Koulutus Tampereella

Haridus Tamperes

Sellel lehel on teavet haridusteenuste kohta Tamperes. Muu olulise teabe teema kohta leiad lehelt Haridus.

Laste päevahoid ja ringide tegevus

Peredele, kellel on koolieelses eas lapsi, pakutakse erinevaid laste päevahoiu ja lasteringide võimalusi.

Tamperes on mitmeid linna lastepäevakodusid ja perepäevahoidjaid. Lisaks tegutsevad eralasteaiad. Pere võib erahoiu toetuse toel ka lapsele koju hoidja palgata. Erahoiu toetust taotletakse Kelast.

Kui hoiad last kodus, võib sinu laps osaleda osaajalistes ringides. Lasteringi koha avaldus esitatakse koos lasteaiaavaldusega. Vanemate ja laste ühistesse, avatud pereringidesse minekuks ei pea eelnevalt registreerima, vaid võib kohale minna endale sobival ajal.

Kui taotled kohta eralasteaeda, pöördu otse enda valitud lasteaia poole.

Linna lasteaia- või perepäevahoiu kohta saad taotleda aastaringselt. Tee avaldus neli kuud enne soovitud lapsehoiuteenuse algust. Kõige lihtsam on kohta taotleda elektroonilise vormi abil internetis. Kui taotled hoiukohta paberankeediga, siis vii see lasteaeda, kus sa esmajärjekorras kohta taotled, või kasvatus- ja haridusteenuste osakonna klienditeenindusse (Kasvatus- ja opetuspalvelut, asiakaspalvelu).

Kasvatus- ja haridusteenused, klienditeenindus
Kasvatus- ja opetuspalvelut, asiakaspalvelu
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Lasterühma tegevuses arvestatakse lapse kultuuritausta ja soome keele oskusega. Koolieelikutele organiseeritakse oma emakeele õpet vastavalt võimalustele.

Tampere linn pakub rootsi-, inglise-, saksa- ja prantsusekeelset laste päevahoidu. Lisateavet leiad internetist.

Kui soovid teavet lasteaiakoha taotlemisega seotud küsimustes, aitab sind laste päevahoiu nõuandetelefon: tel 040 800 7260 (E–R kl 9.00–12.00), e-posti aadress: varhaiskasvatus.asiakaspalvelu(at)tampere.fi

Loe lisaks: Lapse hoidmine, Laste päevahoid.

linkkiTampereen kaupunki:
Laste päevahoid, hoiukohad ja koha taotleminesoome keel | inglise keel

linkkiTampere linn:
Lastepäevahoidsoome keel | inglise keel

linkkiTampere linn:
Perepäevahoidsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Võõrkeelne päevahoidsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Ringid ja mängiminesoome keel | inglise keel

Alusharidus

Eelkooliõpet (esiopetus) organiseeritakse 6-aastastele lastele aasta enne seda, kui nad lähevad põhikooli. Tamperes on eelkooliõpe organiseeritud linna lastepäevakodus või koolis ning mõnes eralasteaias. Eelkooliõpe on tasuta. Eelkooliõppesse registreerutakse jaanuaris ja õppetöö algab augustis.

Registreeri laps alushariduses osalejaks elektroonilise ankeediga, mille leiad internetist. Kui sul ei ole võimalik elektroonilist ankeeti kasutada, siis registreeri laps alushariduses osalejaks kasvatus- ja haridusteenuste osakonna klienditeeninduses aadressil Frenckellinaukio 2B.

Kui soovid panna lapse eraasutusse, siis registreeri ta otse sinna. Lisaks tuleb iga lapse kohta täita omavalitsuse elektrooniline registreerimisankeet.

Immigrantidest laste eelkooliõpe organiseeritakse koos muu eelkooliõppega. Õppes on rõhuasetus soome keel teise keelena (S2) õppel ja oma kultuuritausta toetamisel. Koolieelikutele organiseeritakse oma emakeele õpet vastavalt võimalustele.

Loe lisaks: Alusharidus.

linkkiTampereen kaupunki:
Eelkooliõpe ja koha taotleminesoome keel | inglise keel

Põhiharidus

Tamperes on mitmeid põhikoole, kus antakse põhiharidust. Koolid on peamiselt linna haldusalas. Lisaks soomekeelsele põhiharidusele organiseeritakse ka võõrkeelset põhiõpet, põhiõpet mitmekeelsetele õpilastele, teatud kallakuga põhiõpet (nt kunsti-, spordi- ja muusikakallakuga õpe) ning paindlikku põhiõpet neile õpilastele, kes vajavad abi põhikooliõppe läbimiseks.

Kõigil alaliselt Soomes elavatel lastel on koolikohustus. Kooli registreerutakse vastavalt selle aasta jaanuaris, mil laps saab 7-aastaseks ja mil ta läheb sügisest kooli.

Toponetti on Tampere linna põhihariduse veebileht, kust leiad kasulikku teavet hariduse kohta Tamperes.

Täiskasvanud võivad läbida põhihariduse õpingud Tampere täiskasvanute gümnaasiumis.

Loe lisaks: Põhiharidus.

linkkiTampereen kaupunki:
Põhiõpesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Koolipiirkonnad ja koolidsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Kooli registreeruminesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Võõrkeelne põhikooliõpesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Mitmekeelsed õpilasedsoome keel | inglise keel

linkkiToponetti:
Teavet, nõu ja juhiseid kooliskäimisekssoome keel | inglise keel

linkkiTampereen aikuislukio:
Täiskasvanute gümnaasiumsoome keel

Ettevalmistav õpe, soome keel teise keelena ja oma emakeele õpe immigrantidele

Ettevalmistavat õpet antakse 7–16-aastastele lastele, kelle soome keele oskus ei ole nii hea, et nad võiksid õppida soome keeles. Ettevalmistav õpe kestab üldjuhul ühe aasta ja selle käigus õpitakse soome keelt ja mõningaid teisi õppeaineid ning tutvutakse Soome kooli, kultuuri ja õppemeetoditega.

Võõrkeelsetele õpilastele, kelle soome keele oskus ei ole rääkimises, kirjutamises ja lugemises emakeeleoskusega samal tasemel, antakse kogu põhikooli ajal õpet „soome keel teise keelena (S2)”.

Immigrandi oma emakeele õppimine on vabatahtlik, kuid kui see õpe valida, on õppetundides osalemine kohustuslik. Oma emakeele õpet antakse kaks tundi nädalas kogu põhikooli jooksul (eelkoolis üks tund nädalas).

linkkiTampereen kaupunki:
Ettevalmistav õpesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Õpe „Soome keel teise keelena”soome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Oma emakeele õpesoome keel | inglise keel

Kutseharidus

Tampere piirkonna ametikool Tredu pakub kutseõpet Pirkanmaal. Põhikutseõppesse kandideerimine toimub ühisavalduse kaudu ja täiskasvanute koolitustele erinevate kandideerimiste kaudu.

Tredu organiseerib immigrantidele kutseõppeks ettevalmistavat õpet. Tredu organiseerib ka tööturukoolituse kursuseid immigrantidele ja nn juhendavat koolitust.

Tampere Täiskasvanute Koolituskeskus (TAKK) pakub õpet nii noortele kui täiskasvanutele, samuti õpet immigrantidele (integreerumiskoolitus, soome keele kursused, tööelus ettevalmistav koolitus).

Loe lisaks: Kutseõpe, Kutseõppeks ettevalmistav õpe.

linkkiTampereen kaupunki:
Ammatillinen koulutussoome keel | inglise keel

linkkiTampereen seudun ammattiopisto Tredu:
Kutseõpesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen Aikuiskoulutuskeskus:
Kutseõpesoome keel | inglise keel | vene keel

Gümnaasiumiharidus

Tamperes on kuus linna haldusalas olevat gümnaasiumi, üks täiskasvanute gümnaasium ning viis gümnaasiumi on muude institutsioonide haldusalas.

Gümnaasiumiõpe annab hea üldhariduse, keeleoskuse ning ettevalmistuse edasiõppimiseks.

Tampere Lütseumi gümnaasiumi IB suunal on ingliskeelne õpe ja sealt on võimalik saada rahvusvaheline küpsustunnistuse diplom (International Baccalaureate Diploma). Diplom annab võimaluse jätkata õpinguid nii Soome kui ka välisriikide ülikoolides ja kõrgkoolides.

Loe lisaks: Gümnaasium.

linkkiTampereen kaupunki:
Tampere gümnaasiumidsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen aikuislukio:
Täiskasvanute gümnaasiumsoome keel

linkkiTampereen Lyseon lukio:
IB õppesuundsoome keel

Kõrgharidus

Tamperes on kaks kutsekõrgkooli ja kaks ülikooli. Kõrgkooliõpinguid võib sooritada ka avatud ülikoolides ning avatud kutsekõrgkoolis. Avatud ülikooli õpe vastab ülikooli või kutsekõrgkooli õppekavale.

Tampere kutsekõrgkoolis saab õppida kutsehariduse õpetajaks või eripedagoogiks. Kutsehariduse õpetaja õpe toimub ka inglise keeles.

Kõrgkoolides on ka mitmeid ingliskeelseid õppekavasid. Lisateavet leiad kõrgkoolide veebilehtedelt või veebilehelt Unipoli Tampere.

Loe lisaks: Ülikoolid ja Kutsekõrgkoolid

linkkiTampereen yliopisto:
Kõrgkooliõpesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen teknillinen yliopisto:
Kõrgkooliõpesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen ammattikorkeakoulu:
Kõrgkooliõpesoome keel | inglise keel

linkkiPolitsei kutsekõrgkool:
Politsei väljaõpesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kutsekõrgkool:
Õpetaja kutseharidussoome keel | inglise keel

linkkiUnipoli Tampere:
Ingliskeelsed õpingudinglise keel

Teisi õppimisvõimalusi

Tamperel on palju õppimisvõimalusi, mis on avatud kõigile. Need õpingud on üldjuhul tasulised.

Tampere suveülikool organiseerib aastaringselt avatud ülikooli õpet, täiendkutseõpet ning keelekursuseid. Suveülikooli kursustel võivad osaleda kõik olenemata vanusest ja varasemast haridusest.

Tampere piirkonna rahvakoolis ja Ahjola rahvakoolis on näiteks võimalik õppida keeli, infotehnoloogiat, kunstiaineid ja käsitööd. Mõlemad rahvakoolid organiseerivad immigrantidele soome keele kursuseid. Küsi kursuste ja kandideerimise tähtaegade kohta täpsemat teavet rahvakoolide õppeosakonnast.

Lastele ja noortele pakutakse häid võimalusi erinevate kunstiainete õppimiseks või hobina tegelemiseks. Tamperes on võimalik saada baasõpet tantsus, kujutavas kunstis, muusikas, teatrikunstis, käsitöös, sõnakunstis ja tsirkusekunstis.

Loe lisaks: Õppimine kui harrastus.

linkkiTampereen yliopisto:
Tampere suveülikoolsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen seudun työväenopisto:
Rahvakoolsoome keel | inglise keel | vene keel | eesti keel

linkkiAhjolan kansalaisopisto:
Rahvakoolsoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Kunsti põhiõpesoome keel