Asettuminen Rovaniemelle

Elu sisseseadmine Rovaniemis

Sellel lehel on teavet immigrantidele pakutavate teenuste kohta Rovaniemis. Muu olulise teabe leiad lehelt Elu sisseseadmine Soomes.

Immigrantide integreerumine ja nõustamine

Pagulastena riiki sisenevad isikud saavad integreerumisega seotud sotsiaaltöö teenuseid Rovaniemi linna immigratsioonibüroost. Immigratsioonibüroo vastutab koostöös teiste kesksete ametkondadega seadusest tulenevate esialgsete kaardistamiste, integreerumisplaanide ja vajalike toimingute ning teenuste organiseerimise eest.

Loe lisaks: integreerumine Soome ühiskonda

Rovaniemi immigratsioonibüroo kontaktandmed on järgmised:

Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajatoimisto
Rovakatu 2
96100 ROVANIEMI


Immigratsioonibüroo töötajad:
• juhtiv sotsiaaltöötaja 016-322 3087, 040-731 2557
• sotsiaaltöötaja 016-322 3088, 040-576 8914
• sotsiaaltöötaja 016-322 3126, 040-351 6925
• sotsiaaljuhendaja 016-322 3123, 0400-695 037
• sotsiaaljuhendaja 016-322 3125,040-576 8904
• sotsiaaljuhendaja 016-322 3124, 040-729 8766


Suulise tõlke tellimused
tel 050-597 1122
Toetuste käsitleja
tel 050-593 0165
Bürootöötaja
tel 050-571 5860


Migratsiooni, elamislubade ja isikut tõendavate dokumentidega seotud küsimustes saab teavet mh magistraadist, politseist ja immigratsioonibüroost.

Muutto Rovaniemelle

Multikultuurne teabe- ja tegevuskeskus Moninet

Rovaniemis asuv ja ühingu Rovalan Setlementti ry poolt hallatav MoniNet on multikultuurne teabe- ja tegevuskeskus. Keskus teenindab Rovaniemis ja mujal Lapi maakonnas elavaid immigrante. Täpsemat teavet Monineti tegevuse kohta saab aadressilt:

linkkiRovalan Setlementti ry:
Moninetsoome keel | inglise keel

Partnerlusprojekt Verso

Partnerlusprojekt Verso on Rovaniemi linna ja ühingu Rovalan Setlementti ry koostööprojekt, kus arendatakse immigrantide esmase integreerumise teenindusprotsesse.

linkkiRovaniemen kaupunki ja Rovalan Setlementti ry:
Partnerlusprojekt Verso soome keel