Kiintiöpakolaisena Suomeen

Kvoodijärgse pagulasena Soome

Pagulane on isik, kelle ÜRO pagulasamet UNHCR on defineerinud pagulaseks. Sellest grupist valib Soome välja kvoodijärgsed pagulased. Sellel lehel on teavet kvoodijärgsele pagulasele.

Teavet varjupaiga taotlemise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Varjupaik Soomest.

Kvoodijärgsed pagulased

Kvoodijärgse pagulase (kiintiöpakolainen) staatust ei ole võimalik taotleda Soome ametkondade kaudu. Samuti ei ole võimalik esitada teist isikut, näiteks sugulast või sõpra, kvoodijärgse pagulase staatuse saamiseks.

Soome võtab kvoodijärgsete pagulastena vastu ÜRO pagulasorganisatsiooni UNHCR poolt pagulastena käsitletavaid isikuid. Kvoodijärgsed pagulased valitakse UNHCR-i poolt Soomele välja pakutud isikute hulgast. Soome ametiisikud küsitlevad UNHCR-i poolt välja pakutud pagulasi ja valivad vestluste alusel välja isikud, kes Soome vastu võetakse. Vestlused viiakse läbi pagulaste asukohariigis, üldjuhul pagulaslaagrites või UNHCR-i ruumides.

Soome parlament Eduskunta otsustab, kui palju pagulasi riiki vastu võetakse. Aastal 2021 on Soome pagulaskvoot 1050 inimest. Siseministeerium koostöös välis- ning töö- ja ettevõtlusministeeriumiga otsustab, millistest riikidest kvoodijärgsed pagulased vastu võetakse.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Teavet kvoodijärgsete pagulaste valiku kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elama asumine Soome

Veebilehel Movingtofinland.fi leidub kvoodijärgsetele pagulastele palju teavet Soome elama asumise ja Soomes elamise kohta.

linkkiMovingtofinland.fi:
Teave pagulastelesoome keel | inglise keel | prantsuse keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel

Pagulaste toetamine

Pagulased ja varjupaigataotlejad võivad taotleda abi ja nõustamist õigusalastes küsimustes ka Pagulaste nõustamiskeskusest Pakolaisneuvonta ry või õigusabibüroodest (oikeusaputoimisto). Pagulaste nõustamiskeskus annab varjupaigataotlejatele õigusabi varjupaiga taotlemise protsessi algetapis. Lisaks konsulteerib Pagulaste nõustamiskeskus üldistes õigusküsimustes teisi välismaalasi.

Õigusabibürood annavad Soomes elavatele isikutele spetsialisti nõuandeid õigusküsimustes. Kohtumenetluse raames on võimalik saada tasuta õigusabi kas täielikult või osaliselt riigi vahenditest.

Abi pagulastele

Soome Punane rist (SPR) aitab kvoodijärgseid pagulasi elama asumisel Soome. Kui pagulased Soome saabuvad, on neil lennujaamas vastas Punase risti töötaja. Pagulastel aitavad end sisse seada ja koduneda ka Punase risti vabatahtlikud.

Pagulased võivad taotleda abi ja nõustamist õigusalastes küsimustes ka Pagulaste nõustamiskeskusest Pakolaisneuvonta ry või õigusabibüroodest.

Soome pagulasabi ühing Pakolaisapu ry on organisatsioon, mis püüab edendada pagulaste põhiõigusi. Organisatsioon teeb Soomes teavitus-, koolitus- ja sotsiaaltööd. Pagulasabi ühing aitab pagulasi ja immigrante näiteks kohanemisel ning elukoha ja oma organisatsioonide asutamisega seotud küsimustes.

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Õigusabi pagulastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSuomen pakolaisapu ry:
Pagulaste toetaminesoome keel | inglise keel

linkkiSuomen punainen risti:
Toetused pagulastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Traumad ja vaimne tervis

Saad taotleda Soomes abi ja ravi, kui oled sattunud traumaatilistesse olukordadesse, näiteks sind on kodumaal piinatud, oled näinud vägivalda või sul on olnud raskeid sõjakogemusi. Loe täpsemalt vaimse tervisega seotud teemadel InfoFinlandi lehelt Vaimne tervis.

linkkiHelsingin Diakonissalaitos:
Psühhotraumatoloogia keskussoome keel | rootsi keel | inglise keel