Ongelmatilanteet Tampereella

Probleemsed olukorrad Tamperes

Sellel lehel on teavet teenuste kohta Tamperes. Muu olulise teabe teema kohta leiad lehelt Probleemsed olukorrad.

Hädaolukorrad

Kui vajad politsei, tuletõrje või kiirabi kiiret abi, helista hädaabinumbrile 112. Helista hädaabinumbrile vaid kiiret reageerimist nõudvates olukordades, kui ohus on elu, tervis, vara või keskkond. Muul juhul pöördu näiteks politsei valvekeskuse poole.

Kui sul on elus keeruline olukord või kriis, pöördu sotsiaalteenuste valvekeskuse poole. Sotsiaalteenuste valvekeskus annab kiireloomulist esmaabi lastekaitseolukordade ja perekriiside korral ning nõustab ja suunab erinevate sotsiaalsete probleemide korral.

Lastega perede sotsiaaltöö aitab luua lapse ja nooruki heaolu ja abistab vanemaid kasvatustöös. Sotsiaaltöötajad aitavad, kui peres on probleeme laste või noorukite hooldamisel ja kasvatamisel.

Lastekaitse valvetelefon töötab tööaegadel ehk E–R kl 9–15, tel 040 568 5520, muul ajal tel 0500 625 990.

Noorte toimetulekukeskus (Nuorten selviämisasema) töötab sotsiaalse hädaabi teenusena nädalavahetuste öödel.

Sise-Soome politseijaoskond
Valvekeskus
Sorinkatu 12
33100 Tampere
Telefon 0295 414 975 (E–R kl 9 –16)

Sotsiaaltöö lastega peredes
Tipotie sotsiaal- ja tervishoiukeskus
Tipotie 4
33230 Tampere
Nõustamistelefon 040 639 7979, E - R kl 12–13.

Sotsiaalteenuste valvekeskus
Sorinkatu 12 D
33100 Tampere
Tel 0500 625 990
E-post: sosiaalipaivystys(at)tampere.fi
Sotsiaalteenuseid osutatakse ööpäev läbi.

Noorte toimetulekukeskus
Nuorten selviämisasema
Sorinkatu 12 D
Telefon 040 806 3515
Valveajad R–L kl 20–08 ja L–P kl 20–08

linkkiHätäkeskuslaitos:
Nii kasutad hädaabinumbrit 112soome keel | inglise keel

linkkiSise-Soome politseijaoskond:
Politseisoome keel | inglise keel

linkkiTampere linn:
Sotsiaaltöö lastega peredessoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Sotsiaalteenuste valvekeskussoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Lastekaitse valvekeskussoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Muud valvekeskuste teenusedsoome keel | inglise keel

Elamisloa küsimused

Kui sul on elamisloaga probleeme või vajad lisateavet, võid võtta ühendust migratsiooniametiga. Võid küsida nõu ka oma immigrantide nõustamiskeskusest (Maahanmuuttajainfo Mainio).

Loe lisaks: Elamisloa küsimused.

Immigrantide nõustamiskeskus (Maahanmuuttajainfo Mainio)
Rautatienkatu 10 (1. krs)
33100 Tampere
Telefon 040 806 2526, 040 806 2527

Migratsiooniameti Tampere teeninduspunkt
Tekniikankatu 1
33720 Tampere
Broneeri aeg internetis: https://migri.vihta.com/public/migri/#/home

linkkiImmigrantide nõustamiskeskus:
Immigrantide nõustaminesoome keel | inglise keel

linkkiMigratsiooniamet:
Elamisloadsoome keel | inglise keel

Kuriteod

Kui vajad politsei kiirabi kiiret abi, helista hädaabinumbrile 112. Helista hädaabinumbrile vaid kiiret reageerimist nõudvates olukordades, kui ohus on elu, tervis, vara või keskkond. Muul juhul pöördu näiteks politsei valvekeskuse poole.

Kuriteoavalduse saad esitada politseile veebi kaudu. Võimalus on ka täita kuriteoavalduse vorm paberkandjal ja edastada see politseijaoskonnale. Lisateavet saad politsei veebilehelt.

Loe lisaks: Kuriteod.

Sise-Soome politseijaoskond
Valvekeskus
Sorinkatu 12
33100 Tampere
Telefon 0295 414 975 (E–R kl 9 –16)

linkkiHätäkeskuslaitos:
Nii kasutad hädaabinumbrit 112soome keel | inglise keel

linkkiSise-Soome politseijaoskond:
Politseisoome keel | inglise keel

linkkiPoliisi:
Elektrooniline kuriteoavaldussoome keel

Vägivald

Kui vajad hädaolukorras politsei kiiret abi, helista hädaabinumbrile 112.

Kui sinu pereliige on sinu suhtes vägivaldne või ähvardab vägivallaga, võid pöörduda turvakodu poole. Turvakodusse võid helistada ööpäevaringselt, telefon on 050 309 9313.

Soome Punase Risti Noorte turvamajad on mõeldud 12–21-aastastele noortele ja nende peredele. Vajadusel saab seal ka ööbida. Noorte turvamaja teenused on tasuta.

Kriisisituatsioonides aitab ka Tampere linna sotsiaalteenuste valvekeskus.

Loe lisaks: Vägivald.

Tampereen Ensi- ja Turvakoti
Mutkakatu 38
33500 Tampere
Tel 050 309 9313 (telefonivalve 24 h)

Pirkanmaan Suojakoti
Terhokuja 5
33840 Tampere
Tel 050 405 2840

Nuorten turvatalo
Hämeenkatu 22 C
33200 Tampere
Tel 040 556 6661

Sotsiaalteenuseid valvekeskus
Sorinkatu 12 D
33100 Tampere
Tel 0500 625 990
E-post: sosiaalipaivystys(at)tampere.fi
Sotsiaalteenuseid osutatakse ööpäev läbi.

linkkiTampereen Ensi- ja Turvakoti:
Abi perevägivalla ohvritelesoome keel

linkkiPirkanmaan Suojakoti ry.:
Abi perevägivalla ohvritelesoome keel

linkkiSuomen Punainen Risti:
Noorte turvamajasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Sotsiaalteenuste valvekeskussoome keel | inglise keel

Diskrimineerimine ja rassism

Kui kahtlustad, et sind on tööle kandideerimisel või töö juures diskrimineeritud, püüa asja esmalt töökohal lahendada. Kui asi töökohal ei lahene, pöördu Lääne- ja Sise-Soome piirkondliku haldusameti vastutava töökaitseosakonna poole.

Kui sind on diskrimineeritud vanuse, päritolu, rahvuse, keele, usuliste veendumuste, seisukohtade, poliitilise tegevuse, perekondlike suhete, tervisliku seisundi või füüsilise puude tõttu, võid paluda abi võrdse kohtlemise volinikult.

Kui oled sattunud rassistliku kuriteo ohvriks, saad esitada politseile kuriteoavalduse veebis või politseijaoskonnas.

Loe lisaks: Diskrimineerimine ja rassism.

Lääne ja Sise-Soome piirkondlik valitsus
Tampereen toimipaikka
Uimalankatu 1
PL 272
33101 Tampere
Telefon 0295 018 450 (üldtelefon)
Avatud E–R kl 8.00–16.15
E-post: tyosuojelu.lansi(at)avi.fi

linkkiLänsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
Töökaitse järelevalvesoome keel | inglise keel

linkkiVõrdõigusvolinik:
Abi diskrimineerimise ohvritelesoome keel | inglise keel | vene keel | eesti keel

linkkiVõrdõigusvolinik:
Abi diskrimineerimise korralsoome keel | inglise keel

linkkiSise-Soome politseijaoskond:
Politseisoome keel | inglise keel

linkkiPoliisi:
Elektrooniline kuriteoavaldussoome keel

Kas vajad juristi?

Tamperes on kaks õigusabibürood. Mõlemad bürood teenindavad nii tamperelasi kui ka naabervaldade elanikke ilma valdade piiranguteta.

Õigusabi tähendab seda, et kodanik võib saada endale õigusküsimuse lahendamiseks esindaja (avustaja) kas osaliselt või täielikult riigi kulul. Õigusabi hõlmab kõiki õigusküsimusi. Lisateavet leiad internetist.

Teavet eraõigusnõustajate kohta võid otsida ka näiteks Soome Advokatuuri (Suomen Asianajajaliitto) veebilehelt.

Loe lisaks: Kas vajad juristi?

Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Alaverstaanraitti 2 C
33100 Tampere
Telefon (büroo/aja broneerimine) 029 56 60730

Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Hämeenkatu 19, 3. korrus (Kaubahalli maja)
33200 Tampere
Telefon (aja broneerimine) 029 56 60760

linkkiPirkanmaan oikeusaputoimisto:
Õigusabisoome keel

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
Asianajajiasoome keel | inglise keel

Abielu- ja paarisuhte probleemid

Tampere lastega perekonnad saavad abi pere ja paarisuhte probleemide korral Tampere linna perenõuandlast. Pöördu perenõuandlasse, kui:
- tunned muret lapse käitumise, sotsiaalse toimetuleku või arengu pärast
- sinu last või perekonda on tabanud ootamatu traumaatiline sündmus (nt pereliikme surm, õnnetus, haigus)
- soovid saada lahendusabi vaidluse olukorras
- soovid abi paarisuhteprobleemide lahendamiseks
- kaalu abielu lahutamist või vabaabielu lõpetamist või vajab sinu pere abi lahkuminekust ülesaamiseks.

Perheneuvola
Tipotie sotsiaal- ja tervishoiukeskus
Tipotie 4 (1. korrus)
33230 Tampere
Nõustamis- ja aja broneerimise telefon 040 800 7910 (E ja K kl 12–14, N kl 9–11)

Paarisuhte- ja pereprobleemide korral aitab ka koguduste perenõustamine. Kliendiks võib tulla lisaks Tamperele kogu Pirkanmaa piirkonnast.

Perenõustamine
Tampereen ev.lut. seurakunnat
Hämeenkatu 28 (4. korrus)
33100 Tampere
Telefon 040 804 8100, E–R kl 9–11 ning E kl 13–15 ja K kl 13–15

Loe lisaks: Abielu- ja paarisuhte probleemid.

linkkiTampereen kaupunki:
Perheneuvolasoome keel | inglise keel

linkkiTampereen evankelisluterilainen seurakunta:
Perenõustaminesoome keel | inglise keel

Abielulahutus

Abielulahutuse kaalumise korral ja probleemide läbiarutamisel nõu küsimiseks võite taotleda perelepitust (perheasioiden sovittelu). Perelepitusteenused on mõeldud Tampere peredele, kellel on alla 18-aastaseid lapsi.

Perelepitust (Perheneuvola/Perheasioiden sovittelu)
Tipotien sosiaali- ja terveysasema
Tipotie 4
33230 Tampere
Nõustamis- ja aja broneerimise telefon 040 800 7910 (E ja K kl 12–14, N kl 9–11)

Abielulahutust võivad abikaasad taotleda koos või üks abikaasa üksinda. Abielulahutuse taotlus edastatakse Tampere esimese astme kohtu kantseleisse. Avalduse võib viia ise kohtu kantseleisse, kuid selle võib saata ka postiga, faksiga või e-postiga.

Registreeritud kooselu lõpetatakse samamoodi nagu abielu.

Pirkanmaan käräjäoikeus
Kelloportinkatu 5 A
PL 134
33100 Tampere
Telefon 029 564 7400 (üldtelefon)
Faks 029 5647 657

Loe lisaks: Abielulahutus.

linkkiTampereen kaupunki:
Perelepitussoome keel | inglise keel

linkkiOikeuslaitos:
Pereküsimused ja lahutuse taotleminesoome keel | inglise keel

Laste probleemid

Lastenõuandlates teenindatakse koolieelses eas lapsi ja nende peresid. Lastenõuandla terviseõde nõustab väikelapse tervise, kasvamise ja arenguga seotud küsimustes. Nõuandlast saad teavet teiste teenuste, nagu näiteks peretöötajate, laste päevahoiu, kõne- ja tegevusterapeudi, psühholoogi või sotsiaaltöötaja teenuste kohta.

Kooliealiste lastega seotud probleemide korral aitavad koolide terviseõed, koolikuraatorid ja –psühholoogid.

Perenõuandla lastepsühhiaatrid, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad aitavad lapse kasvamise ja arenguga seotud küsimustes. Laste küsimustes on teenused mõeldud alla 13-aastastele. Pöördu perenõuandlasse, kui:
- oled mures lapse käitumise, arengu, meeleolu või tundeelu pärast
- lapsel on lasteaias või koolis raskusi.

Perepunkt Perhepiste Nopea aitab Tampere 6–17-aastaseid lapsi ja nende peresid siis, kui probleemid ilmnevad alles esimesi kordi. 6–12-aastaste koolilaste peresid teenindavad tööpaarid tegutsevad kooliterritooriumide lõikes. Pere, kus kasvab 13–17-aastane noor, võib pöörduda otse perepunkti Perhepiste Nopea poole e-posti teel nopea@tampere.fi või telefonil 040 800 4735.

Loe lisaks: Laste probleemid.

linkkiTampereen kaupunki:
Lastenõuandladsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Lisateavet väikelapse vanematelesoome keel

linkkiTampereen kaupunki:
Koolitervishoidsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Perheneuvolasoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Perepunkt Perhepiste Nopeasoome keel | inglise keel

Noorte probleemid

Noored võivad oma probleemidest rääkida näiteks kooli terviseõele või noorsooteenuste juhendajale.

Perepunkt Perhepiste Nopea teenindab Tampere 6–17-aastaseid lapsi, noori ja nende peresid siis, kui probleemid ilmnevad alles esimesi kordi. Perepunkt aitab, kui ilmnevad erimeelsused näiteks lapse või noore kojutuleku aegades ja vaba aja veetmise viisides, on probleeme kooliskäimisega või ei toimi suhtlemine kodustega. Pered, kus kasvab 13–17-aastane noor, võivad pöörduda Nopea poole e-posti teel nopea@tampere.fi või telefonil 040 800 4735.

Probleemidest võib ka usalduslikult rääkida koguduste noortetöö juhendajatele.

Noortemaja (Nuorten talo) on teeninduspunkt, kus pakutakse noortele abi ja nõu igapäevaprobleemides. Seal võib leida lahendusi näiteks elukoha, toimetuleku, koolituste ja tööotsingutega seotud probleemidele.

Noorte turvamajad on mõeldud 12–21-aastastele noortele ja nende peredele. Turvamajast saab abi ja tuge igasuguste probleemide ja kriisiolukordade puhul. Vajadusel saab turvamajas ka ajutiselt ööbida. Noorte turvamajad on avatud hommikust õhtuni. Noorte turvamajade teenused on tasuta.

Loe lisaks: Noorte probleemid.

linkkiTampereen kaupunki:
Koolitervishoidsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Abi noortelesoome keel

linkkiTampereen kaupunki:
Vaimse tervise teenused noorelesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Perepunkt Perhepiste Nopeasoome keel | inglise keel

linkkiTampereen evankelisluterilainen seurakunta:
Toetus ja abi noorelesoome keel

linkkiNoortemaja:
Noorte nõustaminesoome keel

linkkiSuomen Punainen Risti:
Noorte turvamajasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Vaimse tervise probleemid

Kui vajad abi vaimse tervise osas, pöördu oma tervisekeskuse poole. Tervisekeskuste arstid hindavad patsiendi vaimse tervise seisundit ja suunavad vaimse tervise teenuste juurde ning vajadusel psühhiaatrilisele ravile.

Võid broneerida aja arsti või õe juurde Tervishoiuteenuste nõustamiskeskusest telefonil 03 10023, iga päev kl 7–22. Kasuta suunakoodi 03 kui helistad mobiiltelefonilt või väljastpoolt suunakoodi piirkonda.

Psühhiaatriapolikliinik organiseerib äsja immigreerunud täisealiste pagulaste ravi ja hindab nende ravivajadust. Tampere linna veebilehelt leiab erinevates keeltes teavet depressiooni ja posttraumaatilise stresshäire kohta.

Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille
Kanta-Sarvis 2
Hatanpäänkatu 3 J (2. korrus)
33900 Tampere
Telefon 040 806 2779 (eriarst)
Telefon 040 800 7450 (juhtiv sotsiaaltöötaja)

Kui sinul või sinu lähedasel on akuutne vaimse tervise probleem, helista Akuutpsühhiaatria polikliiniku valveõele. Helistada võivad nii kriisis olevad isikud ise, nende lähedased või kutselised töötajad.

Akuutpsühhiaatria polikliinik
FinnMedi 3
Biokatu 10
33520 Tampere
Telefon 040 806 2606, valveõde
Telefon 03 5657 2910

Kui elu on ohus, näiteks enesetapuohu tõttu või kui on tegemist muu tõsise või vältimatut ravi vajava olukorraga, võta kiiresti ühendust esmaabiga Acuta (24 h), telefon 03 311 611 või helista hädaabinumbril 112.

Kooliõpilaste ja teiste õppurite vaimse tervise teenused

Kooliõpilastel ja teistel õppuritel tasub pöörduda oma kooli või õppeasutuse terviseõe poole, kui on vaja rääkida muret tekitavatest asjadest, nt pinged, väsimus, kurbus või koolistress. Terviseõde suunab vajadusel edasistele uuringutele või ravile.

Noorte vaimse tervise maja on võrguteenus, mis pakub teavet noorte vaimse tervise probleemide ja enesehoolekande kohta.

linkkiTampereen kaupunki:
Tervishoiuteenuste alane nõustaminesoome keel | inglise keel

linkkiTampere linn:
Vaimse tervise probleemide teave eri keeltessoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Vaimse tervise teenused immigrantidelesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Akuutpsühhiaatria polikliiniksoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Vaimse tervise teenused noorelesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Vaimse tervise teenused õppuritelesoome keel

linkkiNuorten mielenterveystalo.fi:
Noorte vaimse tervishoiu teenused internetissoome keel

Majanduslikud probleemid

Kui sul on majanduslikke probleeme, võid pöörduda sotsiaalteenuste nõustamiskeskuse poole. Sotsiaalteenuste nõustamiskeskus teenindab kõiki tamperelasi.

Sotsiaalteenuste nõustamiskeskus Sarvis
Hatanpäänkatu 3 J (1. korrus)
33900 Tampere
Telefon 03 5657 0200
Avatud E–R kl 9–14

Teatud olukordades on sul õigus taotleda toimetulekutoetust (toimeentulotuki). See on mõeldud viimaseks abivahendiks, kui muid sissetulekuid ega varasid pole või need on napid. Põhitoimetulekutoetust taotletakse Kelalt.

Majandus- ja võlanõustamine

Majandus- ja võlanõustamisel (Talous- ja velkaneuvonta) antakse nõu kõikides majandamise ja võlgadega seotud küsimustes. Teenused on mõeldud Tampere piirkonna (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) makseraskustes olevatele eraisikutele. Teenus on tasuta.

Majandus- ja võlanõustamine (Talous- ja velkaneuvonta)
Puutarhakatu 6 H
PL 487
33101 Tampere
Telefon 03 5656 6972
Aja broneerimine: E–N kl 9.30–11.30 ja kl 13–14
Telefoninõustamine: E–N kl 13–14

Loe lisaks: Majanduslikud probleemid.

linkkiTampereen kaupunki:
Sotsiaalteenuste nõustamiskeskussoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Sotsiaalteenused immigrantidelesoome keel | inglise keel

linkkiKela:
Toimetulekutoetussoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiTampereen kaupunki:
Majandus- ja võlanõustaminesoome keel | inglise keel

Kodutus

Kui jääd kodutuks, pöördu Sotsiaalteenuste nõustamiskeskuse poole.

Sotsiaalteenuste nõustamiskeskus Sarvis
Hatanpäänkatu 3 J (1. korrus)
33900 Tampere
Tel 03 5657 0200, avatud E–R kl 9–14

Teavet eluaseme otsimise kohta leiad lehelt Eluase ja elamine Tamperes.

Loe lisaks: Eluase kriisisituatsioonis.

linkkiTampereen kaupunki:
Sotsiaalteenuste nõustamiskeskussoome keel | inglise keel

Uimastiprobleemid

Kui sul on probleeme alkoholi või narkootikumidega, võid küsida abi kohalikust tervisekeskusest või töö- või koolitervishoiukabinetist. Tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad jagavad teavet ja juhatavad kliendi vajaliku uimastiravi teenuse juurde.

Sotsiaaltöö täiskasvanutega
Sotsiaalteenuste nõuandla
Hatanpäänkatu 3 J (1. korrus)
33900 Tampere
Telefon 03 5657 0200, avatud E–R kl 9–14

Uimasti- ja muude sõltuvusprobleemide korral võid võtta ka otse ühendust võõrutusravikeskusega või taotleda kohta Tampere taastusravikeskus (Tampereen kuntoutumiskeskus).

Võõrutuskeskusega (Selviämis- ja katkaisuhoitoasema)
Sorinkatu 12
33100 Tampere
Võõrutusravivajaduse hindamine, telefon 03 5657 3478, iga päev kl 8–20.

Tampere taastusravikeskus
Tampereen kuntoutumiskeskus
Vipusenkatu 6
33530 Tampere
Telefon 040 136 8704 (telefonivalve 24 h)
Valveajad E–R kl 10–13.

A-kliiniku Noorsoojaam pakub raviteenuseid ja nõustamist sõltuvusprobleemidega noortele ja nende peredele.

Tampereen Nuorisoasema
Sumeliuksenkatu 13 A 5 (3. korrus)
33100 Tampere
Telefon 040 136 8731

Loe lisaks: Uimastiprobleemid.

linkkiTampereen kaupunki:
Abi uimastiprobleemi korralsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Sotsiaalkeskusedsoome keel

linkkiTampereen kaupunki:
Täiskasvanute sotsiaaltöö sotsiaalkeskussoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Tervishoiuteenuste alane nõustaminesoome keel | inglise keel

linkkiTampere taastusravikeskus:
Abi sõltuvusprobleemide puhulsoome keel | inglise keel

linkkiA-klinikkasäätiö:
Abi uimasti- ja sõltuvusprobleemide korralsoome keel | inglise keel

linkkiTampere noorsookeskus:
Abi noortele uimastiprobleemi korralsoome keel

linkkiTampereen kaupunki:
Uimastisõltuvuse võõrutusravisoome keel

linkkiTampereen kaupunki:
Sotsiaalteenuste valvekeskussoome keel | inglise keel

Surm

Kui sureb lähedane inimene, võid saada leinas abi ja tuge tervishoiukeskusest, perekonnanõuandlast, kogudusest või Soome Vaimse Tervise Liidu välismaalaste kriisiabist. Kriisiabi võid paluda ka Setlementti Naapurist tel 03 3141 8500.

Matuste korraldamisega on palju asjaajamist, teavet selle kohta leiad koguduste veebilehtedelt.

Matusebürood aitavad matuseid korraldada. Matusebüroosid saad otsida näiteks Soome Matusebüroode Liidu veebilehelt.

Loe lisaks: Surm.

Seurakuntien talo
Matuseteenused (Hautauspalvelut)
Hämeenkatu 28
Telefon 03 219 0702
Avatud argipäeviti kl 9–15

linkkiSetlementti Naapuri:
Kriisiabisoome keel

linkkiSoome Vaimse Tervise Selts:
Kriisiabisoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiTampereen evankelisluterilainen seurakunta:
Toetus ja abi leina korralsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen evankelisluterilainen seurakunta:
Matuste korraldaminesoome keel | inglise keel

linkkiSuomen Hautaustoimistojen Liitto ry.:
Etsi hautaustoimistojasoome keel