Turvapaikanhakija

Varjupaigataotleja

Kes on varjupaigataotleja?

Varjupaigataotleja (turvapaikanhakija) on isik, kes taotleb võõrast riigist kaitset ja elamisõigust. Rahvusvahelist kaitset võib saada juhul, kui isikul on põhjendatud hirm sattuda kodumaal või alalises elukohariigis tagakiusamise ohvriks (päritolu, usutunnistuse, rahvuse, teatud ühiskondlikku gruppi kuulumise või oma poliitiliste vaadete tõttu) või kui ta satuks seal muusse reaalsesse ohtu.

Varjupaigataotleja ei ole seega pagulane (pakolainen). Kui varjupaigataotlejale antakse pagulase staatus või elamisluba kaitsevajaduse alusel või mingil muul alusel, võib ta Soome jääda.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Voldik "Teavet varjupaigataotlejatele"soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | somaali keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel

Varjupaigataotleja elamisõigus

Saad jääda Soome, kui sulle antakse varjupaik või elamisluba mingil muul alusel. Kui tingimused sinu kodumaal on sellised, et sa ei vaja varjupaika ning elamisloa andmiseks ei ole ka muud alust, siis sinu taotlus lükatakse tagasi ja sind saadetakse Soomest tagasi lähteriiki.

Kui saad varjupaiga- või elamisloataotlusele negatiivse otsuse, on sul võimalus seda vaidlustada. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Varjupaigataotlejana Soome.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soomest varjupaiga taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Sotsiaalne kaitse

Varjupaigataotlejatel ei ole õigust Soome sotsiaalsele kaitsele. See tähendab, et nad ei saa kasutada Kela soodustusi.

Vastuvõtukeskus maksab varjupaigataotlejatele vastuvõturaha. Seda makstakse nii kaua, kui varjupaigataotluse käsitlemine kestab. Vastuvõturaha on väike summa, mis on mõeldud vältimatute kulude katteks.

Kui varjupaigataotleja saab elamisloa ja elab püsivalt Soomes, on tal õigus Soome sotsiaalsele kaitsele. Soome sotsiaalset kaitset tuleb taotleda Rahvapensioniametist (Kela-st) seejärel, kui elamisluba on väljastatud.

Perekonna taasühendamine

Varjupaigataotlejatel ei ole õigust perekonna taasühendamiseks. Sinu pereliikmetel ei ole õigust saada Soome elamisluba peresidemete alusel. Kui saad Soome elamisloa, saavad sinu pereliikmed taotleda elamisluba peresidemete alusel. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Pereliikme juurde Soome.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisloa taotlemine peresidemete aluselsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Tervis

Turvakohataotlejad ei tohi tavaliselt kasutada otse avalikke tervishoiuteenuseid nagu näiteks tervisekeskust. Vastuvõtukeskus organiseerib turvakohataotlejate tervishoiuteenused. Vastuvõtukeskuse meditsiiniõde suunab turvakohataotleja ravile. Küsi lisaks oma vastuvõtukeskusest.

Kui sa saad elamisloa ja koduvalla Soomes, võid kasutada oma koduvalla avalikke tervishoiuteenuseid samuti nagu muudki valla elanikud.

Dokumentideta isikute tervishoid

Global Clinic on kliinik, kuhu saavad arsti või õe poole abi ja nõu saamiseks pöörduda Soomes ilma elamisloata viibivad inimesed. Kliinikusse Global Clinic võid pöörduda ka siis, kui sa ei vaja kiireloomulist arstiabi. Global Clinic tegutseb järgmistes linnades:

  • Helsingi
  • Turu
  • Tampere
  • Oulu
  • Joensuu
  • Lahti

Sinna saate helistada või saata meili. Telefonile vastab õde või arst. Kontaktandmed leiad Global Clinicu veebilehelt.

Global Clinicu teenused on klientidele tasuta. Global Clinic ei anna kliente üle politseile ega muudele ametivõimudele. Kliiniku asukohad ja lahtiolekuajad ei ole avalik teave.

linkkiGlobal Clinic:
Kontaktandmedsoome keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | araabia keel | rumeenia keel | bulgaaria