Opiskelija

Õppur

Elamisluba

Kui oled mõne Põhjamaa riigi, EL-i riigi, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja tuled Soome õppima, pead oma elamisõiguse registreerima. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt EL-i kodanikud või Põhjamaade kodanikud.

Kui oled mõne teise riigi kodanik, vajad õppuri elamisluba. Kui sinu õpingud Soomes kestavad maksimaalselt kolm kuud, ei vaja sa selleks elamisluba. Võid siiski vajada viisat.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome õppima.

linkkiHelsingin kaupunki:
Welcome Guideinglise keel

linkkiStudy in Finland:
Teavet välisriigi õppuriteleinglise keel

Õpingud Soomes

Võid õppida Soomes vahetusõpilase/-üliõpilasena või läbida kogu õppe.

Kui soovid tulla Soome vahetusõpilaseks-üliõpilaseks, pöördu näiteks oma õppeasutuse õppeosakonna või rahvusvahelise talituse poole.

InfoFinlandi lehelt Koolituse taotlemine leiad teavet selle kohta, kuidas saad taotleda Soome gümnaasiumis, kutsekoolis või kõrgkoolis kogu õppeprogrammi läbiva õppuri kohta.

Võid õppida Soomes soome, rootsi ja vahel ka inglise keeles. Kõrgkoolid organiseerivad mõne õppekava raames ingliskeelset õpet.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Välismaalasest õppur Soomes.

Eluase ja elamine

Kui oled õppur, võid taotleda spetsiaalselt õppuritele mõeldud üürikorterit. Õpilaskorterite üür on tavaliselt teistest korteritest soodsam. Õpilaskortereid üürivad õpilaskorterite sihtasutused, ülikoolide üliõpilaskonnad, korporatsioonid ja mõned muud sihtasutused. Mõnel õppeasutusel on olemas ka oma ühiselamud. Küsi oma õppeasutusest, kust saad õpilaskorterit taotleda.

Korterit on sul võimalus taotleda kohe, kui oled saanud õppekoha. Suuremates linnades võib korteri saamine võtta aega mitmeid nädalaid või kuid.

InfoFinlandi osast Eluase ja elamine leiad lisaks teavet korteri hankimise ja muude elamisega seotud küsimuste kohta.

linkkiSuomen opiskelija-asunnot:
Õpilaskorteridsoome keel | inglise keel

Töötamine

Kui oled EL-i riigi, EMP riigi, Šveitsi või Põhjamaade riigi kodanik, on sul õigus õpingute ajal piiranguteta töötada ning selleks ei ole sul luba vaja. Töötamine võib anda sulle õiguse Soome sotsiaalsele kaitsele.

Kui oled mõne muu riigi kodanik, on sul õigus õppuri elamisloaga töötada piiratud ulatuses, kui töö on:

  • õppeprogrammis sisalduv tööpraktika või lõputöö tegemine või
  • osa-ajaline töö, semestri jooksul maksimaalselt keskmiselt 25 tundi nädalas,
  • täistööajaga töö ajal, kui õppeasutuses õpet ei organiseerita, üldjuhul suve- ja jõuluvaheajal.

InfoFinlandi lehel Kust leida tööd? on teavet töö taotlemise kohta Soomes.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Õppuri töötamisõigussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Tervis

Kui tuled Soome õppima teisest Põhjamaa riigist, on sul õigus saada Soomes arstiabi. Saad arstiabi samadel tingimustel ja maksad teenuste eest sama palju kui soomlased. Kui kasutad tervishoiuteenuseid, võta kaasa ametlik isikut tõendav dokument.

Kui tuled Soome õppima EL-i liikmesriigist, EMP riigist või Šveitsist, on sul õigus saada Euroopa ravikindlustuskaardiga erakorralist arstiabi. Hangi Euroopa ravikindlustuskaart oma kodumaalt enne kui sa Soome tuled.

Kui tuled Soome õppima mõnest teisest riigist, läheb sul vaja enne Soome elamisloa saamist üldist haiguskindlustust.

Lisateavet õppuri elamisloa ja elamisloa jaoks vajaliku haiguskindlustuse kohta saad InfoFinlandi lehelt Soome õppima või Migratsiooniameti veebilehelt.

Kõrgkoolide õppurid kuuluvad Soomes õpingute aegse tervishoiu alla. Täiendavat informatsiooni küsi oma õppeasutusest. Teavet õpingute aegse tervishoiu kohta saad ÜTHS-i ehk Üliõpilaste Tervishoiu Sihtasutuse (YTHS) ja Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi (Sosiaali- ja terveysministeriö) veebilehtedelt.

Teavet terviseteenuste kohta Soomes leiad InfoFinlandi osast Tervis.

linkkiYTHS:
Kõrgkooliõppuri tervishoidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Õpingute aegne tervishoidsoome keel | rootsi keel

Sotsiaalne kaitse

Enamik Kela toetusi on sellised, et sul on neile õigus ainult siis, kui asud Soome alaliselt elama. Väljastpoolt EL-i ja EMP territooriumi saabuval õppuril võib olla õigus teatud Kela toetustele, nagu haiguskindlustushüvitistele. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse.

linkkiKela:
Soome elama asuja sotsiaalne kaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Välisriigis omandatud haridus Soomes

Kui oled omandanud hariduse või kvalifikatsiooni välisriigis, võib sul olla kasu hariduse või kvalifikatsiooni kõrvutamisest (tutkinnon rinnastaminen), kutsepädevuse tunnustamisest (ammattipätevyyden tunnustaminen), kutsealal tegutsemise õiguse hankimisest (ammatinharjoittamisoikeuden hankkiminen) või kompetentsipõhisest kutseeksamist (näyttötutkinto).

InfoFinlandi lehel Välismaal omandatud haridus Soomes on teavet selle kohta, kuidas võid saada oma diplomi või õpingute tunnustamise Soomes.

linkkiOpetushallitus:
Hariduse ja diplomite tunnustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel