega peredele mõeldud toetused.

InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse leiad teavet selle kohta, kellel on õigus saada Kela toetusi.

linkkiKela:
Teavet Kela kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Töö- ja ettevõtlusbüroo

TE-büroo teenuste hulka kuuluvad näiteks:

 • töövahendus
 • tööjõukoolitus
 • teenused ettevõtjale
 • karjäärinõustamine.

Te-bürood koostavad ka integreerumisplaane immigrantidele, kes on TE-büroo kliendid. TE-büroode kaudu on võimalik registreeruda näiteks soome keele kursusele. Te-büroost saab teavet vabade töökohtade kohta. Büroo kliendid saavad taotleda Kelast töötuskaitse toetusi (työttömyysturva).

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Töö- ja ettevõtlusbüroodsoome keel | rootsi keel

Sotsiaalbüroo

Igas omavalitsusüksuses on sotsiaalteenuste büroo (sosiaalipalvelutoimisto). Sotsiaalteenuste bürood teenindavad omavalitsusüksuse elanikke näiteks järgmistes küsimustes:

 • teenused eakatele
 • teenused puuetega inimestele
 • lastekaitse
 • omastehoolduse toetus
 • sõltuvusravi teenused
 • võlanõustamine

Lähima sotsiaalteenuste büroo kontaktid saad oma valla või linna veebilehelt.

Sotsiaalteenuste büroo nimetus on erinevates omavalitsusüksustes erinev. Soome keeles võib see olla „sosiaalipalvelutoimisto“, „sosiaalitoimisto“ või „sosiaaliasema“.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Teavet sotsiaalteenuste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Maksubüroo

Maksubüroosse (verotoimisto) saad pöörduda maksuküsimustes. Maksubüroost saad näiteks tulumaksukaardi, saad muuta oma tulumaksuprotsenti või küsida maksustamist puudutavaid küsimusi.

Veebiteenuses OmaVero saad mitmed maksuasjad elektrooniliselt korda ajada. Saad näiteks tellida uue tulumaksukaardi, kui sul on olemas internetipanga koodid või mobiil-ID. Maksuameti veebilehel on palju teavet maksustamise kohta Soomes.

linkkiVerohallinto:
Teavet maksuameti kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Immigratsiooniamet

Kui asud Soome elama, pead taotlema immigratsiooniametist elamisluba või registreerima immigratsiooniametis oma elamisõiguse. Elamisloa vajadus sõltub sellest, millise riigi kodakondsus sul on, ja sellest, miks ja kui pikaks ajaks Soome saabud. Immigratsiooniamet (Maahanmuuttovirasto) menetleb ka varjupaigataotlusi ja kodakondsustaotlusi.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Teavet Immigratsiooniameti kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Magistraat

Magistraadid (maistraatti) on riigi kohalikud haldusasutused. Magistraadid registreerivad oma piirkonna rahvastiku andmeid rahvastikuregistrisse. Rahvastikuregistrisse kantakse andmed Soomes elavate isikute kohta. Soome elama asumisel tuleb sellest magistraati teavitada. Teatis tuleb esitada ka Soomes ühest kohast teise kolimisel või Soomest ärakolimisel.

Magistraatidel on ka palju teisi ülesandeid. Magistraadid:

 • registreerivad abielusid ja kooselusid,
 • väljastavad isikukoode Soomes elavatele isikutele,
 • väljastavad elukohatõendeid, mille abil saab oma elukohta tõendada.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Digi- ja rahvastikuandmete ameti kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Suursaatkonnad ja konsulaadid

Suursaatkonnad ja konsulaadid on riigi esindused teises riigis.

Soome esindused välisriikides

Soome esindused välisriikides:

 • võtavad vastu Soome elamisloa taotlusi
 • väljastavad Soome viisasid
 • teenindavad välismaal elavaid soomlasi, kui neil on vaja suhelda Soome ametkondadega, näiteks taotleda uut passi
 • aitavad Soome kodanikke, kes on sattunud välismaal hädaolukorda

Välisministeeriumi veebilehel on Soome välisriikides asuvate esinduste nimekiri.

Välisriikide esindused Soomes

Teavet välisriikide esinduste kohta Soomes ja nende teenuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Saatkonnad Soomes.

linkkiUlkoasiainministeriö:
Soome esindused välisriikidessoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiUlkoasiainministeriö:
Viisad välismaalastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiUlkoministeriö:
Välisriikide esindused Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiUlkoasiainministeriö:
Teavet konsulaarteenuste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Võrdõigusvolinik

Võrdõigusvolinik on ametiisik, kelle ülesanne on edendada võrdõiguslikkust ja sekkuda diskrimineerimisse.

Võrdõigusvoliniku poole võid pöörduda näiteks olukorras, kus oled ise kogenud etnilist diskrimineerimist või oled märganud, et teist isikut diskrimineeritakse. Võrdõigusvolinik võib anda juhiseid, nõuandeid ja soovitusi ning aitab diskrimineerimisjuhtumite korral lepitada.

Saad pöörduda võrdõigusvoliniku büroosse:

 • telefoni teel: 0295 666 817 E–R kl 10–12. Telefoni teel teenindatakse soome, rootsi või inglise keeles;
 • e-posti teel: yvv(at)oikeus.fi
 • posti teel: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, PL 24, 00023 Valtioneuvosto.

Visiidid tuleb eelnevalt kokku leppida. Büroo teenused on tasuta. Kui sa ei oska soome, rootsi või inglise keelt, võid kirjutada e-kirja või kirja ka muus keeles.

linkkiVõrdõigusvolinik:
Abi diskrimineerimise ohvrilesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | saksa keel | tai keel | vietnami keel | portugali keel | tagalogi keel | poola keel | bosnia keel | horvaadi keel | rumeenia keel | saami keel | serbia keel | nepali keel