Asuminen Rovaniemellä

Eluase ja elamine Rovaniemis

Sellel lehel on teavet teenuste kohta Rovaniemis. Muu oluline teave eluaseme ja elamise kohta Soomes leiad InfoFinlandi lehelt Eluase ja elamine.

Üürikorter

Teavet Rovaniemi linnas üürikorterite kohta võib küsida otse omanikelt või kinnisvaramaakleritelt.

Kunta-asunnot Oy kodud

Rovanapa Oy kaudu saad taotleda korterit Kunta-asunnot Oy kodude seast. Teavet vabade korterite kohta ning korteriavalduse vormi leiad Kunta-asunnot Oy veebilehelt..

Kunta-asunnot Oy
Rovanapa Oy


Aadress:
Jaakonkatu 3
96200 Rovaniemi

Elanike valik, kontaktandmed, telefoniaeg kl 12–15:
tel 016 3223 412
tel 016 3223 414

Muud üürikorterid

Leiad veebilehtede loendi, mille kaudu saad korterit taotleda. Lehelt leiad ka teavet üürikorteris elamise ja kolimise kohta.
linkkiRovalan Setlementti ry/ MoniNet:
Teavet eluaseme ja elamise kohtasoome keel | inglise keel

Korterid noortele ja õppuritele

Ka noored ja õppurid võivad taotleda korterit Kunta-asunnot Oy kaudu ja teisi üürikortereid. Noored saavad taotleda korterit ka ühingu Rovaniemen nuorisoasunnot ry kaudu. Kui õpid gümnaasiumis, kutsekoolis, kutsekõrgkoolis või ülikoolis, on sul võimalus taotleda korterit sihtasutuselt Domus Arctica Säätiö.

Ühing Rovaniemen nuorisoasunnot ry

linkkiRovaniemen nuorisoasunnot ry:
Ühingu Rovaniemen nuorisoasunnot ry veebilehtsoome keel

Domus Arctica Säätiö

linkkiDomus Arctica säätiö:
Domus Arctica SAsoome keel | inglise keel

Lapi Ülikooli üliõpilasesindus teavitab üliõpilastele üürileantavate korterite suhtes. Korterid leiad üliõpilasesinduse veebilehelt.

Lapi Ülikooli üliõpilasesindus

Asuntoilmoitukset


Täiendavat eluasemega seotud teavet leiad järgnevate linkide kaudu.

Rovaniemen nuorisopalvelut (Rovaniemi noorteteenuste keskus)
linkkiRovaniemen nuorisopalvelut:
Üürikorterid Rovaniemissoome keel

Ühing Nuorisoasuntoliitto ry
linkkiNuorisoasuntoliitto ry.:
Noorte eluasemejuhendsoome keel

Eraisikud avaldavad korterite väljaüürimiskuulutusi ka ajalehtedes.

Omandkorter

Suurem osa Rovaniemi elanikest on korteriomanikud – oma kodu hankimiseks on nad võtnud laenu või kasutanud muud finantseerimisvõimalust. Riik toetab omandkorteris elamist, andes eraisikutele kodulaenu tagatisi. Lisaks sellele on võimalik eluasemelaenu intresse osaliselt tuludest maha arvata.
Lisateavet oma kodu ostmise kohta saad pangast või kinnisvaramaakleritelt. Korterite müügikuulutusi avaldavad eraisikud ja kinnisvaramaaklerid kohalikes ajalehtedes (nagu näiteks Lapin Kansa) ja internetis.

Üldteave eluaseme kohta:

Keskkonnaministeerium

linkkiYmpäristöministeriö:
Veebileht Asuminen.fisoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elamisõiguskorter

Elamisõigus tähendab alternatiivi korteri ostmisele ja üürimisele. Makstes elamisõigustasuna 15% korteri maksumusest ja seejärel igakuist mõistlikku kasutustasu, saad omandkorteriga sarnase õiguse korteri kasutamiseks. Korterit ei ole võimalik endale osta, kuid elamisõigust on võimalik müüa või teise korteri vastu vahetada.
Rovaniemis on 400 elamisõiguskorterit. Huvi korral pöördu elamisõiguskortereid pakkuvate ettevõtete poole:

Asokodit (elamisõiguskorterid)
linkkiAsokodit:
Veebileht Asokoditsoome keel

Avain Asumisoikeus Oy
linkkiAvain Asumisoikeus Oy :
Avain-eluasesoome keel


TA-Asumisoikeus Oy
linkkiTA-Asumisoikeus Oy :
TA-Asumisoikeus Oy veebileht soome keel

Teavet elamisõigustasu ja kasutustasude ning vabade/vabanevate korterite kohta tuleb küsida otse korteriomanikelt.

Lisateave elamisõiguse taotlemise korra kohta (Rovaniemi linn, keskkonnajärelevalve üksus):
tel 016-322 8091 või 016-322 8014.

Ehitamine ja krundid

Ehituslubade, kruntide ning vee, elektri ja olmejäätmete kohta saad lisateavet järgmiste linkide kaudu.


linkkiRovaniemi:
Ehitaminesoome keel

Napapiirin Residuum Oy

linkkiNapapiirin Residuum Oy:
Jäätmete sorteerimine ja ringlussevõttsoome keel