Perheenjäsen

Pereliige

Kolimine Soome

Kui sa ei ole mõne Põhjamaa kodanik, EL-i kodanik või Soomes elava EL-i kodaniku pereliige, vajad elamisluba. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Soome pereliikme juurde elama.

Kui oled EL-i kodanik, ei vaja sa Soome elamisluba. Kui oled Soomes kauem kui kolm kuud, vajad EL-i kodaniku registreerimistunnistust (Unionin kansalaisen rekisteröintitodistus).

Kui sa ei ole EL-i kodanik, kuid sinu Soomes elav pereliige on EL-i kodanik, vajad EL-i kodaniku pereliikme elamiskaarti (perheenjäsenen oleskelukortti). Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt EL-i kodanikud.

Kui oled mõne Põhjamaa kodanik, ei vaja sa Soome elamisluba. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Põhjamaade kodanikud.

InfoFinlandi lehelt Meelespea Soome elama asujale leiad vajalikku teavet selle kohta, millised asjaajamised ootavad sind Soome elama asudes.

Kui asud elama Soome, tuleb käia elukoha magistraadis (maistraatti). Magistraadist võid saada Soome isikukoodi, kui sa pole saanud seda juba siis, kui sulle väljastati elamisluba või kui Immigratsiooniametis registreeriti sinu EL-i kodaniku elamisõigus. Magistraadis selgitatakse välja ka see, kas sulle on võimalik Soomes registreerida koduvalda. Kui sul on koduvald, saad kasutada valla teenuseid, näiteks tervishoiuteenuseid. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soome peresidemete aluselsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
EL-i kodaniku elamisõiguse registreeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaistraatti:
Välismaalase registreeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elamisloa pikendamine

Kui sul on elamisluba, ära unusta seda pikendada aegsasti enne esimese elamisloa kehtivuse lõppu. Taotle elamisloa pikendamist elektrooniliselt teenusekeskkonna Enter Finland või Immigratsiooniameti teeninduspunkti kaudu.

Elamisloa otsus on tasuline. Tasu tuleb maksta kohe elamisloa taotlemisel. Lisateavet elamisloa pikendamise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Elamisloa pikendamine.

Kui oled EL-i kodanik, saad taotleda alalist elamisõigust, kui oled elanud Soomes viis aastat.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisloa pikendaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soome keele õpe

Teavet soome keele õppe kohta leiad InfoFinlandi lehelt Soome ja rootsi keel. Kui elad Helsingi regioonis, Tampere regioonis või Turu regioonis, saad otsida sobiva keelekursuse teenusest Finnishcourses.fi.

linkkiFinnishcourses.fi:
Soome ja rootsi keele kursusedsoome keel | inglise keel | vene keel

Töötamine ja õppimine

Kui sul on elamisluba peresidemete alusel, on sul õigus Soomes töötada ja õppida. Ka EL-i riikide ja Põhjamaade kodanikel ning nende pereliikmetel on õigus tööle ja õppimisele.

Pane tähele, et kui taotled esimest elamisluba Soomes, ei tohi sa tööle minna enne, kui oled loa saanud.

InfoFinlandi lehelt Kust leida tööd? leiad teavet töökoha leidmise võimaluste kohta Soomes. Kui soovid asutada oma ettevõtet, tutvu InfoFinlandi lehega Ettevõtte asutamine.

Teavet õppimisvõimaluste kohta Soomes leiad InfoFinlandi lehelt Haridus.

Abielu ja vabaabielu

Kui soovid Soomes abielluda, leiad kasulikku teavet InfoFinlandi lehelt Abielu.

Vabaabielus elamise kohta Soomes on teave InfoFinlandi lehel Vabaabielu.

Abielulahutuse kohta leiad teavet InfoFinlandi lehelt Abielulahutus. Pane tähele, et kui sul on elamisluba peresidemete põhjal, võivad muutused peresuhetes, näiteks abielulahutus, elamisluba mõjutada. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Kas ma võin elamisloa kaotada?

InfoFinlandi lehelt Abielu- ja paarisuhte probleemid leiad teavet selle kohta, kust leida abi suhteprobleemide korral.

Sotsiaalne kaitse

Enamik Kela toetusi on sellised, et sul on neile õigus ainult siis, kui asud Soome alaliselt elama. Lisateavet Soome sotsiaalse kaitse kohta leiad InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse.

linkkiKela:
Soome elama asuja sotsiaalne kaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Teenused lastega peredele

Teavet lastega peredele mõeldud ühiskonna pakutavate toe ja teenuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Majanduslik toetus peredele ja Lapse hoidmine.

Tervis

Soomes on olemas nii avalikud kui ka eratervishoiuteenused. Avalikud tervishoiuteenused on eratervishoiuteenustest odavamad. Kui sul on Soomes koduvald, saad kasutada avalikke tervishoiuteenuseid. Kui asud Soome elama perekondlikel põhjustel, saad tavaliselt Soomes koduvalla. Koduvalla registreerimisotsuse teeb magistraat. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Tervishoiuteenused Soomes ja Koduvald Soomes.