Työntekijä tai yrittäjä

Töötaja või ettevõtja

Elamisluba

Kui oled mõne Põhjamaa riigi, EL-i riigi, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja tuled Soome tööle, ei vaja sa elamisluba. Loe vastavalt oma kodakondsusele lisateavet InfoFinlandi lehtedelt Põhjamaade kodanikud või EL-i kodanikud.

Kui oled mõne teise riigi kodanik, vajad elamisluba töötamiseks. Kui oled juba mõnel muul alusel Soomes, võib sul olla töötamisõigus isegi juhul, kui sa ei ole taotlenud elamisluba töötamiseks. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome tööle.

Kui sa ei ole ühegi Euroopa Liidu liikmesriigi, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja soovid Soomes ettevõtjana tegutseda, vajad ettevõtja elamisluba. Lisateavet ettevõtja elamisloa kohta leiad InfoFinlandi lehelt Soome ettevõtjaks.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Töötamine Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Welcome Guideinglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Ettevõtja elamislubasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elamisloa pikendamine

Taotle elamisloa pikendamist veebis teenusekeskkonna Enter Finland või Immigratsiooniameti teeninduspunkti kaudu. Tee avaldus enne kui su eelmine elamisluba lõppeb. Lisateavet elamisloa pikendamise taotlemise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Elamisloa pikendamine.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisloa pikendaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Töötamine ja ettevõtlus Soomes

InfoFinlandi osast Töö ja ettevõtlus leiad palju teavet tööelu ja ettevõtluse kohta Soomes.

Soome ja rootsi keel

Mõned tööandjad organiseerivad oma töötajatele soome keele õpet. Küsi oma tööandjalt, kas sinu töökohal organiseeritakse soome keele õpet. Teavet teiste soome või rootsi keele õppimisvõimaluste kohta leida InfoFinlandi osast Soome ja rootsi keel.

Õpingud

Kui soovid saada diplomit või täiendada oma kutseoskusi, on sul võimalus osaleda täienduskoolitusel. Täienduskoolitust organiseerivad teiste hulgas õppeasutused, ametiühingud ja Tehnilise koolituse keskus AEL. Ka paljud töökohad koolitavad oma töötajaid, näiteks uute seadmete või tarkvara kasutuselevõtuks.

Õppimine ei tähenda lihtsalt ameti õppimist. Õppimine võib olla sulle ka hobi. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Õppimine kui hobi.

linkkiOpintopolku.fi:
Üldteavet täiendõppe kohtasoome keel | rootsi keel

Sotsiaalne kaitse

Võid kuuluda Soome sotsiaalkaitse alla kas alalise elamise või töötamise alusel. Suur osa Kela toetustest on sellised, et sul tekib neile õigus vaid juhul, kui asud alaliselt Soome elama. Lisaks peavad olema täidetud muud toetuse saamise eeldused sarnaselt teiste Soomes elavate isikutega.

Kui tuled Soome tööle, saad üldjuhul töösuhte perioodiks õiguse Kela toetustele ka siis, kui sinu tööleping on lühiajaline.

Lisateavet Soome sotsiaalkaitse kohta leiad InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse.

Kui oled Soomes tööl, tasub sul astuda soome töötukassa liikmeks. Kui oled töötukassa liige, võid töötuks jäädes saada palgapõhist töötushüvitist. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Ametiühingud ja Töötuskaitse.

linkkiKela:
Soome elama asuja sotsiaalne kaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Tervis

Töötaja ja ettevõtja tervishoid

Kui oled tulnud Soome tööle, on sul sageli õigus kasutada Soome avalikke tervishoiuteenuseid. See sõltub sinu töölepingu kestvusest ja iseloomust ning sellest, kust riigist oled Soome tulnud. Võid taotleda, et Kela selgitaks välja, kas sul on õigus saada avalikke tervishoiuteenuseid. Lisateavet avaliku tervishoiu kohta leiad InfoFinlandi lehelt Tervishoiuteenused Soomes.

Tööandjatel on Soomes kohustus kanda töötajate ennetava tervishoiu kulud.

Ettevõtja võib soovi korral organiseerida iseendale töötervishoiuteenused. Ettevõtjal ei ole seega kohustust organiseerida iseendale töötervishoiuteenuseid. Küll aga on ettevõtja kohustatud organiseerima töötervishoiuteenused tema teenistuses olevatele töötajatele.

Töötervishoiu teenuseid on võimalik organiseerida kohaliku tervisekeskuse või näiteks erakliiniku kaudu.

Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Töötervishoid ning Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi veebilehelt.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Töötervishoidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Probleemsed olukorrad

Kui kaotad töökoha

Kui sul on töötaja elamisluba, mis on antud vaid töötamiseks teatud tööandja juures ja sa kaotad töökoha, pead taotlema täiesti uut töötaja elamisluba või muud elamisluba mingil teisel alusel.

Kui Immigratsiooniamet on väljastanud sulle töötaja elamisloa ja sinu töösuhe lõppeb varem kui elamisluba, pead sina ise või sinu tööandja kirjalikult Immigratsiooniametile teatama, et sinu töösuhe lõppeb.

Kui sinu töötaja elamisluba ei hõlma töötamist vaid teatud ühe tööandja juures, vaid see on väljastatud teatud töövaldkonnale ja sinu luba on kehtiv, võid vahetada töökohta sama töövaldkonna raames.

Tööelu probleemid

Kui puutud kokku probleemidega töökohal, pöördu esmalt oma ülemuse poole. Kui sa temalt abi ei saa, pöördu töökoha töökaitsevoliniku või usaldusisiku poole. Kui asi töökohal ei lahene, pöördu oma piirkonna töökaitseringkonna või oma ametiühingu poole.

Teavet ja juhiseid selle kohta, kust võid mitmesuguste tööeluga seotud probleemide korral abi saada, leiad InfoFinlandi lehelt Tööelu probleemid.