Oleskelulupa muulle omaiselle

Elamisluba muule lähedasele

Teatud juhtudel võivad Soome elamisloa peresidemete alusel saada lisaks abikaasale, vabaabielukaaslasele, alaealiste laste vanemale või alaealistele lastele ka teised Soome kodaniku lähedased.

Elamisloa võivad saada ka sellise isiku teised lähedased, kellel on elamisluba rahvusvahelise kaitse vajaduse alusel. Kui elamisloa aluseks on muu põhjus kui rahvusvahelise kaitse vajadus, ei ole teistel lähedastel õigust elamisluba saada.

Muu lähedane võib saada elamisloa, kui ta on oma Soomes elavast lähedasest täielikult sõltuv. Sellel alusel võidakse elamisluba anda näiteks täisealise (18-aastase) isiku vanematele. Ainult majanduslik sõltuvus või nõrk tervislik seisund ei ole elamisloa saamiseks piisav.

Muu lähedane võib saada elamisloa ka siis, kui ta on elanud ühist pereelu koos Soomes elava lähedasega enne lähedase Soome tulekut. Samuti kehtib nõue, et pereelu katkemise on põhjustanud mõjuv põhjus, nagu näiteks pagulus.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soome kodaniku muu lähedanesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Rahvusvahelise kaitse saanud isiku muu lähedanesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elamisloa taotlemine

Üldjuhul pead taotlema esimest elamisluba enne Soome tulekut. Taotle elamisluba oma elukohariigis või muus riigis, kus sa seaduslikult viibid.

Võid taotleda elamisluba veebis, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama lähimat Soome välisesindust või Immigratsiooniameti teeninduspunkti, kus saad tõendada oma isikut ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses või teeninduspunktis pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses või teeninduspunktis. Välisesindusse või teeninduspunkti pöördumiseks tuleb üldjuhul eelnevalt aeg broneerida.

Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu teenusekeskkonnas Enter Finland asuvale kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid viia ka paberkandjal taotluse ja selle lisad lähimasse Soome välisesindusse või Soomes Immigratsiooniameti teeninduspunkti. Vormi saad printida Immigratsiooniameti veebilehelt.

Elamisloa taotlus on tasuline. Tasu tuleb maksta elamisloa taotlemisel.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektrooniline taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Aja broneerimine veebissoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti teeninduspunktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiUlkoasiainministeriö:
Soome esindused välisriikidessoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.