Oleskelulupa lapselle tai vanhemmalle

Elamisluba lapsele või vanemale

Soome kodaniku laps

Laps võib saada elamisloa peresidemete alusel, kui tema vanem on Soome kodanik või abielus Soome kodanikuga ja elab Soomes. Laps peab olema elamisloa taotlemise ajal alla 18-aastane ja vallaline.

Et laps saaks elamisloa, peab lapse Soomes elav vanem olema lapse hooldaja. Kui hooldajateks on mõlemad vanemad, peab ka teine vanem sellega nõustuma, et laps asub Soome elama. Lepingu peab kinnitama ametiisik, näiteks riiklik notar.

Vanema ja lapse vahelist peresidet tuleb tõendada, näiteks sünnitõendiga, kus on vanemate nimed.

Alaealise lapse eest esitab taotluse lapse hooldaja. Elamisloa taotluse esitamisel peab ka laps juures viibima.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soome kodaniku lapssoome keel | rootsi keel | inglise keel

Välismaa kodaniku laps

Laps võib saada elamisloa peresidemete alusel, kui tema vanemal on Soome elamisluba ja vanem elab Soomes. Laps peab olema elamisloa taotlemise ajal alla 18-aastane ja vallaline.

Ka Soomes sündiv laps vajab Soome elamisluba. Luba tuleb taotleda kolme kuu jooksul lapse sünnist.

Et laps saaks elamisloa, peab lapse Soomes elav vanem olema lapse hooldaja. Kui hooldajateks on mõlemad vanemad, peab ka teine vanem sellega nõustuma, et laps asub Soome elama. Lepingu peab kinnitama ametiisik, näiteks riiklik notar.

Vanema ja lapse vahelist peresidet tuleb tõendada, näiteks sünnitõendiga, kus on vanemate nimed.

Toimetulek

Et laps saaks elamisloa, peab tema toimetulek Soomes olema kindlustatud, näiteks vanema palgatuludega.

Vanemalt ei nõuta piisava sissetuleku olemasolu, kui laps on sündinud enne vanema Soome tulekut ja vanemal on Soomes pagulase staatus. Kui vanem on saanud pagulase staatuse 01.07.2016 või peale seda, tuleb lapse elamisluba taotleda kolme kuu jooksul alates vanema pagulase staatuse saamisest. Taotluse võid esitada ka hiljem, kuid siis kehtib piisava toimetuleku nõue.

Kui lapse vanemal on elamisluba rahvusvahelise kaitse alusel, kuid tal ei ole pagulase staatust, siis nõutakse temalt piisava sissetuleku olemasolu, et laps saaks elamisloa.

Alaealise lapse eest esitab taotluse lapse hooldaja. Elamisloa taotluse esitamisel peab ka laps juures viibima.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Välisriigi kodaniku lapssoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Toimetulekueeldussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Rahvusvahelise kaitse saanud isiku lapssoome keel | rootsi keel | inglise keel

Vanem või muu hooldaja

Võid saada elamisloa peresidemete alusel, kui sinu laps elab Soomes. Kui laps ei ole Soome kodanik, peab tal olema Soome elamisluba. Sinu laps peab olema ajal, mil elamisluba taotled alla 18-aastane ja vallaline.

Peresidemete alusel elamisloa saamiseks pead olema lapse hooldaja. Üldiselt on hooldajateks lapse ema ja isa. Hooldaja võib olla ka keegi teine, näiteks vanavanem.

Vanema ja lapse vahelist peresidet tuleb tõendada, näiteks sünnitõendiga, kus on vanemate nimed. Kui elamisluba taotleb hooldaja, kes ei ole lapse ema või isa, tuleb hooldusõigust tõendada, näiteks kohtuotsusega.

Toimetulek

Et vanem saaks elamisloa, peavad tal olema Soomes elamiseks piisavad rahalised vahendid.

Sinult ei nõuta piisavate rahaliste vahendite olemasolu, kui sinu laps on Soome kodanik. Piisavat sissetulekut ei nõuta ka siis, kui oled olnud lapse hooldaja juba enne lapse Soome tulekut ja lapsel on Soomes pagulase staatus. Kui laps on saanud pagulase staatuse 01.07.2016 või hiljem, pead taotlema elamisluba kolme kuu jooksul alates lapsele Soome pagulase staatuse andmisest. Taotluse võid esitada ka hiljem, kuid siis kehtib piisava toimetuleku nõue.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soome kodaniku hooldajasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Välisriigi kodaniku hooldajasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Toimetulekueeldussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Rahvusvahelise kaitse saanud isiku hooldajasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elamisloa taotlemine

Üldjuhul pead taotlema esimest elamisluba enne Soome tulekut. Taotle elamisluba oma elukohariigis või muus riigis, kus sa seaduslikult viibid. Saad taotleda esimest elamisluba ka Soomes, kui sinu pereliige on Soome kodanik ja oled ise viisavaba riigi kodanik ehk sa ei vaja Soome tulekuks viisat.

Võid taotleda elamisluba veebis, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama lähimat Soome välisesindust või Immigratsiooniameti teeninduspunkti, kus saad tõendada oma isikut ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses või teeninduspunktis pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses või teeninduspunktis. Välisesindusse või teeninduspunkti pöördumiseks tuleb eelnevalt aeg broneerida.

Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu teenusekeskkonnas Enter Finland asuvale kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid viia ka paberkandjal taotluse ja selle lisad lähimasse Soome välisesindusse või Soomes Immigratsiooniameti teeninduspunkti. Vormi saad printida Immigratsiooniameti veebilehelt.

Elamisloa taotlus on tasuline. Tasu tuleb maksta elamisloa taotlemisel.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektrooniline taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Aja broneerimine veebissoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti teeninduspunktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiUlkoasiainministeriö:
Soome esindused välisriikidessoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.