Asettuminen Tampereelle

Elu sisseseadmine Tamperes

Sellel lehel on teavet immigrantidele mõeldud teenuste kohta Tamperes. Lisateavet leiad lehelt Elu sisseseadmine Soomes.

Immigrantide nõustamine

Immigrantide nõustamiskeskusest (Maahanmuuttajainfo Mainio) saad juhiseid mitmesuguste argiküsimuste lahendamiseks. Kliente teenindatakse 16 erinevas keeles. Põhilised nõustamiskeeled on somaali, vene, hiina, inglise, dari, kurdi ja araabia keel. Kõik nõustajad räägivad ka soome keelt. Teenus on kõigile avatud ja tasuta ega sõltu immigrandi taustast ega immigreerumise põhjusest. Nõustamine töötab ilma eelneva aja broneerimiseta.

Levinumad küsimused puudutavad soome sotsiaalkaitset (Kela), eluaseme küsimusi, soome keele õppimist ja immigratsiooniprotsessi üldisemalt. Sind abistatakse vormide täitmisel ja ametkondlikust kirjavahetusest arusaamisel. Nõustamiskeskusest saad teavet ka soome keele kursuste kohta ja nõuandeid tööle kandideerimise või praktikakoha leidmise kohta.

Immigrantide nõustamiskeskus (Maahanmuuttajainfo Mainio)
Rautatienkatu 10 (1. korrus)
33100 Tampere
E-post: mainio(at)tampere.fi

Sotsiaalteenuste nõuandlast saad teavet linna pakutavate sotsiaalteenuste kohta. Vajaduse korral broneeritakse kliendile aeg sotsiaaltöötaja või juhendaja juurde, kes selgitavad välja abivajaduse. Teenus on saadaval ka somaali, dari, pärsia ja araabia keeles.

Sotsiaalteenuste nõuandla
Sarvise sotsiaalkeskus
Hatanpäänkatu 3 F (3. korrus)
33900 Tampere
Telefon (03) 5657 0200, avatud E–R kl 9–15

Hervantas tegutseb Kototori, kust sisserändajad saavad nõu ja juhiseid oma emakeeles. Tampere linna sisserändajate esmaseid tugiteenuseid pakkuvad sotsiaaltöötaja ja -juhendaja on Kototoris kohapeal kahel päeval nädalas, teisipäeviti ja reedeti.

Kototori
Lindforsinkatu 8 (1. korrus)
33720 Tampere
Telefon 041 730 0277

linkkiImmigrantide nõustamiskeskus:
Immigrantide nõustaminesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Sotsiaalteenuste nõustamiskeskussoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Kototorisoome keel | inglise keel

Sisserändajate esmased tugiteenused

Sarvise sotsiaalkeskuses osutatavad sisserändajate esmased tugiteenused aitavad ümberasujatel Soome ühiskonna ja Tampere eluga harjuda.

Sotsiaalteenuste nõuandla / Sisserändajate esmased sotsiaalteenused
Sarvise sotsiaalkeskus
Itsenäisyydenkatu 17 (5. korrus)
33500 Tampere
Telefon 040 806 2771

linkkiTampere linn:
Teenuseid sisserändajatelesoome keel

linkkiTampereen kaupunki:
Sotsiaalteenused immigrantidelesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Tervishoiuteenused immigrantidelesoome keel | inglise keel

Iseseisvalt ümberasujad

Iseseisvalt ümberasujad on näiteks Soome tööle või õppima tulijad, samuti need, kes kolivad Soome abielu sõlmimise kaudu.

Iseseisvalt Tamperesse kolivatele isikutele (kes on saanud elamisloa) osutatakse sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid kõigile linnaelanikele mõeldud piirkondlike teenuste raames.

linkkiTampereen kaupunki:
Terveyspalvelutsoome keel | inglise keel

linkkiTampere linn:
Õpilaste tervishoidsoome keel | inglise keel

linkkiUnipoli Tampere:
Teenused õppuriteleinglise keel

Uute immigrantide esialgne kaardistamine

Esialgne kaardistamine aitab uut tamperelast sobivate teenuste leidmisel ja uues riigis eluga toimetulekul. Esialgne kaardistamine sisaldab esmast küsitlust ja vajadusel keeletesti ning teadmiste ja oskuste kaardistamist. Küsitlusel vesteldakse ja selgitatakse välja kliendi hariduslik taust, töökogemus, keelteoskus ja muud asjaolud, mis on seotud Soomes elamisega.

Esialgse kaardistamise käigus antakse teavet soome keele õppimise, töökoha leidmise, hariduse omandamise võimaluste ja erinevate teenuste kohta Tamperes. Vestlus toimub kas kliendi emakeeles või muus talle arusaadavas keeles.

Kuidas pääseb esialgsele kaardistamisele?

Lisateavet esialgse kaardistamise ja integreerumisplaani kohta saad immigrantide nõustamiskeskusest Mainio, sotsiaalteenuste nõuandlast ja Tampere linna tööhõiveteenuste raames.

Immigrantide nõustamiskeskus (Maahanmuuttajainfo Mainio)
Rautatienkatu 10 (1. korrus)
33100 Tampere
E-post: mainio(at)tampere.fi

Sotsiaalteenuste nõuandla
Sarvise sotsiaalkeskus
Hatanpäänkatu 3 F (3. korrus)
33900 Tampere
Telefon (03) 5657 0200, avatud E–R kl 9–15

Tampere linna tööhõiveteenuste raames
Tel 040 801 6581, nõustamine

Loe lisaks: Integreerumine Soome ühiskonda.

linkkiImmigrantide nõustamiskeskus:
Immigrantide nõustaminesoome keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Sotsiaalteenused immigrantidelesoome keel | inglise keel

linkkiTampere linn:
Tampere linna tööhõiveteenusedsoome keel | inglise keel

Immigratsioonitöö kontaktisikud

Tampere linnas tegutseb mitmeid immigratsiooniküsimustele spetsialiseerunud isikuid. Immigratsioonitöö koordinaatorite kontaktandmed ja nende tegevusvaldkonnad on leitavad internetist.

linkkiTampereen kaupunki:
Immigranditöö kontaktisikudsoome keel

Multikultuurne tegevus

Tampere linna kultuuriteenistuse veebilehelt leiab teavet kultuuridevahelise tegevuse kohta.

MOMU multikultuursed muuseumiteenused pakuvad sisserändajatele ainulaadset võimalust tutvuda uue kodulinna kultuuri, looduse ja ajalooga.

Soome Punase Risti Tampere osakonnas toimub multikultuurne tegevus – näiteks sõbrateenus ja kõigile avatud kohtumispaik Tampuris.

Multikultuurne naiste kohtumispaik Naistari pakub sisserändaja taustaga naistele ja lastele kohta, kus nad saavad turvaliselt mitmesuguses tegevuses osaleda. Naistaris võivad nad näiteks soome keelt õppida, praktiseerida seda suhtlemise käigus ning jagada Soomes elamise kogemusi.

Tampere Tyttöjen Talo® tegevus on mõeldud 12–28-aastastele Pirkanmaa tüdrukutele ja noortele naistele. Võid tulla siia aega veetma, hobidega tegelema, uusi sõpru otsima, ringides osalema või keelt praktiseerima.

Mattila on kõigile meestele avatud maja, kus valitseb pingevaba õhkkond. Tegevus on usuliselt ja poliitiliselt sõltumatu. Tegevust kavandatakse ja korraldatakse ühiselt.

Kölvi-büroo multikultuurne noorsootöö on mõeldud sisserändaja taustaga poistele ja noortele meestele. Büroos saab tutvuda teiste noortega ning tegeleda eri hobidega ja osaleda üritustel.

linkkiTampereen kaupunki:
Kultuuridevaheline tegevussoome keel | inglise keel

linkkiTampere linn:
Multikultuursed muuseumiteenusedsoome keel

linkkiSuomen Punainen Risti:
Multikultuurne tegevussoome keel

linkkiNaistari:
Multikultuurne naiste kohtumispaiksoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiTampere Tyttöjen Talo:
Multikultuurne tegevus tüdrukutelesoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiKölvi-toiminta:
Multikultuurne tegevus poistelesoome keel | inglise keel

Suulise ja kirjaliku tõlke teenused

Kui ametiisik ja klient ei saa suhelda ühises keeles, pakub Pirkanmaa tõlkekeskus immigrantidega tehtavaks klienditööks suulise ja kirjaliku tõlke teenuseid. Tõlkekeskuse teenused on mõeldud eelkõige Pirkanmaa piirkonna sotsiaal- ja tervishoiuteenuste vajadusteks, kuid teenuseid võivad kasutada ka teised ametkonnad ning eraisikud.

Pirkanmaan tulkkikeskus
Parantolankatu 6
33500 Tampere
Tel 03 5657 7314 (suulised tõlked)
Tel 03 5657 7200 (kirjalikud tõlked)

Suulise ja kirjaliku tõlke teenuseid pakuvad ka paljud ettevõtted. Võid kasutada tõlki omal äranägemisel, kui tellid tõlgi ja maksad teenuse eest ise. Teenust pakkuvaid ettevõtteid saad otsida näiteks interneti otsingumootorite abil või Soome Tõlkijate ja Tõlkide Liidu veebilehe kaudu.

linkkiMonetra Tulkkipalvelut:
Suulise ja kirjaliku tõlke teenusedsoome keel

linkkiSuomen kääntäjien ja tulkkien liitto:
Otsi tõlk või tõlkijasoome keel | inglise keel