Koronavirus ja muutto Suomeen

Koroonaviirus ja Soome elama asumine

Soome piiriliiklus on piiratud. Endiselt kehtivad paljudes riikides karantiininõuded. Sa pead neid järgima.

linkkiUlkoministeriö:
Korduma kippuvad küsimused reisimise ja koroonaviiruse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Reeglid Soome saabujatelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui sa ei ole Soomes

Koroonaviiruse tõttu on Soome piiranud välisesindustes viisa- ja elamisloataotluste vastuvõttu ning menetlemist. Soome elamisluba või elamisõiguse registreerimist saad endiselt taotleda Immigratsiooniameti teenusekeskkonnas Enter Finland. Ka menetlustasu saad maksta teenusekeskkonna kaudu.

Enne taotluse menetlusse võtmist pead siiski käima Soome välisesinduses või Immigratsiooniameti teeninduspunktis oma isikut tõendamas. Üldjuhul pead oma isiku tuvastama kolme kuu jooksul alates taotluse esitamise hetkest. Koroonaviiruse olukorra tõttu on isiku tuvastamise aega ajutiselt pikendatud kuni 31.12.2020. Kontrolli sind teenindava Soome välisesinduse olukorda veebisaidilt finlandabroad.fi.

Jälgi Soome välisministeeriumi ja Immigratsiooniameti teadaandeid klientidele.

linkkiUlkoministeriö:
Soome esindused välisriikidessoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kui oled Soome elama asumassoome keel | rootsi keel | inglise keel

Piiriületus Schengeni alal

Mõnede riikide osas on Soome sisepiirikontroll ja karantiinisoovitus lõppenud. Kontrolli teavet Tervise ja heaolu instituudi saidilt.

Lisateavet piiriületuse kohta leiad piirivalve veebisaidilt.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Juhised Soome saabuvatele reisijatele ja töötajatelesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | norra keel | saami keel

linkkiRajavartiolaitos:
Piiriületus Schengeni alalsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel

Hooajatöö COVID-19 epideemia ajal

Teatud valdkondades on riiki sisenemise piirangud kaotatud. See hõlmab hooajatöid põllumajanduses, aianduses, metsanduses ja kalanduses.

Kui oled kolmanda riigi kodanik, võid Soome siseneda, kui sul on olemas selleks vajalik elamisluba ja tööandja põhjendusvorm riiki sisenemise vältimatu vajaduse kohta.

Soovitus on, et järgid 14-päevast vabatahtlikku karantiini.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Vorm tööandjale: töötaja vältimatu riiki sisenemise vajadus eriolukorra ajal soome keel | inglise keel

linkkiMaa- ja metsätalousministeriö:
Korduma kippuvad küsimused hooajatööjõu kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiRajavartiolaitos:
Piiriületuse juhisedsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel

Kui taotled Soomest varjupaika

Taotle Soomest varjupaika isiklikult politseist või piirivalveametniku juures. Saad ka koroonaviiruse olukorra ajal Soome tulla ja varjupaigataotluse esitada. Teata kohe piirivalveametnikule, et soovid varjupaika taotleda.

Kui oled Soomes

Kui oled juba Soomes ja taotled elamisluba või elamisloa pikendamist, pead arvestama järgmiste asjaoludega:

  • koroonaviiruse olukorra tõttu saad Immigratsiooniameti teeninduspunktis asju ajada ainult eelneva broneeringu alusel. Aega saad broneerida Immigratsiooniameti broneerimissüsteemi kaudu;
  • suurema osa taotlustest saad esitada Immigratsiooniameti hallatava teenusekeskkonna Enter Finland kaudu saidil enterfinland.fi;
  • kui sul pole võimalik kasutada teenusekeskkonda Enter Finland ja sa ei saa sealtkaudu teeninduspunkti aega broneerida, võid erandkorras saata avalduse paberkandjal tavapostiga või e-postiga. Soovitatav on siiski kasutada Enter Finlandi, sest asjaajamine on selle kaudu kiirem.

Täpsemad juhised elamisloa taotlemise ja teeninduspunktis asjaajamise kohta koroonaviiruse epideemia ajal leiad Immigratsiooniameti veebisaidilt.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti juhised koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti juhised Soomes elavatele välismaalastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Broneerimissüsteemsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Korduma kippuvad küsimused koroona mõjude kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Koroonaviiruse mõju elamislubade pikendamisele

Piisav sissetulek

Üldjuhul ei ole võimalik elamisluba pikendada, kui sinu sissetulek ei olnud eelmise elamisloa ajal piisavalt suur.

Kas koroonaviirus on mõjutanud sinu sissetulekut? Teatud juhtudel arvestab immigratsiooniamet seda, kui taotled elamisloa pikendamist. Sissetuleku vähenemine peab olema tingitud koroonaviiruse pandeemiast ja see võib kesta maksimaalselt kuus kuud. Erand kehtib kuni 31.12.2020.

Töötajad

Kas sinu tööleping on üles öeldud või sind on saadetud sundpuhkusele koroonaviiruse tõttu? Või kas sul on olnud pandeemia jooksul tavalisest vähem tööd? Praegu võib immigratsiooniamet sinu töötaja elamisluba siiski pikendada, kui sinu sissetulek oli koroonaviiruse tõttu mõnda aega väiksem. Lisa taotlusele sundpuhkusele saatmist või töölepingu ülesütlemist tõendav dokument. Küsi seda tööandjalt.

Pereliikmed

Kas sinu pere sissetulek on koroona tõttu olnud veidi aega tavapärasest väiksem? Immigratsiooniamet arvestab seda, kui taotled pereliikme elamisloa pikendamist. Lisa taotlusele enda või perekonna taasühinemist taotleva isiku sundpuhkusele saatmist või töölepingu ülesütlemist tõendav dokument.

Õppurid ja uurijad

Kas sinu õpingud on edenenud tavapärasest aeglasemalt koroonaviiruse tõttu? Immigratsiooniamet arvestab seda, kui taotled õppuri elamisloa pikendamist. Sinult ei nõuta tavapärast õpingutes edenemist, kui oled haigestunud koroonaviirusesse või kui eriolukord on sinu õpinguid mõjutanud.

Lisa oma taotluse juurde selgitus, miks õpingud ei ole edenenud nii kiiresti, kui olid plaaninud.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Koroonaviiruse mõju elamislubade pikendamiselesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui sul pole võimalik Soomest lahkuda

Kui sinu koduriiki kommertslende ei toimu, pöördu oma riigi saatkonna või konsulaadi poole ja selgita välja, kas nad saavad sind kodumaale naasmisel aidata. Kui viibid Soomes kehtiva viisa alusel, pöördu politsei poole. Teatud tingimustel võib politsei kehtivat viisat pikendada.

Lisateavet leiad politsei veebisaidilt.

linkkiPoliisi:
Viisaküsimusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Ajutine elamisluba

Kui sul pole võimalik koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangute tõttu sõita koduriiki või alalisse elukohariiki, saad teatud olukordades taotleda ajutist elamisluba. Lühiajaline ajutine elamisluba võidakse väljastada ainult juhul, kui Soomest lahkumine on praktiliselt võimatu või näiteks ohustab tõsiselt tervist.

Koroonaviirusest tulenevate piirangute tõttu väljastatav ajutine elamisluba kehtib kuni 31.10.2020.

Lisateavet koroonaviiruse pandeemiast tulenevate piirangute tõttu taotletava ajutise elamisloa kohta leiad Immigratsiooniameti veebisaidilt.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Ajutine elamisluba koroonaviirusest tulenevate piirangute tõttusoome keel | rootsi keel | inglise keel

Koroonaviirus COVID-19

Koroonaviiruse epideemia mõjutab Soome igapäevaelu mitmel viisil. Soome ametivõimud on avaldanud teema kohta kasulikku teavet erinevates keeltes.

Loe lisaks: Koroonaviirus COVID-19.