Palaute

Tagasiside

Saada InfoFinlandi veebilehe kohta tagasisidet alloleva lingi ”Saada selle lehe kohta tagasisidet” kaudu.

InfoFinlandi iga lehe alaservast leiad tagasisidelingi, mille kaudu võid saata tagasisidet konkreetse lehe kohta.

Vastame tagasisidele järgmistes keeltes: soome, rootsi ja inglise.