Koulutus Rovaniemellä

Haridus Rovaniemis

Alusharidus

Alusharidus on 6-aastastele lastele mõeldud lastepäevakodudes toimuv õpe (eelkool). Laps saab kooliks ettevalmistavaid teadmisi ja oskusi. Õpe toimub tavaliselt hommikupoolikul ja õhtupoolikul võib laps olla päevahoius.

Augustis algavasse eelkooli registreerutakse veebruaris. Tulevasi eelkooliealisi lapsi silmas pidades teavitatakse sellest täpsemalt kirja teel, päevahoiu veebilehel ja kohalikus ajalehes.
Kõik eelkoolikoha taotlejad peavad esitama eelkooli avalduse. Eelkooli saab last registreerida kas elektrooniliselt või paberkandjal taotlusvormiga.

Loe lisaks:

Rovaniemi linn

linkkiRovaniemen kaupunki Varhaiskasvatus:
Alusharidussoome keel

Mitmekultuuriline laste päevahoid

Mitmekultuuriline laste päevahoid Rovaniemi linnas tähendab seda, et kõigile lastele pööratakse tähelepanu võrdsuse ja õigluse printsiipe silmas pidades, nende east, soost ja nahavärvist olenemata.

Päevahoiuteenuste osutamisel on iga lapse puhul eesmärk teenuse elukohalähedane kättesaadavus. Päevahoius tutvub laps Soome kultuuriga, õpib soome keelt ja tegutseb sotsiaalses grupis.

Võõrkeelsel perel on vajaduse korral õigus saada suulise tõlke teenuseid. Laste päevahoid teeb last ja peret puudutavates küsimustes koostööd immigratsioonibürooga. Kui laps hakkab laste päevahoius käima, täidetakse koos perega vorm „Teavet immigrandi lapse kohta”.

Põhiharidus

Põhikooli registreerumine

Rovaniemi linnas tegutseb põhikoolides 23 algkooli (põhikooli 1.–6. klass), Lapi Ülikooli juures tegutsev Lapi Ülikooli praktikakool ja erakool Rovaniemi Steinerkool.

Rovaniemi linna kooliteenused on jagatud neljaks piirkonnaks, mis on ka õpilaste koolipiirkonnad ja mille piirides määratakse kindlaks õpilase elukohajärgne kool. Reeglina on elukohajärgne kool õpilase kodule kõige lähemal asuv kool.

Põhikooli registreerumine (vastavalt iga kooliteed alustava lapse koju saadetud kirjas mainitud kooli) toimub kas koolis kohapeal või kooli helistades.

Loe lisaks:

Rovaniemi linn

linkkiRovaniemen kaupunki:
Põhiharidussoome keel

linkkiRovaniemen kaupunki:
Registreerumine põhikoolisoome keel

Õpe immigrantidele

Immigrantidest õpilased kasutavad üldjuhul tavapäraseid põhikooli ja gümnaasiumi teenuseid. Alles immigreerunud lastele organiseeritakse põhikooliks ettevalmistavat õpet, mis kestab ühe aasta. Alles immigreerunud õpilaste jaoks on Keskusta koolis põhikooliks ettevalmistav klass. Seejärel paigutatakse immigrantidest õpilased oma elukohajärgse kooli soomekeelsesse klassi.

Õppe erijooned

Oma emakeele õpe toimub vene keeles ning võimaluste piires ka teistes keeltes. Soome keelt õpetatakse võõrkeelena. Eesmärk on saavutada toimiv kakskeelsus.

Vähemalt kolme usundiõpetusest vabastatud õpilasele organiseeritakse nende usutunnistusele vastav usundiõpetus, kui nende hooldajad seda nõuavad.

Immigrantidest õpilaste hindamisel arvestatakse õpilase lähtepunkti, kuid üldjuhul järgitakse põhikooli üldisi hindamispõhimõtteid.

Immigrantidest õpilastele antakse immigreerumisele järgneva kolme aasta jooksul spetsiaalselt neile mõeldud tugiõpet. Nimetatud tugiõppele on õigus ka esimesse klassi astujatel. Teised tugiteenused on põhikooli muu tugiõpe, eriõpe, individuaalsed õppekavad, paindlik hindamine, õppekavade ja õppematerjali arendamine ning õpilaste hoolekanne.

Rovaniemi linn

linkkiRovaniemen kaupunki:
Õpe immigrantidelesoome keel

Kutseõppeks ettevalmistav koolitus

Lapi Ametikool

Lapi Ametikooli ettevalmistav õpe on mõeldud immigrantidele, kes soovivad omandada kutseharidust.

Loe lisaks:

linkkiLapin koulutuskeskus Redu:
Lapi Ametikoolsoome keel | inglise keel

Rovala Tehnikumi koolitus immigrantidele

Rovala Tehnikumi immigrantidele mõeldud koolituse käigus on võimalik õppida soome keelt ja kultuuri, tööelu oskusi ning saada teavet Soome ühiskonna kohta. Integreerumiskoolituse õppurid tulevad kümnetest erinevatest riikidest ja õppekeeleks on soome keel. Ühel kursusel võib olla 8–15 õppurit ning õpperühmi on tavaliselt 8–10.

Integreerumiskoolitus on tööjõukoolitus ning kursustele saab registreeruda Rovaniemi TE-büroo kaudu. Kela kliendid võivad õpingute ajal saada koolitustoetust. Kursuse registreerimisavalduse saab täita internetis.

Integreerumiskoolituse käigus õpitakse soome keelt, suhtlemisoskust ja palju muud. Soome elama asuvale inimesele on oluline tööelu põhireeglite ja Soome ühiskonna tundmine. Kursustel õpitakse tundma tööelu põhiküsimusi, arendatakse tööle kandideerimise oskusi ja õpetatakse oma tulevikku planeerima.

Loe lisaks:

Rovala Tehnikum

linkkiRovala opisto:
Koolitus immigrantidelesoome keel

Kutseharidus

Lapi Ametikool

Lapi Ametikoolis võid õppida ja hankida kutsealase baashariduse või osaleda täiskasvanuõppes kõikidel erialadel, välja arvatud kehakultuuri eriala ning turismi-, toitlustuse ja puhastusteenuse eriala.

Loe lisaks:

linkkiLapin koulutuskeskus Redu:
Lapi Ametikoolsoome keel | inglise keel

Õppelepinguõpe

Lapi Õppelepingukeskus

Lapi Õppelepingukeskus organiseerib kutseõppe ja täiskasvanute kutseõppe seadustele vastavat õppelepinguõpet ning tööelu ja piirkondlikku arengut toetavaid teenuseid.

Loe lisaks:

linkkiRovaniemen oppisopimuskoulutus:
Lapi Õppelepingukeskussoome keel

Gümnaasium

Rovaniemi linnas on neli gümnaasiumi: Lyseonpuisto gümnaasium, Muurola gümnaasium, Ounasvaara gümnaasium ja Rovaniemi Ametigümnaasium.

Loe lisaks:

Rovaniemi linn

linkkiRovaniemen kaupunki:
Gümnaasiumidsoome keel

Kõrgkoolid

Rovaniemi Kutsekõrgkool

Rovaniemi Kutsekõrgkool (Rovaniemen ammattikorkeakoulu ehk RAMK) on EL-i kõige põhjapoolsem kutsekõrgkool ja osa Lapi kõrgkoolikontsernist. RAMK-is on 11 soomekeelset ja 3 ingliskeelset kutsekõrghariduse andvat õppekava, 5 kõrgema kutsekõrghariduse õppekava ning üks ingliskeelne spetsialiseerumisega õppekava.

Loe lisaks:

linkkiLapin ammattikorkeakoulu:
Lapi Kutsekõrgkoolsoome keel | inglise keel

Ülikool

Lapi Ülikool on Euroopa Liidu kõige põhjapoolsem ülikool. Teadus- ja kunstiülikooli erialad ja uurimisvaldkonnad on kasvatusteadused, turism ja äritegevus, õigusteadus, tarbekunst ja ühiskonnateadused. Uurimistöös on rõhuasetus kahel multidistsiplinaarsel ja rahvusvahelisel valdkonnal: arktiline ja põhjamaine uurimus ning turismi uurimus.

Loe lisaks:

linkkiLapin yliopisto:
Lapi Ülikoolsoome keel | inglise keel

Lapi Ülikooli avatud ülikool

Lapi Ülikooli avatud ülikool pakub kasvatusteaduste, õigusteaduse, kunsti- ja ühiskonnateaduste teaduskondade õppenõuetele vastavat õpet. Õppekava täiendavad keele- ja meetodiõpingud.

Loe lisaks:

linkkiLapin yliopisto:
Lapi Ülikooli avatud ülikoolsoome keel | inglise keel

Rahvaülikoolid

Rahvaülikoolis saad õppida keeli, tegeleda kunstiainete, kehakultuuri või muuga. Rovaniemis on kaks rahvaülikooli, mille kohta saad teavet järgmistelt aadressidelt.

Loe lisaks:

linkkiRovala :
Rovaniemen kaupungin kansalaisopistosoome keel

Rovala Tehnikum

Abi koolitusküsimustes

Tööjõubüroo koolitus- ja kutseteabeteenistus

Rovaniemi tööjõubüroo koolitus- ja kutseteabeteenistus:
Valtakatu 16
96200 Rovaniemi
Tööjõukonsultant, tel 010 604 6590

MoniNet

MoniNet on ühingu Rovalan Setlementti ry poolt hallatav Lapimaal Rovaniemis asuv multikultuurne keskus. MoniNet teenindab Rovaniemis ja mujal Lapi maakonnas elavaid immigrante. Teeninduskeeled on soome, inglise, vene ja rootsi keel.

Kontaktandmed:
MoniNet
Etelärinne 32
96100 Rovaniemi
Tel 040-559 6564

Loe lisaks:

MoniNet