Perhe Rovaniemellä

Perekond Rovaniemis

Abielu

Enne abiellumist tuleb kirjalikult taotleda abielu registreerimist takistavate asjaolude uurimist. Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist teostab magistraat. Vastava taotluse võib esitada ükskõik millisele magistraadile. Lisateavet leiab magistraadi veebilehelt.

Ka abielu registreerimine toimub magistraadis.

Loe lisaks:

Rovaniemi linn

Vabaabielu, abielu, abielulahutus

Registreeritud kooselu

Kooselu registreeritakse magistraadis.

Enne kooselu registreerimist tuleb kirjalikult taotleda kooselu registreerimist takistavate asjaolude uurimist. Kooselu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist teostab magistraat. Vastava taotluse võib esitada ükskõik millisele magistraadile. Lisateavet leiab magistraadi veebilehelt.

Rovaniemen maistraatti

029 553 9661

info.rovaniemi(at)maistraatti.fi

Hallituskatu 5 C, PL 8183, 96101 Rovaniemi

Loe lisaks:

Magistraat

Registreeritud kooselu

Abielulahutus

Naine või mees võib esitada abielulahutuse avalduse Lapi esimese astme kohtu (Lapin käräjäoikeus) Rovaniemi kantseleisse. Abielulahutust võib taotleda ka üksinda. Avalduse võib saata esimese astme kohtu kantseleile posti või e-posti teel.

Registreeritud kooselu lõpetatakse samamoodi nagu abielu.

Loe lisaks:

Rovaniemi linn

linkkiRovaniemen kaupunki:
Vabaabielu, abielu, abielulahutussoome keel

Lapsed abielulahutuses

Abielulahutuse korral aitavad laste järelevalveinspektori teenused pidada läbirääkimisi, et sõlmida lapse huvisid kaitsvaid kokkuleppeid. Teenus hõlmab abi laste hoolduse, elukoha, elatise ja kohtumise korraga seotud läbirääkimistel ja kokkulepete kinnitamisel. Teenus pakub ka rühma vormis tugiteenuseid, võimalust toetatud/järelevalve all kohtumisteks ja unekooli.

Lisateave:

Rovaniemi linn

Laste järelevalveinspektor

Pereplaneerimine

Pereplaneerimine on terviklik naise ja mehe seksuaaltervise edendamine ja hoidmine. Pereplaneerimise nõuandla toetab pere planeerimist ja raseduse vältimist puudutavates küsimustes. Teenus on suunatud alla 35-aastastele. 35-aastased ja vanemad inimesed võivad minna oma elukohajärgse tervisekeskuse arsti vastuvõtule. Pereplaneerimise nõuandla terviseõe vastuvõtule tuleb broneerida aeg.

Loe lisaks:

Rovaniemi linn

Nõuandlateenused

Kui oled rase

Emade nõuandlad

Emade nõuandlasse tuleb pöörduda kohe raseduse alguses. Emadushoolduse eesmärk on kindlustada lapseootel ema, loote, vastsündinu ja pere parim võimalik tervislik seisund, ennetada rasedusaegseid kõrvalekaldeid, neid varajases etapis avastada ja suunata rase vajadusel edasisele ravile. Eesmärk on tulevaste vanemate ja kogu perekonna tervise ja heaolu edendamine ning pere toetamine vanemaks kasvamisel ja suhtlemisel.

Loe lisaks:

Rovaniemi linn

Nõuandlateenused

Nõuandlate kontaktandmed

Toetused raseduse ajal

Kui sul on õigus saada ematoetust, emapalka või teisi toetusi, taotle neid Kela kaudu. Taotluse saad teha veebis, saata posti teel Kelasse või minna Kela büroosse kohale.

Loe lisaks:

InfoFinland

Toetused lapseootel emale

Lastenõuandla

Lastenõuandla töö on tervise edendamine, haiguste ennetamine ja varajane avastamine ning lapse igakülgse psüühilise, füüsilise ja sotsiaalse arengu jälgimine ja toetamine. Tervisenõustamisel pööratakse tähelepanu kogu perele, toetades eelkõige varajast interaktsiooni.

Lastenõuandlates teenindatakse koolieelses eas lapsi ja nende peresid. Lastenõuandlas jälgitakse regulaarsete tervisekontrollide käigus igakülgselt lapse kasvamist ja arengut.
Kesksel kohal laste nakkushaiguste ennetamisel on vaktsineerimine. Lastenõuandla hoolitseb lapse põhiliste vaktsineerimiste eest.

Loe lisaks:

Rovaniemi linn

Lastenõuandla

Laste päevahoid

Rovaniemi linna laste päevahoid pakub laste päevahoiu seaduse järgi lastega peredele päevahoiuteenuseid laste ja perede vajadustele vastavates tegevusvormides ja ajal.

Rovaniemis on linna hallatavad lastepäevakodud ja eralasteaiad. Linnas on võimalik saada ka mitmekultuurilist laste päevahoiu-, perepäevahoiu- ja erivajadustega laste päevahoiuteenust.

Kohaliku omavalitsuse laste päevahoiukohta on võimalik taotleda aastaringselt. Avaldus tuleb esitada neli kuud enne päevahoiukoha vajaduse algust. Augustis algava tegevusaasta laste päevahoiukohtadele tuleb avaldus esitada märtsi lõpuks. Peresid üritatakse teavitada lapse päevahoiukoha suhtes hiljemalt kaks nädalat enne päevahoiu algust.

Loe lisaks:

Rovaniemi linn

Laste päevahoid ja alusharidus

Lastepäevakodud

Perepäevahoid

Päevahoiukoha taotlemine

Erapäevahoid ja koduhoiu toetus

Kui sul on õigus koduhoiu toetusele, saad seda taotleda Kela kaudu. Taotluse saad esitada veebis või saata postiga Kelasse. Samuti võid pöörduda Kela büroosse. Aadress on Hallituskatu 20, 96100 Rovaniemi.

Loe lisaks:

Rovaniemi linn

Era- ja koduhoiu toetus