Koronavirus ja muutto Suomeen

Koroonaviirus ja Soome elama asumine

Soome piiriliiklus on piiratud. Endiselt kehtivad paljudes riikides karantiininõuded. Sa pead neid järgima.

Kui sa ei ole Soomes

Piiriületus Schengeni alal

Praegu piirab Soome riiki sisenemist kõigist Schengeni riikidest.

Saad riiki siseneda ainult juhul, kui:

 • oled Soome kodanik või elad Soomes;
 • õpid Soomes;
 • sul on perekondlik põhjus (nt matused, pulmad, haigestumine);
 • tuled tegema ühiskonna toimivuse ja varustuskindluse seisukohalt olulist tööd (nt tervishoiu- ja päästetöötaja);
 • sul on muu möödapääsmatu mõjuv põhjus.

Kui saabud Soome Schengeni riigist, valmistu piiril tõendama, et sul on vältimatu põhjus Soome sisenemiseks. Lisateavet piiriületuse kohta leiad piirivalve veebisaidilt.

Tervise ja heaolu ameti (THL) veebilehelt leiad tervisealaseid nõuandeid ning ajakohaseid reisijuhiseid. Soovitus on, et järgid 14-päevast vabatahtlikku karantiini.

linkkiValtioneuvosto:
Uued riiki sisenemise piirangudsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiRajavartiolaitos:
Piiriületus Schengeni alalsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Juhised Soome saabuvatele reisijatele ja töötajatelesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | hispaania keel | hiina keel | norra keel | saami keel

Kui saabud tagasi Soome

Kui saabud tagasi Soome välisriigist, valmistu piiril tõendama, et sul on vältimatu põhjus Soome sisenemiseks. Piirikontrollis pead esitama kehtiva ID-kaardi või passi ja vajaduse korral nõutava viisa või elamisloa.

linkkiRajavartiolaitos:
Piiriületuse juhisedsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

linkkiUlkoministeriö:
Korduma kippuvad küsimused reisimise ja koroonaviiruse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Negatiivse koroonatesti tõend

Paljud transpordifirmad võivad sinult nõuda laeva või lennukisse sisenemisel tõendit negatiivse koroonatesti tulemuse kohta või selle kohta, et oled koroona läbi põdenud.

Soome saabumisel küsivad ka ametiisikud sinult koroonatesti kohta.

 • Kui oled koroonatesti ära teinud, näita ametiisikutele testi tulemust.
 • Kui oled põdenud koroonat vähem kui pool aastat tagasi, näita ametiisikutele arstitõendit.
 • Kui sa pole koroonatesti teinud, suunatakse sind testi tegema.

Lisateavet saad transpordifirmast ning Tervise ja heaolu ameti veebilehelt.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Negatiivse koroonatesti tõendsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Juhised reisimiseks koroonaolukorras

Teenuse FINENTRY kaudu saad personaalsed juhised, kuidas pead tegutsema, kui saabud pandeemia ajal Soome. Teenuse FINENTRY kaudu võid:

 • broneerida aja Soomes koroonaviiruse suhtes testimiseks;
 • saada SMSi teel juhised testimisele tulekuks;
 • saada SMSi teel teada testi tulemuse.

Teenus töötab mitmes keeles. Järgi ka riiki sisenemise juhiseid ja piiranguid.

Arvesta ka Tervise ja heaolu ameti (THL) soovitusega, et jääd 14 päevaks karantiini, kui saabud Soome kõrge koroonaviiruse esinemissagedusega riigist. Kui oled äsja välisriigist Soome saabunud, saad vabatahtlikku karantiini lühendada koroonatestide abil. Loe täpsemalt karantiini, soovituste ja piirangute kohta InfoFinlandi lehelt: Koroonaviirus COVID-19.

linkkiFINENTRY:
Juhised reisimiseks koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | araabia keel | saksa keel | norra keel

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Reeglid Soome saabujatelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Karantiini ja isolatsiooni juhisedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui taotled esimest elamisluba

Koroonaviiruse tõttu on Soome piiranud välisesindustes viisa- ja elamisloataotluste vastuvõttu ning menetlemist. Soome elamisluba või elamisõiguse registreerimist saad endiselt taotleda Immigratsiooniameti teenusekeskkonnas Enter Finland. Ka menetlustasu saad maksta teenusekeskkonna kaudu.

Enne taotluse menetlusse võtmist pead siiski käima Soome välisesinduses või Immigratsiooniameti teeninduspunktis oma isikut tõendamas. Üldjuhul pead oma isiku tuvastama kolme kuu jooksul alates taotluse esitamise hetkest. Koroonaviiruse olukorra tõttu on isiku tuvastamise aega ajutiselt pikendatud kuni 31.08.2021. Kontrolli sind teenindava Soome välisesinduse olukorda veebisaidilt finlandabroad.fi.

Jälgi Soome välisministeeriumi ja Immigratsiooniameti teadaandeid klientidele.

linkkiUlkoministeriö:
Soome esindused välisriikidessoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kui oled Soome elama asumassoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui taotled Soomest varjupaika

Taotle Soomest varjupaika isiklikult politseist või piirivalveametniku juures. Saad ka koroonaviiruse olukorra ajal Soome tulla ja varjupaigataotluse esitada. Teata kohe piirivalveametnikule, et soovid varjupaika taotleda.

Kui oled Soomes

Kui oled juba Soomes ja taotled elamisluba või elamisloa pikendamist, pead arvestama järgmiste asjaoludega:

 • koroonaviiruse olukorra tõttu saad Immigratsiooniameti teeninduspunktis asju ajada ainult eelneva broneeringu alusel. Aega saad broneerida Immigratsiooniameti broneerimissüsteemi kaudu;
 • suurema osa taotlustest saad esitada Immigratsiooniameti hallatava teenusekeskkonna Enter Finland kaudu saidil enterfinland.fi;
 • kui sul pole võimalik kasutada teenusekeskkonda Enter Finland ja sa ei saa sealtkaudu teeninduspunkti aega broneerida, võid erandkorras saata avalduse paberkandjal tavapostiga või e-postiga. Soovitatav on siiski kasutada Enter Finlandi, sest asjaajamine on selle kaudu kiirem.

Täpsemad juhised elamisloa taotlemise ja teeninduspunktis asjaajamise kohta koroonaviiruse epideemia ajal leiad Immigratsiooniameti veebisaidilt.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti juhised koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti juhised Soomes elavatele välismaalastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Broneerimissüsteemsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Korduma kippuvad küsimused koroona mõjude kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Koroonaviiruse mõju elamislubade pikendamisele

Piisav sissetulek

Üldjuhul ei ole võimalik elamisluba pikendada, kui sinu sissetulek ei olnud eelmise elamisloa ajal piisavalt suur.

Kas koroonaviirus on mõjutanud sinu sissetulekut? Teatud juhtudel arvestab immigratsiooniamet seda, kui taotled elamisloa pikendamist. Sissetuleku vähenemine peab olema tingitud koroonaviiruse pandeemiast. Erand kehtib kuni 31.12.2021.

Töötajad

Kas sinu tööleping on üles öeldud või sind on saadetud sundpuhkusele koroonaviiruse tõttu? Või kas sul on olnud pandeemia jooksul tavalisest vähem tööd? Praegu võib immigratsiooniamet sinu töötaja elamisluba siiski pikendada, kui sinu sissetulek oli koroonaviiruse tõttu mõnda aega väiksem. Lisa taotlusele sundpuhkusele saatmist või töölepingu ülesütlemist tõendav dokument. Küsi seda tööandjalt.

Pereliikmed

Kas sinu pere sissetulek on koroona tõttu olnud veidi aega tavapärasest väiksem? Immigratsiooniamet arvestab seda, kui taotled pereliikme elamisloa pikendamist. Lisa taotlusele enda või perekonna taasühinemist taotleva isiku sundpuhkusele saatmist või töölepingu ülesütlemist tõendav dokument.

Õppurid ja uurijad

Kas sinu õpingud on edenenud tavapärasest aeglasemalt koroonaviiruse tõttu? Immigratsiooniamet arvestab seda, kui taotled õppuri elamisloa pikendamist. Sinult ei nõuta tavapärast õpingutes edenemist, kui oled haigestunud koroonaviirusesse või kui eriolukord on sinu õpinguid mõjutanud.

Lisa oma taotluse juurde selgitus, miks õpingud ei ole edenenud nii kiiresti, kui olid plaaninud.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Koroonaviiruse mõju elamislubade pikendamiselesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui sul pole võimalik Soomest lahkuda

Kui sinu koduriiki kommertslende ei toimu, pöördu oma riigi saatkonna või konsulaadi poole ja selgita välja, kas nad saavad sind kodumaale naasmisel aidata. Kui viibid Soomes kehtiva viisa alusel, pöördu politsei poole. Teatud tingimustel võib politsei kehtivat viisat pikendada.

Lisateavet leiad politsei veebisaidilt.

linkkiPoliisi:
Viisaküsimusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Ajutine elamisluba

Kui sul pole võimalik koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangute tõttu sõita koduriiki või alalisse elukohariiki, saad teatud olukordades taotleda ajutist elamisluba. Lühiajaline ajutine elamisluba võidakse väljastada ainult juhul, kui Soomest lahkumine on praktiliselt võimatu või näiteks ohustab tõsiselt tervist.

Koroonaviirusest tulenevate piirangute tõttu väljastatav ajutine elamisluba kehtib kuni 31.12.2021.

Lisateavet koroonaviiruse pandeemiast tulenevate piirangute tõttu taotletava ajutise elamisloa kohta leiad Immigratsiooniameti veebisaidilt.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Ajutine elamisluba koroonaviirusest tulenevate piirangute tõttusoome keel | rootsi keel | inglise keel

Koroonaviirus COVID-19

Koroonaviiruse epideemia mõjutab Soome igapäevaelu mitmel viisil. Soome ametivõimud on avaldanud teema kohta kasulikku teavet erinevates keeltes.

Loe lisaks: Koroonaviirus COVID-19.